ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  5 Δεκεμβρίου 2017

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Για να προσπελάσετε αυτόν τον Ιστότοπο πρέπει να έχετε τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα που διαμένετε. Αποχωρήστε αμέσως από αυτόν τον Ιστότοπο, εάν δεν έχετε τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης οινοπνευματωδών στη χώρα ή την περιφέρεια που διαμένετε ή εάν βρίσκεστε σε χώρα ή περιφέρεια όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Με την είσοδό σας σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι Χρήσης»), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ τη στιγμή της πρώτης σας επίσκεψης στον Ιστότοπο. Διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά προτού προσπελάσετε και χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή προϋποθέσεις, αυτούς τους Όρους Χρήσης, αποχωρήστε από τον Ιστότοπο.

Η Brown-Forman είναι ένας όμιλος εταιρειών, με μητρική εταιρεία την Brown-Forman Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και τοπικές οντότητες παγκοσμίως. Η Brown-Forman (η «Εταιρεία») ενδέχεται να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση.  Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναθεώρηση αυτών των Όρων Χρήσης, ανατρέχοντας στη λεζάντα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στην αρχή αυτών των Όρων Χρήσης.  Η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου θα θεωρηθεί αποδοχή των ενημερωμένων ή τροποποιημένων όρων.  Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου. 

Εκτός από την περίπτωση διαφορετικών διατάξεων στην Ενότητα 8 (Προωθήσεις), αν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και άλλων συγκεκριμένων διατάξεων που εμφανίζονται οπουδήποτε αλλού στον Ιστότοπο, θα υπερισχύουν αυτοί οι Όροι Χρήσης.

1.         Περιορισμένες χρήσεις.

Ο Ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από την Εταιρεία.  Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, λογότυπων, εικόνων, κειμένων, ηχητικών υλικών και βίντεο εντός του, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των θυγατρικών της («ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας»), εκτός και εάν ορίζεται εγγράφως κάτι διαφορετικό. Το ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας προστατεύεται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων κρατών στον κόσμο, καθώς και από διεθνείς συνθήκες, συγκεκριμένα νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Δεν σας επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε επισήμανση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ιδιοκτησιακή επισήμανση από το ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας. Δεν σας επιτρέπεται, επίσης, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να διαβιβάσετε εντός ή εκτός σύνδεσης ή να χρησιμοποιήσετε ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας με κανέναν τρόπο για κανέναν δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την πρότερη και ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.  Με δεδομένη τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους Χρήσης και μόνο για όσο διάστημα σας επιτρέπεται από την Εταιρεία να εισέρχεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, μπορείτε να κατεβάσετε ένα (1) αντίγραφο ορισμένου υλικού του Ιστότοπου για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε επισήμανση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλους περιορισμούς που εμπεριέχονται ή ισχύουν για τέτοιου είδους υλικό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναφορών σε συγγραφείς, επισημάνσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων σε υλικό που έχετε κατεβάσει.

2.         Χρήση πληροφοριών/υλικού. 

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να ζητήσετε την εκτύπωση από τρίτο μέρος οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικού με δυνατότητα λήψης που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεδομένου ότι πληρούνται και οι έξι προϋποθέσεις παρακάτω:

-        Χρειάζεστε το υλικό ή τις πληροφορίες αποκλειστικά για ιδιωτικούς και όχι για άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς.

-        Χρησιμοποιείτε το υλικό για έννομους σκοπούς.

-        Δεν αφαιρούνται τυχόν επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή επισημάνσεις σχετικά με τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία τρίτων μερών από το υλικό ή τις πληροφορίες.

-        Δεν θα διεκδικήσετε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, κατοχή ή άλλο συμφέρον ή όφελος σε σχέση με το υλικό ή τις πληροφορίες.

-        Διαμένετε σε χώρα ή περιφέρεια όπου επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών.

