DATA ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 1 august 2022

Pentru a accesa brown-forman.com („Site-ul”), trebuie să aveți vârsta legală pentru consumul de băuturi alcoolice prevăzută în țara în care locuiți. Vă rugăm să părăsiți imediat Site-ul dacă nu aveți vârsta legală pentru consumul de băuturi alcoolice prevăzută în țara sau în regiunea dvs. în care locuiți sau dacă vă aflați într-o țară sau într-o regiune în care nu este permis accesul la Site. Puteți alege să revizuiți informațiile specifice țării făcând clic pe acest link.

Prin accesarea Site-ului, conveniți să acceptați și să fiți angajat de aceste Termene și condiții de utilizare („Termene de utilizare”), care se vor aplica imediat începând cu prima dvs. vizită pe Site. Dacă nu conveniți asupra sau nu acceptați aceste Termene de utilizare, fără limitare sau calificare, vă rugăm să părăsiți Site-ul.

Brown-Forman este un grup de companii condus de Brown-Forman Corporation din Statele Unite, și cu entități locale în întreaga lume. Brown-Forman („Compania”) poate revizui aceste Termene de utilizare în orice moment, prin actualizarea acestei postări. Puteți afla data ultimei actualizări a acestor Termene de utilizare consultând legenda „ULTIMA ACTUALIZARE” din partea de sus a acestor Termene de utilizare.

Cu excepția unor prevederi diverse din Secțiunea 7 (Promoții), în cazul în care există orice conflict între aceste Termene de utilizare și prevederile specifice care apar în altă parte în cadrul Site-ului, aceste Termene de utilizare vor prevala.

1. Utilizări restricționate.

Site-ul este deținut și administrat de Companie. Conținutul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la orice mărci comerciale, modele, sigle, text, imagini, materiale audio și video de pe Site, constituie proprietatea intelectuală exclusivă a Companiei sau a afiliaților acesteia („Materiale aflate în proprietatea Companiei”), cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în scris. Materialele aflate în proprietatea Companiei sunt protejate în temeiul legilor aplicabile din întreaga lume, precum și în baza tratatelor internaționale, în special în temeiul legilor privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Nu este permisă eliminarea niciunei mențiuni privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate din conținutul Materialelor aflate în proprietatea Companiei. De asemenea, nu este permisă publicarea, distribuirea, transmiterea on-line sau off-line ori utilizarea în alt mod a Materialelor aflate în proprietatea Companiei în niciun mod, în scopuri publice sau comerciale, fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie.

2. Utilizarea informațiilor/materialelor.

Sub rezerva respectării de către dvs. a acestor Termene de utilizare și numai atât timp cât vi se permite de către Companie să accesați și să utilizați Site-ul, puteți imprima sau puteți solicita imprimarea de către un terț a unei (1) copii a oricăror informații sau materiale descărcabile oferite pe Site, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 • Aveți nevoie de materiale sau informații strict în scopuri private și nu în scopuri comerciale directe sau indirecte;
 • Utilizarea materialelor se face în scopuri legale;
 • Niciun drept de autor sau altă notificare cu privire la drepturile sau proprietatea terților nu este eliminată din materiale sau informații;
 • Nu revendicați niciun drept de autor și niciun alt fel de interes sau drept privind proprietatea intelectuală, drept de proprietate sau de alt tip în legătură cu aceste materiale sau informații;
 • Conveniți să respectați orice notificare privind drepturile de autor sau alte restricții cuprinse în sau aplicabile acestor materiale, inclusiv orice atribuire a autorului, notificare sau restricție privind drepturile de autor sau mărcile comerciale în orice astfel de material pe care îl descărcați;
 • Aveți reședința într-o țară sau într-o regiune în care este permis consumul băuturilor alcoolice; și
 • Aveți vârsta minimă admisă pentru consumul băuturilor alcoolice conform legislației țării sau a regiunii dvs. de reședință sau vârsta la care dispuneți de capacitatea juridică de a încheia contracte în țara dvs. de reședință, luând în considerație vârsta mai mare.

Dacă imprimați sau utilizați în alt mod orice informații sau materiale de pe Site prin încălcarea acestor Termene de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul va înceta imediat și, la alegerea noastră, trebuie să returnați sau să distrugeți orice copii ale informațiilor sau materialelor pe care le-ați realizat.

3. Informații trimise prin intermediul Site-ului.

Trimiterea de către dvs. a unor informații cu caracter personal prin intermediul Site-ului este reglementată de Politica de confidențialitate și Declarația de securitate a Companiei („Politica de confidențialitate”) și aceste Termene de utilizare includ prin referință termenele și condițiile Politicii de confidențialitate. Dvs. declarați și garantați că informațiile furnizate în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului sunt corecte, precise și complete și că veți păstra și actualiza aceste informații, după cum este necesar, pentru ca acestea să rămână corecte, precise și complete.

4. Înregistrare; numele utilizatorilor și parolele.

Periodic, anumite secțiuni ale Site-ului pot fi restricționate pentru utilizatorii înregistrați. Acolo unde se aplică procedura de înregistrare, vi se poate cere să vă înregistrați în cadrul Companiei pentru a avea acces la anumite secțiuni ale Site-ului. În legătură cu orice astfel de înregistrare, putem refuza să vă acordăm, iar dvs. nu puteți utiliza, un nume de utilizator sau o adresă de e-mail care aparține unei alte persoane sau care este deja utilizată de către o altă persoană; care poate fi interpretat(ă) ca uzurpând identitatea altei persoane; care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane; care constituie o ofensă; sau pe care îl (o) respingem din orice alt motiv, exclusiv la latitudinea noastră. Dvs. aveți responsabilitatea de a păstra confidențialitatea oricărui nume de utilizator, adresă de e-mail sau parolă pe care o puteți utiliza pentru a accesa Site-ul și conveniți să nu vă transferați parola sau numele de utilizator, sau să nu împrumutați sau să nu transferați în alt mod utilizarea sau accesul dvs. la Site către niciun terț. Dumneavoastră vă revine responsabilitatea deplină pentru toate tranzacțiile (incluzând informațiile transmise în legătură cu orice tranzacții) și celelalte interacțiuni cu Site-ul care pot fi realizate în legătură cu numele dvs. de utilizator. Conveniți să notificați imediat Compania la adresa [email protected] cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui dvs. de utilizator sau cu privire la orice altă încălcare a securității legată de contul sau numele dvs. de utilizator sau Site și să vă asigurați că vă „deconectați” și că ieșiți din contul dvs. de pe Site (dacă este cazul) la sfârșitul fiecărei sesiuni.

5. Norme de conduită.

Așteptăm de la utilizatorii Site-ului să respecte legea, precum și drepturile și demnitatea celorlalte persoane. În timpul utilizării Site-ului, sunteți de acord să respectați toate legile, normele și reglementările aplicabile. În plus, utilizarea de către dvs. a Site-ului este condiționată de respectarea de către dvs. a normelor de conduită stabilite în această secțiune, iar nerespectarea acestor norme de conduită poate duce la încetarea accesului dvs. la Site în baza Secțiunii 14 (Prevederi diverse) de mai jos.

Conveniți:

 • Să nu postați, să nu transmiteți și să nu puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul sau în legătură cu Site-ul:
  • nicio informație sau material care este sau poate fi, sau a cărui postare, transmitere sau utilizare este sau poate fi: (a) amenințătoare, hărțuitoare, degradantă, instigatoare la ură sau intimidantă; (b) defăimătoare sau calomniatoare; (c) frauduloasă sau delictuală; (d) obscenă, indecentă, pornografică sau în orice alt mod inacceptabilă; (e) protejată prin drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi de publicitate sau confidențialitate sau orice alte drepturi de proprietate; (f) care ilustrează sau susține consumul iresponsabil de alcool; sau (g) care ilustrează sau susține activități care sunt inadecvate în timpul consumului sau după consumul de băuturi alcoolice, cum ar fi conducerea unui autovehicul;
  • niciun material care ar putea da naștere la răspunderea penală sau civilă; care încurajează comportamente ce constituie o infracțiune; sau care încurajează sau furnizează informații de instruire privind activități ilegale sau activități precum „hacking”, „cracking” sau „phreaking”;
  • niciun virus, worm (vierme), cal troian, ou de Paște, bombă cu ceas, spyware, sau alt cod, fișier sau program pentru computer care este dăunător sau invaziv ori care ar putea sau are scopul de a dăuna, pirata, dezactiva, interfera sau întrerupe funcționarea, sau de a monitoriza utilizarea oricărui hardware, software sau echipament;
  • nicio reclamă nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, „chain letter” (scrisoare în lanț), „pyramid scheme” (schemă piramidală) sau oportunitate de investiție, sau orice altă formă de solicitare care nu este aprobată în prealabil în mod expres de către Companie;
  • nicio informație cu caracter personal a unei altei persoane, fără consimțământul prealabil al acestei persoane; sau
  • nicio informație materială, fără caracter public despre o companie, fără autorizația corespunzătoare în acest sens.
 • Să nu utilizați Site-ul în scopuri frauduloase sau ilicite.
 • Să nu utilizați Site-ul pentru a defăima, abuza, hărțui, urmări, amenința sau încălca în alt mod drepturile legale ale altor persoane, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul la intimitate al altor persoane sau drepturile la publicitate, ori pentru a colecta sau aduna informații despre utilizatorii Site-ului.
 • Să nu uzurpați identitatea unei altei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la orice reprezentant al Companiei; să nu faceți declarații false sau de natură să denatureze afilierea dvs. cu orice persoană sau entitate în legătură cu Site-ul; să nu afirmați sau să insinuați că sprijinim vreo declarație pe care o faceți.
 • Să nu împiedicați și să nu perturbați funcționarea Site-ului sau a serverelor ori a rețelelor utilizate pentru a face Site-ul disponibil; să nu încălcați nicio cerință, procedură, politică sau reglementare a rețelelor respective.
 • Să nu restricționați și să nu împiedicați nicio altă persoană să utilizeze Site-ul (inclusiv, dar fără a se limita la spargerea contului sau deteriorarea oricărei secțiuni a Site-ului).
 • Să nu utilizați Site-ul pentru a promova sau a oferi spre vânzare ori cumpărare bunuri sau servicii în orice scopuri comerciale fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie.
 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți, relaționați sau exploatați în alt mod, în scopuri comerciale, nicio secțiune sau utilizare ori acces la Site.
 • Să nu modificați, adaptați, traduceți, supuneți tehnicii ingineriei inverse, decompilați sau dezasamblați nicio parte a Site-ului (cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis de legea aplicabilă).
 • Să nu eliminați niciun drept de autor, nicio marcă comercială sau alte notificări privind drepturile de proprietate din cadrul Site-ului sau al materialelor provenite din Site.
 • Să nu adaptați și să nu reflectați nicio secțiune a Site-ului.
 • Să nu creați o bază de date prin descărcarea și stocarea conținutului Site-ului.
 • Să nu utilizați nicio aplicație robot, păianjen, de căutare/recuperare sau alt dispozitiv manual sau automat pentru a recupera, indexa, „răzui”, „descoperi date” sau pentru a colecta în orice alt mod conținutul Site-ului și să nu reproduceți sau să sustrageți structura de navigare sau de prezentare a Site-ului fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie.

În plus, recunoașteți și conveniți că dvs. (și nu Compania) sunteți responsabil pentru obținerea și întreținerea tuturor hardware-ului, echipamentelor și serviciilor de telecomunicații, bandă largă și computer necesare pentru a accesa și a utiliza Site-ul și pentru plata tuturor taxelor aferente.

În cazul în care Companiei i se aduc la cunoștință informații sau materiale postate, transmise sau puse la dispoziție în alt mod prin intermediul Site-ului sau în legătură cu site-ul care ar putea constitui o încălcare a oricăror legi, reglementări sau drepturi ale unui terț, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi privind legea drepturilor de autor și interdicții privind defăimarea, calomnierea și violarea intimității, ori o încălcare a acestor Termene de utilizare, Compania are dreptul, dar nu și obligația, de a elimina sau de a dezactiva accesul la informațiile sau la materialele respective.