-        Έχετε τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης οινοπνευματωδών, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας ή της περιφέρειας που διαμένετε ή είστε σε νόμιμη ηλικία για τη σύναψη συμβάσεων στη χώρα που διαμένετε, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

3.         Περιορισμένη άδεια.

Εκτός της περιορισμένης άδειας λήψης και εκτύπωσης ορισμένου υλικού/πληροφοριών από αυτόν τον Ιστότοπο για μη εμπορικούς και ιδιωτικούς μόνο σκοπούς, δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των θυγατρικών της.

4.         Πληροφορίες που αναρτώνται μέσω του Ιστότοπου.

Η ανάρτηση πληροφοριών μέσω του Ιστοτόπου από εσάς διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Ασφαλείας της Εταιρείας (την «Πολιτική Απορρήτου») και οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν μέσω παραπομπής τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Απορρήτου.  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κάθε πληροφορία που παρέχετε σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου είναι αληθής, ακριβής και πλήρης και ότι θα διατηρείτε και θα ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες όπως απαιτείται, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

5.         Εγγραφή, ονόματα χρήση και κωδικοί πρόσβασης.

Από καιρού εις καιρόν, η χρήση ορισμένων ενοτήτων αυτού του Ιστοτόπου ενδέχεται να περιορίζεται στους εγγεγραμμένους χρήστες.  Όπου ισχύει η διαδικασία εγγραφής, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Εταιρεία για να προσπελάσετε συγκεκριμένες περιοχές του Ιστοτόπου.  Αναφορικά με κάθε τέτοιου είδους εγγραφή, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας αποδώσουμε, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που ανήκει ή βρίσκεται ήδη σε χρήση από άλλο πρόσωπο, όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που μπορεί να θεωρηθεί ότι παριστάνει άλλο πρόσωπο, όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που καταπατά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που είναι προσβλητικό ή που το απορρίπτουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.  Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε τον Ιστότοπο και συμφωνείτε να μην μεταβιβάζετε τον κωδικό πρόσβασης ή όνομα χρήστη, ούτε να δανείζετε ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάζετε τη χρήση του ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.  Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που μεταβιβάζονται σε σχέση με οποιεσδήποτε συναλλαγές) και άλλες αλληλεπιδράσεις με τον Ιστότοπο που προκύπτουν σε σχέση με το όνομα χρήστη σας.  Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη σας ή κάθε άλλης παράβασης ασφαλείας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, το όνομα χρήστη σας ή τον Ιστότοπο και να εξασφαλίζετε ότι πραγματοποιείτε αποσύνδεση και έξοδο από τον λογαριασμό σας στον Ιστότοπο (αν υπάρχει) στο τέλος κάθε συνεδρίας.  Δεν φέρουμε ευθύνη για κανενός είδους απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε από τις προηγούμενες υποχρεώσεις.

6.         Κανόνες συμπεριφοράς.

Αναμένουμε από τους χρήστες του Ιστότοπου να σέβονται τον νόμο, καθώς και τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων.  Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.  Επιπλέον, για να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, προϋπόθεση αποτελεί η συμμόρφωσή σας με τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται σε αυτή την ενότητα και η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στη διακοπή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με την Ενότητα 15 (Διάφορα) παρακάτω.

Συμφωνείτε να μην:

·       Αναρτάτε, μεταδίδετε ή κάνετε διαθέσιμες με άλλο τρόπο μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο:

o   τυχόν πληροφορίες ή υλικό που αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν ή των οποίων η ανάρτηση, μετάδοση ή χρήση αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν:  (α) απειλή, παρενόχληση, εξευτελισμό, έκφραση μίσους ή εκφοβισμό, (β) δυσφήμιση ή συκοφαντία, (γ) απάτη ή αδικοπραξία, (δ) αισχρότητα, απρέπεια, πορνογραφία ή να είναι με άλλο τρόπο ανάρμοστη πράξη, (ε) υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα δημοσίευσης ή απορρήτου ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, (στ) απεικόνιση ή προώθηση ανεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ ή (ζ) απεικόνιση ή προώθηση δραστηριοτήτων που είναι ανάρμοστες κατά την κατανάλωση ή μετά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, όπως η οδήγηση αυτοκινούμενων,