6. Materiale postate pe forumuri și în recenzii.

6.1 Forumuri: Compania poate oferi prin intermediul Site-ului funcții care vă permit să publicați informații, fotografii și alte materiale și imagini în mod public (denumite în mod colectiv „Forumuri”). Toate normele de conduită prezentate în Secțiunea 5 de mai sus se aplică la forumuri. În plus, în lipsa consimțământului prealabil și expres, formulat în scris de Companie, nu puteți utiliza forumurile în niciun scop comercial, inclusiv promovarea sau reclama pentru orice bunuri, servicii sau oportunități și nu puteți utiliza forumurile pentru a solicita altor vizitatori sau utilizatori ai Site-ului să viziteze sau să devină membri, să se aboneze sau să se înregistreze la orice serviciu comercial on-line sau la o altă organizație.

6.2 Recenzii: De asemenea, vă putem permite să trimiteți o recenzie despre produs sau să puneți la dispoziție orice informație, fotografii sau alte materiale și imagini prin Forumuri sau în alt mod prin intermediul Site-ului („Recenzie”). Pentru a scrie o Recenzie, trebuie să fiți un consumator sau un utilizator efectiv al produsului pentru care trimiteți o Recenzie. Dacă ați primit produsul de la noi gratuit sau la o reducere sau dacă ați primit orice altceva de valoare de la noi în legătură cu primirea produsului, cum ar fi o înscriere la tombolă sau un cupon, trebuie să dezvăluiți clar și vizibil acest fapt în Recenzia dvs. Atunci când trimiteți o Recenzie, confirmați și conveniți că aceasta poate fi pusă la dispoziția publicului larg și poate fi utilizată de Companie fără restricții. Recenzia trebuie să fie propria dvs. opinie și creație originală, pe baza experienței sau utilizării efective a produsului de către dvs. și nu trebuie să încalce drepturile niciunui terț.

Dorim să știm care este părerea dvs. sinceră despre produsele noastre. Pentru a-i ajuta pe alți cumpărători, atunci când trimiteți o Recenzie, vă rugăm să explicați ce v-a plăcut sau nu v-a plăcut în legătură cu produsul pe care l-ați achiziționat și să explicați de ce i-ați acordat punctajul respectiv. Vom publica toate Recenziile, chiar și pe cele critice; cu toate acestea, ne rezervăm dreptul ca, la latitudinea noastră exclusivă, să edităm orice Recenzie și să optăm dacă să includem sau nu respectiva Recenzie pe Site. Putem să respingem sau să eliminăm o Recenzie dacă:

 • Nu respectă regulile de conduită din Secțiunea 5 de mai sus sau din această Secțiune 6.2;
 • Se referă la un produs pe care nu l-ați achiziționat sau pe care nu l-ați experimentat direct;
 • Nu oferă suficiente informații pentru a explica punctajul;
 • Se referă la disponibilitatea produselor sau alte preocupări care ar trebui abordate cu echipa noastră de servicii pentru clienți; sau
 • Există un număr neobișnuit de mare de Recenzii pentru un produs postat într-o perioadă scurtă de timp sau în cazul în care Recenzia pare să fie plătită sau acordată ca stimulent de altcineva decât Compania sau în alt mod pare să nu fie legitimă.

6.3 Forumurile și Recenziile includ opinii, declarații și alt conținut al terților. Nu suntem răspunzători pentru evaluarea, monitorizarea sau verificarea acestor informații, incluzând acuratețea, fiabilitatea acestora sau respectarea drepturilor de autor ori a altor legi. Opiniile, declarațiile sau alte materiale puse la dispoziție de terți prin intermediul Forumurilor sau în alt mod prin intermediul Site-ului aparțin terților respectivi, nu Companiei, iar Compania nu susține nicio astfel de opinie, declarație sau material. Putem elimina declarațiile ofensatoare sau alt conținut de pe Site în orice moment, în cazul în care considerăm că eliminarea este justificată. Orice postări ale utilizatorilor care tolerează consumul iresponsabil de alcool vor fi eliminate. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil ca eliminarea sau editarea oricărui material propus sau a altor materiale să nu se producă imediat.