o   τυχόν υλικό που θα οδηγούσε σε ποινικές ή αστικές ευθύνες, που ενθαρρύνει συμπεριφορές που αποτελούν ποινικά αδικήματα ή που ενθαρρύνει ή προσφέρει καθοδηγητικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες όπως hacking, cracking ή phreaking (ηλεκτρονική πειρατεία, παραβίαση κωδικών ή τηλεφωνικό/διαδικτυακό ψάρεμα),

o   τυχόν ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους, πασχαλινά αυγά (Easter egg), ωρολογιακές βόμβες (time bombs), spyware ή άλλου είδους κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που προκαλεί βλάβη ή επεμβαίνει στα υπολογιστικά συστήματα ή που ενδέχεται ή προορίζεται να προκαλέσει ζημιά, να υφαρπάξει, να απενεργοποιήσει, να παρέμβει σε ή να παρακωλύσει τη λειτουργία ή να παρακολουθήσει τη χρήση οποιουδήποτε υλισμικού, λογισμικού ή εξοπλισμού,

o   τυχόν αυθαίρετες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητα μηνύματα, μηνύματα spam, μηνύματα αλυσίδες, επιχειρηματικό μοντέλο πυραμίδας ή ευκαιρίες επένδυσης ή άλλης μορφής οικονομικές προσεγγίσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς εκ των προτέρων από την Εταιρεία,

o   οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης άλλου προσώπου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση αυτού του προσώπου,

o   οποιεσδήποτε ουσιώδεις, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση για να προβείτε σε τέτοιες ενέργειες.

·       Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για δόλιους ή παράνομους σκοπούς.

·       Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τον εξευτελισμό, προσβολή, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή την με άλλο τρόπο καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων απορρήτου ή δημοσίευσης άλλων ή για τη συγκέντρωση ή συλλογή πληροφοριών σχετικά με χρήστες του Ιστότοπου.

·       Υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε εκπροσώπων της Εταιρείας, δηλώνετε ψευδώς ή παραποιείτε με άλλον τρόπο τον συσχετισμό σας με κάθε άτομο ή οντότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή εκφράζετε ή υπονοείτε ότι υποστηρίζουμε οποιαδήποτε δήλωση στην οποία προβαίνετε.

·       Παρεμβαίνετε σε ή παρακωλύετε τη λειτουργία του Ιστότοπου ή των εξυπηρετητών ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για να είναι διαθέσιμος ο Ιστότοπος, ούτε παραβιάζετε τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς τέτοιων δικτύων.

·       Περιορίζετε ή καταστέλετε τη χρήση του Ιστότοπου από άλλα άτομα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέσω hacking ή την παραποίηση κάποιου μέρους του Ιστότοπου).

·       Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή πραγματοποιείτε πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

·       Αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, επαναπωλείτε, κατευθύνετε με σύνδεσμο σε ή με άλλον τρόπο να εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος, χρήση του ή πρόσβαση στον Ιστότοπο.

·       Τροποποιείτε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, εφαρμόζετε ανάστροφη μηχανίκευση, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου.

·       Αφαιρείτε τυχόν επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλες επισημάνσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από τον Ιστότοπο ή υλικά που προέρχονται από τον Ιστότοπο.

·       Πραγματοποιείτε χρήση πλαισίων ή αντικατοπτρισμό οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου.

·       Δημιουργείτε βάσεις δεδομένων κατεβάζοντας και αποθηκεύοντας περιεχόμενο του Ιστότοπου.

·       Χρησιμοποιείτε εφαρμογές ρομπότ, αράχνες, εφαρμογές αναζήτησης/ανάκτησης ιστότοπων ή άλλων αυτόματων ή μη συσκευών για την ανάκτηση, καταλογοποίηση, αντιγραφή, εξόρυξη δεδομένων ή την με άλλο τρόπο συγκέντρωση περιεχομένου του Ιστότοπου ή αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του Ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς (και όχι η Εταιρεία) είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των υλικών, εξοπλισμών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ευρυζωνικής σύνδεσης και υπολογιστών που είναι αναγκαία για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και ότι είστε, επίσης, υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των χρεώσεων που σχετίζονται με αυτά.

Αν η Εταιρεία ενημερωθεί για οποιαδήποτε ανάρτηση, μεταβίβαση ή με άλλον τρόπο διάθεση μέσω του ή σε σχέση με τον Ιστότοπο που μπορεί να αποτελεί παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων που διέπονται από τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων σχετικά με δυσφήμιση, συκοφαντία και παραβιάσεις απορρήτου, ή παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσει ή να διακόψει την πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες ή υλικό. 

7. Φόρουμ και υποβολές κριτικών.

7.1 Φόρουμ: Η Εταιρεία ενδέχεται να προσφέρει λειτουργίες μέσω του Ιστότοπου, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να αναρτήσετε πληροφορίες, φωτογραφίες και άλλο υλικό και εικόνες δημοσίως (αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως «Φόρουμ»).  Όλοι οι κανόνες συμπεριφοράς που περιγράφονται στην Ενότητα 6 παραπάνω ισχύουν και στα Φόρουμ.  Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα φόρουμ για κανέναν εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ή διαφήμισης αγαθών, υπηρεσιών ή ευκαιριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Φόρουμ για να προκαλείτε την επίσκεψη στον Ιστότοπο άλλων επισκεπτών ή χρηστών ούτε για να προκαλείτε την εγγραφή τους ως μέλη σε οποιαδήποτε διαδικτυακή υπηρεσία ή άλλον οργανισμό, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

7.2: Κριτικές: Ενδέχεται, επίσης, να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε κριτικές προϊόντων («Κριτικές»). Για να γράψετε μια κριτική πρέπει να έχετε αγοράσει ένα προϊόν χρησιμοποιώντας έγκυρη μέθοδο πληρωμής.  Όποτε υποβάλετε ή κάνετε διαθέσιμες κάθε είδους πληροφορίες, φωτογραφίες ή άλλο υλικό και εικόνες μέσω των Φόρουμ ή με άλλο τρόπο μέσω του Ιστοτόπου («Κριτική»), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτές οι Κριτικές ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία χωρίς περιορισμό.  Η κριτική πρέπει να αποτελεί δική σας άποψη, με δική σας σύνταξη και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους.

Επιθυμούμε να ακούσουμε την ειλικρινή σας άποψη για τα προϊόντα μας.  Για να βοηθήσετε άλλους πελάτες, όταν υποβάλετε μια Κριτική, να εξηγείτε τι σας άρεσε ή τι δεν σας άρεσε σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε και να εξηγείτε γιατί δώσατε την εκάστοτε βαθμολογία στο προϊόν. Θα δημοσιεύουμε όλες τις κριτικές, ακόμη και τις επικριτικές, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε κάθε Κριτική και να επιλέξουμε το αν θα συμπεριληφθεί ή όχι μια τέτοια Κριτική στον Ιστότοπο. Ενδέχεται να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε μια κριτική, εάν:

•           Η κριτική δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες συμπεριφοράς στην ενότητα 6 παραπάνω.

•           Η κριτική αφορά ένα προϊόν που δεν έχετε αγοράσει.

•           Η κριτική δεν προσφέρει επαρκείς πληροφορίες για να αιτιολογήσει τη βαθμολογία.

•           Η κριτική αφορά τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα ή άλλα ζητήματα σχετικά με το προϊόν που πρέπει να απευθυνθούν στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

•           Υπάρχει ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός αναρτήσεων κριτικών για ένα προϊόν σε μικρό χρονικό διάστημα ή σε περιπτώσεις όπου φαίνεται να έχουν καταβληθεί πληρωμές ή να έχουν προσφερθεί κίνητρα για την κριτική ή όπου η κριτική γενικά δεν φαίνεται έννομη.