Luați la cunoștință și conveniți că Compania nu poate controla și nu este răspunzătoare pentru nicio daună rezultată din utilizarea (inclusiv, dar fără a se limita la republicarea) sau utilizarea abuzivă de către orice terț a informațiilor făcute publice în mod voluntar prin intermediul Forumurilor.

7. Promoții.

Orice tombole, concursuri sau promoții similare disponibile prin intermediul Site-ului pot fi reglementate de norme specifice, care sunt separate de aceste Termene de utilizare. Prin participarea la orice astfel de tombole, concursuri sau promoții, conveniți să vă supuneți acestor norme, care pot varia față de aceste Termene de utilizare. Compania vă îndeamnă să citiți normele aplicabile, dacă este cazul, la care vor fi furnizate linkuri din activitatea respectivă, și să revizuiți Politica de confidențialitate care pe lângă aceste Termene de utilizare va guverna orice informații cu caracter personal pe care le trimiteți în legătură cu astfel de activități. Dacă termenele și condițiile acestor norme intră în conflict cu aceste Termene de utilizare, termenele și condițiile acestor norme vor prevala.

8. Linkuri către sau de la alte Site-uri.

Cu excepția cazului în care Compania prevede altfel în mod expres pe Site, Compania nu este afiliată sau asociată cu operatorii niciunui site al terților care furnizează linkuri către Site sau la care Site-ul furnizează linkuri - acele link-uri sunt furnizate numai pentru informarea dvs. Compania neagă în mod expres orice răspundere pentru acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe alte site-uri ale terților care sunt legate la acest site sau la care se face trimitere de pe Site. Nu vă putem asigura satisfacția cu privire la, sau nu putem susține niciun produs sau serviciu care este disponibil prin orice site al terților care furnizează linkuri către Site sau la care Site-ul furnizează linkuri, deoarece aceste site-uri ale terților sunt deținute și operate de entități independente și nici nu am luat nicio măsură pentru a confirma acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații puse la dispoziție prin intermediul oricăror site-uri ale terților. Nu facem nicio declarație și nu oferim garanții în ceea ce privește securitatea oricăror informații (inclusiv, dar fără limitare la, carduri de credit sau alte carduri de plată și alte informații personale) pe care le puteți furniza sau care vă pot fi solicitate de orice terț, fie prin intermediul site-ului terțului respectiv, fie în alt mod.

SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-URILOR ȘI A RESURSELOR TERȚILOR, PRECUM ȘI A ORICĂROR TIPURI DE CONȚINUT, INFORMAȚII, DATE, RECLAME, PRODUSE, SERVICII ORI A ALTOR MATERIALE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTOR SITE-URI ȘI RESURSE, ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI FACE OBIECTUL TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE APLICABILE SITE-URILOR ȘI RESURSELOR RESPECTIVE.

Compania va avea dreptul, în orice moment și exclusiv la latitudinea sa, să blocheze linkuri către Site de la site-uri ale terților prin mijloace tehnologice sau de altă natură, fără o notificare prealabilă.

9. Declinarea răspunderii.

Deși Compania depune eforturi pentru a se asigura că informațiile de pe Site sunt corecte, Compania nu garantează acuratețea și exhaustivitatea materialelor de pe Site. Compania poate aduce modificări materialelor de pe Site sau produselor și prețurilor descrise în cadrul acestuia, în orice moment fără o notificare. Materialele de pe Site pot fi neactualizate, iar Compania nu își asumă niciun angajament să actualizeze aceste materiale. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, COMPANIA VĂ FURNIZEAZĂ SITE-UL PE BAZA FAPTULUI CĂ COMPANIA EXCLUDE TOATE DECLARAȚIILE, GARANȚIILE, CONDIȚIILE ȘI ALTE TERMENE (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE ȘI TITLU).

Dacă aflați despre orice modificare neautorizată a Site-ului de către terți, contactați-ne în conformitate cu instrucțiunile din Secțiunea 15 (Contactarea noastră) cu o descriere a materialelor în cauză și adresa URL sau locația de pe site-ul aplicabil unde apar astfel de materiale.