7.3: Τα Φόρουμ και οι Κριτικές περιλαμβάνουν τις απόψεις, δηλώσεις και άλλο περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτα μέρη.  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την παρακολούθηση ή την επαλήθευση τέτοιου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της αξιοπιστίας ή της συμμόρφωσης του περιεχομένου με τους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλους νόμους.  Τυχόν απόψεις, δηλώσεις ή άλλο υλικό που γίνεται διαθέσιμο από τρίτα μέρη μέσω των Φόρουμ ή με άλλο τρόπο μέσω του Ιστότοπου ανήκουν στα εν λόγω τρίτα μέρη και όχι στην Εταιρεία και η Εταιρεία δεν υποστηρίζει καμία τέτοια άποψη, δήλωση ή υλικό.  Ενδέχεται να αφαιρέσουμε ανάρμοστες δηλώσεις ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, αν θεωρήσουμε αιτιολογημένη μια τέτοια αφαίρεση.  Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι η αφαίρεση ή η επεξεργασία οποιασδήποτε ανάρτησης ή άλλων υλικών ενδέχεται να μην προκύψει αμέσως.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της επαναδημοσίευσης) ή την κατάχρηση από τρίτα μέρη των πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες εθελοντικά στο κοινό μέσω των Φόρουμ ή μέσω άλλου μέρους του Ιστότοπου.

8.         Προωθήσεις.

Οποιεσδήποτε κληρώσεις, διαγωνισμοί ή παρόμοιες προωθήσεις που γίνονται διαθέσιμες μέσω αυτού του Ιστοτόπου θα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που είναι ξεχωριστοί από αυτούς τους Όρους Χρήσης.  Με τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προωθήσεις συμφωνείτε ότι θα τηρείτε εκείνους τους κανόνες που ενδέχεται να διαφέρουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν.  Η Εταιρεία σάς προτρέπει να διαβάζετε τους ισχύοντες κανόνες, αν υπάρχουν, προς τους οποίους θα υπάρχουν σύνδεσμοι στην εκάστοτε δραστηριότητα, καθώς και να εξετάζετε την Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Ασφαλείας, η οποία, επιπλέον αυτών των Όρων Χρήσης, θα διέπουν τυχόν αναρτήσεις πληροφοριών σας σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. Στον βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών των κανόνων συγκρούονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπερέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εκείνων των κανόνων.

9.         Σύνδεσμοι προς ή από άλλους ιστότοπους.

Εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά από την Εταιρεία στον Ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συνδέεται ούτε συσχετίζεται με τους διαχειριστές κανενός ιστότοπου τρίτου μέρους προς ή από τον οποίο υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο.  Η Εταιρεία αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που βρίσκονται σε ιστότοπους τρίτων μερών προς ή από τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο.  Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ικανοποίησή σας από οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες διατίθενται μέσω ιστότοπων τρίτων μερών προς ή από τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο, επειδή αυτοί οι ιστότοποι τρίτων μερών ανήκουν και διαχειρίζονται από ανεξάρτητες οντότητες.  Δεν προωθούμε κανένα από τα προϊόντα ή υπηρεσίες, ούτε έχουμε λάβει οποιαδήποτε βήματα για να εξακριβώσουμε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε ιστότοπους τρίτων μερών.  Δεν υποβάλλουμε παρατηρήσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια τυχόν πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών πιστωτικών καρτών ή άλλων καρτών πληρωμών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) που μπορεί να παρέχετε ή μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, είτε μέσω ενός τέτοιου τρίτου μέρους ή μέσω άλλου τρόπου.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 'Η ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει τους συνδέσμους προς τον Ιστότοπο με χρήση τεχνολογικών ή άλλων μέσων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

10.       Δήλωση αποποίησης.

Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι ορθές, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των υλικών στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία ενδέχεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο υλικό του Ιστότοπου ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτόν ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται με κανέναν τρόπο για την ενημέρωση αυτού του υλικού. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Εταιρεία σας προσφέρει τον Ιστότοπο, δεδομένου ότι η Εταιρεία αποκλείει όλες τις παρατηρήσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις και άλλους νόμους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των όρων που υπονοούνται από τον νόμο).

Εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας τυχόν τροποποιήσεις από τρίτα μέρη στον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email στην Ενότητα 16 (Επικοινωνία μαζί μας) με μια περιγραφή του/των εν λόγω υλικού(ών) και το URL ή την τοποθεσία του Ιστότοπου όπου αυτά εμφανίζονται.

11.       Περιορισμός ευθυνών.

Σύμφωνα με την Ενότητα 12 (Αποζημίωση), η Εταιρεία, οποιοδήποτε άλλο μέρος (είτε εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή, διατήρηση ή προβολή του Ιστότοπου είτε όχι) και οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της Εταιρείας και οι υπεύθυνοι, διευθυντές, εργαζόμενοι, μέτοχοι ή πράκτορες οποιασδήποτε εξ αυτών των εταιρειών εξαιρούνται από κάθε ευθύνη επιβάρυνσης από κάθε ποσότητα ή είδος απώλειας ή βλάβης ενδέχεται να προκύψει σε εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, κυρωτικής ή επακόλουθης απώλειας ή φθοράς ή οποιασδήποτε απώλειας εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης χρημάτων ή απώλεια ή ζημίες που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή που είναι αποτέλεσμα αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων της αμέλειας, σύμβασης ή άλλου τρόπου) σε σχέση με τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του Ιστότοπου, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή το υλικό τέτοιων ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απώλειας ή ζημίας λόγω ιών που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστικό σας εξοπλισμό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλη περιουσία σας που σχετίζεται με την πρόσβαση στον, τη χρήση του ή την περιήγηση στον Ιστότοπο ή κάθε ιστότοπο που σχετίζεται με τον Ιστότοπο.  Κανένα στοιχείο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας για:  (i) θάνατο ή τραυματισμό που προκαλείται από την αμέλεια της Εταιρείας, των διευθυντών, πρακτόρων, υπευθύνων ή εκπροσώπων της, (ii) απάτη ή δόλια παραπλανητική ενέργεια (iii) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από τον νόμο.

12.       Αποζημίωση.

Θα αποζημιώσετε, προστατεύετε και θα απαλλάσσετε την Εταιρεία από ευθύνες έναντι σε κάθε είδους και όλων των αξιώσεων, ενεργειών, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής και άλλων προσφυγών που προκύπτουν ή που σχετίζονται με τα εξής (οι «Αξιώσεις»):  (α) τη χρήση εκ μέρους σας ή την αδυναμίας χρήσης του Ιστότοπου ή δραστηριότητες σε σχέση με τον Ιστότοπο, (β) τυχόν παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων ή πολιτικών της Εταιρείας από εσάς ή μέσω του λογαριασμού που μπορεί να έχετε στον Ιστότοπο, (γ) οποιαδήποτε συναλλαγή, (δ) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε ανάρτηση ή άλλα υλικά που κάνετε διαθέσιμα μέσω του Ιστότοπου παραβιάζουν ή με άλλον τρόπο καταπατούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή (ε) την καταπάτηση εκ μέρους σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή πελάτη του Ιστότοπου ή άλλου τρίτου μέρους και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος για κάθε είδους ζημία, απώλεια, δαπάνη, απόφαση, τέλος, πρόστιμο και άλλες δαπάνες με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθούν (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών δαπανών) ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε Αξιώσεων.