10. Limitarea răspunderii.

COMPANIA ȘI ORICARE DINTRE COMPANIILE DIN GRUPUL COMPANIEI ȘI OFICIALII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, ACȚIONARII SAU REPREZENTANȚII ORICĂRUIA DINTRE ACEȘTIA, EXCLUD ORICE RĂSPUNDERE ȘI RESPONSABILITATE PENTRU ORICE SUMĂ SAU TIP DE PIERDERE SAU DAUNĂ CARE AR PUTEA REZULTA PENTRU DVS. SAU PENTRU UN TERȚ (INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE, ORICE PIERDERE SAU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE SAU CONSECUTIVE SAU ORICE PIERDERE DE VENITURI, PROFITURI, FONDURI COMERCIALE, DATE, CONTRACTE, FOLOSIREA BANILOR SAU PIERDERE SAU DAUNE CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE MOD DE ÎNTRERUPERE A AFACERII, ȘI FIE DELICTUAL, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ, CONTRACT SAU DE ALTĂ NATURĂ) ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE TERMENE DE UTILIZARE SAU SITE-UL ÎN ORICE MOD (INCLUSIV ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SITE-ULUI, A ORICĂROR SITE-URI LEGATE DE SITE SAU A MATERIALULUI DE PE ASTFEL DE SITE-URI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERE SAU DAUNE CAUZATE DE VIRUȘI CARE VĂ POT INFECTA ECHIPAMENTUL INFORMATIC, SOFTWARE-UL, DATELE SAU ALTE PROPRIETĂȚI CA URMARE A ACCESULUI LA, UTILIZĂRII SAU NAVIGĂRII PE SITE SAU A DESCĂRCĂRII DE CĂTRE DVS. A ORICĂRUI MATERIAL DE PE SITE SAU ORICE SITE LEGAT DE SITE). FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, RĂSPUNDEREA MAXIMĂ AGREGATĂ A COMPANIEI ȘI A ORICĂREIA DINTRE COMPANIILE DIN GRUPUL COMPANIEI ȘI A OFICIALILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR, ACȚIONARILOR SAU REPREZENTANȚILOR ORICĂREIA DINTRE ACESTEA, ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE TERMENE DE UTILIZARE SAU CU SITE-UL, ÎN ORICE MOD, NU VA DEPĂȘI ZECE DOLARI AMERICANI. Nicio prevedere din aceste Termene și Condiții nu va exclude sau limita răspunderea Companiei în măsura în care nu poate fi exclusă sau limitată de legea aplicabilă.

11. Despăgubire.

Veți despăgubi, apăra și asigura pe deplin Compania față de și împotriva oricăror cereri, acțiuni, solicitări, cauze a acțiunii și altor proceduri care decurg din sau sunt în legătură cu oricare dintre următoarele („Cereri”): (a) utilizarea de către dvs. a, incapacitatea de a utiliza sau activități în legătură cu Site-ul; (b) orice încălcare a acestor Termeni de utilizare sau a oricăror alte termene, condiții sau politici ale Companiei de către dvs. sau prin orice cont pe care îl puteți avea pe orice Site; (c) orice tranzacție; (d) orice afirmație conform căreia orice trimitere sau alte materiale pe care le puneți la dispoziție prin intermediul Site-ului încalcă sau violează în alt mod proprietatea intelectuală, confidențialitatea sau alte drepturi ale oricărui terț; sau (e) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale oricărui vizitator, utilizator sau client al Site-ului sau ale oricărui alt terț; și conveniți să rambursați Compania la cerere pentru orice daune, pierderi, costuri, hotărâri judecătorești, onorarii, amenzi și alte cheltuieli pe care le suportă (inclusiv onorariile avocaților și costurile judiciare) ca urmare a oricărei(oricăror) Cereri. Aceasta înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierdere sau daună pe care o suferim în urma oricărei Cereri.

12. Încetarea, suspendarea și executarea.

Nu garantăm că Site-ul sau orice conținut de pe acesta va fi întotdeauna disponibil sau va fi neîntrerupt. Putem suspenda sau retrage ori restricționa disponibilitatea întregului Site sau a oricărei părți a Site-ului sau putem restricționa disponibilitatea Site-ului din motive comerciale și operaționale. Conveniți că, exclusiv la latitudinea sa, Compania vă poate anula sau suspenda accesul sau dreptul de utilizare a Site-ului, în orice moment și indiferent de motiv, inclusiv, dar fără a se limita la cazul în care Compania consideră că ați încălcat sau ați acționat contrar literei sau spiritului acestor Termene de utilizare (inclusiv, dar fără a se limita la nerespectarea de către dvs. a normelor de conduită prezentate în Secțiunile 5 și 6 (Norme de conduită; forumuri și materiale propuse) de mai sus). La orice astfel de încetare sau suspendare, dreptul dvs. de a utiliza Site-ul va înceta imediat. Conveniți că orice încetare sau suspendare a accesului sau a utilizării de către dvs. a Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă și că Compania poate dezactiva sau șterge imediat orice nume de utilizator și/sau parolă utilizată de sau furnizată către dvs., precum și toate informațiile și fișierele asociate, în cazurile relevante, și/sau poate interzice orice acces ulterior la astfel de informații sau fișiere. Conveniți că Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau orice terț pentru nicio încetare sau suspendare a accesului dvs. la Site sau la orice astfel de informații sau fișiere și nu va fi obligată să vă pună la dispoziție aceste informații sau fișiere după o astfel de încetare sau suspendare. Compania își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate pentru punerea în aplicare și/sau verificarea respectării acestor Termene de utilizare (inclusiv, dar fără limitare la, orice procese legale referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-ului și/sau la reclamația unui terț susținând că utilizarea de către dvs. a Site-ului este ilegală sau încalcă drepturile terțului respectiv).

13. Legea aplicabilă.

Aceste Termene de utilizare vor fi guvernate de legile Statelor Unite (inclusiv legea federală privind arbitrajul) și ale Commonwealth-ului din Kentucky, cu excepția cazului în care orice prevedere a acestor Termene de utilizare trebuie înlocuită pentru a reflecta legea țării în care locuiți în mod obișnuit, fără a ține cont de orice principii de conflict de legi. CU EXCEPȚIA LITIGIILOR CARE SE CALIFICĂ PENTRU INSTANȚA PENTRU PROCESE MINORE, TOATE LITIGIILE CARE DECURG DIN SAU AU LEGĂTURĂ CU ACESTE TERMENE DE UTILIZARE SAU CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. (SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE) A SITE-ULUI (INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DELICT, STATUT, FRAUDĂ, DENATURARE SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ) VOR FI SOLUȚIONATE PRIN ARBITRAJ ADMINISTRAT ÎN CONFORMITATE CU REGULILE DE ARBITRAJ ALE CAMEREI INTERNAȚIONALE DE COMERȚ DE CĂTRE UNUL SAU MAI MULȚI ARBITRI NUMIȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULILE MENȚIONATE, ASTFEL CUM AU FOST MODIFICATE PRIN TERMENII PREZENTULUI CONTRACT, ÎN LOC CA JUDECATĂ SĂ SE DESFĂȘOARE ÎNTR-O INSTANȚĂ DE CĂTRE UN JUDECĂTOR SAU JURAȚI, ȘI CONVENIȚI CĂ DVS. ȘI COMPANIA RENUNȚAȚI FIECARE LA DREPTUL DE A FI JUDECAȚI DE JURAȚI. ACESTE LITIGII INCLUD, FĂRĂ LIMITARE, LITIGIILE CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU INTERPRETAREA SAU APLICAREA ACESTEI PREVEDERI DE ARBITRAJ, INCLUSIV CARACTERUL EXECUTORIU, REVOCABILITATEA SAU VALABILITATEA PREVEDERII DE ARBITRAJ SAU A ORICĂREI PĂRȚI A PREVEDERII DE ARBITRAJ. TOATE ACESTE CHESTIUNI VOR FI DECISE DE UN ARBITRU ȘI NU DE O INSTANȚĂ SAU UN JUDECĂTOR. CONVENIȚI CĂ ORICE ARBITRAJ ÎN CONFORMITATE CU ACESTE TERMENE DE UTILIZARE VA AVEA LOC INDIVIDUAL; ARBITRAJELE COLECTIVE ȘI ACȚIUNILE COLECTIVE NU SUNT PERMISE ȘI CONVENIȚI SĂ RENUNȚAȚI LA CAPACITATEA DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ. Arbitrul, în măsura în care consideră de cuviință, va efectua audieri, dacă este cazul, de preferință prin conferințe telefonice sau videoconferință, și nu prin înfățișări. Orice înfățișare impusă de arbitru va avea loc în Statele Unite sau în țara în care are sediul entitatea locală. Acțiunile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză sau în limba țării în care are sediul entitatea locală și se vor desfășura în așa fel, încât să fie păstrată confidențialitatea. Decizia arbitrului va fi în conformitate cu sensul evident al documentelor relevante și va fi finală și obligatorie. Hotărârea pronunțată de arbitru(arbitri) poate fi confirmată și executată în orice instanță competentă. Aspectele menționate mai sus nu vor împiedica Compania să sesizeze instanțele de judecată solicitând protejarea drepturilor sale de proprietate intelectuală (incluzând drepturile licențiatorilor săi), iar dvs. sunteți de acord cu competența exclusivă a instanțelor aflate în locul în care se află sediul Companiei și vă angajați să nu invocați nicio excepție privind competența materială, competența teritorială sau forum non conveniens. Nicio prevedere din aceste Termene de utilizare nu vă va împiedica să supuneți diferite probleme în atenția agențiilor federale, de stat sau locale și, dacă legea o permite, acestea pot solicita ajutor împotriva noastră pentru dvs.

14. Diverse.

În cazul în care o prevedere a acestor Termene de utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă este considerată separabilă de aceste termene și nu afectează validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceste Termene de utilizare nu creează și nu sunt interpretate ca generând o societate în nume colectiv, o societate mixtă, o relație angajator-angajat, o relație de mandat sau de francizor-francizat între dvs. și Companie. Nu puteți cesiona, transfera sau sublicenția niciun drept/nicio obligație care vă revine în temeiul acestor Termene de utilizare, fără consimțământul nostru prealabil și expres, formulat în scris. Nicio renunțare de către niciuna dintre părți la orice încălcare sau nerespectare în baza acestor Termeni de utilizare nu va fi considerată o renunțare la nicio încălcare sau nerespectare precedentă sau ulterioară. Orice antet, subtitlu sau titlu al unei secțiuni cuprins în aceste Termene de utilizare este introdus doar din motive de claritate și nu definește sau nu explică în niciun mod nicio secțiune sau prevedere. Aceste Termene de utilizare, alături de toate acordurile și declarațiile la care se face referire și încorporate în aceștia prin referință, reprezintă întregul acord între dvs. și Companie privind obiectul și, cu excepția cazului în care se menționează altfel în aceste Termene de utilizare, acesta înlocuiește oricare și toate acordurile sau înțelegerile scrise sau verbale, anterioare sau actuale, dintre dvs. și Companie privind obiectul. Este posibil să primiți informări prin publicarea unei notificări (sau a unui link spre o notificare) pe Site, prin e-mail sau prin poștă, la latitudinea Companiei. Fără limitare, sunteți de acord că o versiune tipărită a acestor Termene de utilizare și a oricărei notificări trimise în format electronic trebuie să fie admisibilă în acțiunile judecătorești și administrative, în baza acestor Termene de utilizare sau având legătură cu acestea, în aceeași măsură și făcând obiectul acelorași condiții cu cele ale altor documente și evidențe comerciale generate inițial și păstrate în format tipărit.

15. Contactarea.

Dacă aveți întrebări cu privire la Site sau la aceste Termene de utilizare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa [email protected]. Rețineți că comunicările prin e-mail nu vor fi neapărat sigure; în consecință, nu trebuie să includeți informații despre cardul bancar sau alte informații despre cardul de plată sau alte informații sensibile în corespondența dvs. prin e-mail cu noi.

© 2022 Brown-Forman Corporation. Toate drepturile rezervate.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send Company a notice requesting that it remove the material or block access to it. If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details. Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to New Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 11 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 11 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 11 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 12 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 14 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 14 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers. Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards. It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2022 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.