13.       Διακοπή και επιβολή μέτρων.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να διακόψει την πρόσβαση ή τη χρήση εκ μέρους σας του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης που η Εταιρεία πιστεύει ότι έχετε καταπατήσει ή ενεργήσει παραβιάζοντας το γράμμα ή το πνεύμα αυτών των Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποτυχίας σας να συμμορφώνεστε με τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στις Ενότητες 6 και 7 (Κανόνες συμπεριφοράς, Φόρουμ και αναρτήσεις κριτικών) παραπάνω).  Σε περίπτωση τέτοιας διακοπής, θα σας αφαιρεθεί άμεσα το δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπου.  Συμφωνείτε ότι τυχόν διακοπή της πρόσβασης ή της χρήσης εκ μέρους σας του Ιστότοπου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή/και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από ή παρασχέθηκαν σε εσάς και όλες τις σχετικές με αυτά πληροφορίες ή αρχεία ή/και να σας απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή αρχεία.  Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή σε οποιεσδήποτε τέτοιου είδους πληροφορίες ή αρχεία και δεν θα απαιτείται να σας διαθέσει αυτές τις πληροφορίες ή αρχεία μετά από μια τέτοια διακοπή.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα που η ίδια θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλα για την επιβολή ή/και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε περιπτώσεων που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες για τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή/και την αξίωση τρίτου μέρους ότι η χρήση του Ιστότοπου από εσάς είναι παράνομη ή καταπατά τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου μέρους).

14.       Εφαρμοστέο δίκαιο.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή της χώρας που εδρεύει η τοπική οντότητα, ανεξάρτητα από τις αρχές περί σύγκρουσης των νομοθεσιών.  Όλες οι δικαστικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν σύμφωνα ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τη χρήση (ή αδυναμία χρήσης) του Ιστότοπου από εσάς θα διακανονίζονται με διαιτησία, η οποία θα προσφέρεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, από έναν ή περισσότερους διαιτητές που ορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω Κανόνες, όπως τροποποιούνται από τους όρους αυτής της Συμφωνίας.  Στον βαθμό που ο διαιτητής το κρίνει εύλογο, ο διαιτητής θα διεξάγει ακροάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων ή βιντεοδιασκέψεων αντί για προσωπικές εμφανίσεις. Οποιεσδήποτε προσωπικές εμφανίσεις ζητούνται από τον διαιτητή θα διενεργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη χώρα της τοπικής οντότητας.  Οι διαιτητικές διαδικασίες θα διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα ή στη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα της τοπικής οντότητας και θα διενεργούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Η απόφαση του διαιτητή θα ακολουθεί το βασικό νόημα των σχετικών εγγράφων και θα είναι τελική και δεσμευτική.  Η επιδίκαση που αποφασίζεται από τον/τους διαιτητή(ές) θα επιβεβαιώνεται και θα επιβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει την εκάστοτε δικαιοδοσία.  Τα ανωτέρω δεν θα αποτρέπουν στην Εταιρεία να επιδιώξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής της ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων της) και συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην τοποθεσία σύστασης της Εταιρείας και παραιτείστε από οποιαδήποτε ένσταση δικαιοδοσίας, χώρου ή δικαιοδοτικού οργάνου σε τέτοια δικαστήρια.

15.       Διάφορα.

Αν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης χαρακτηριστεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε αυτή η ρήτρα θα αφαιρεθεί από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα τυχόν εναπομεινασών διατάξεων.  Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν προορίζονται για ούτε έχουν την έννοια δημιουργίας τυχόν συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, σχέσης εταιρείας ή δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου μεταξύ εσάς και της Εταιρείας.  Δεν θα αναθέσετε, μεταβιβάσετε ή να παρέχετε επιμέρους άδειες οποιουδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.  Καμία δήλωση αποποίησης από κανένα μέρος οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης δυνάμει του παρόντος δεν θα θεωρηθεί δήλωση αποποίησης τυχόν προηγούμενων ή επόμενων παραβιάσεων ή αθέτησης.  Οποιαδήποτε κεφαλίδα, λεζάντα ή τίτλος ενότητας περιέχεται στο παρόν εισάγεται μόνο χάριν ευκολίας και δεν καθορίζει ή εξηγεί καμία ενότητα ή διάταξη του παρόντος.  Αυτοί οι Όροι Χρήσης, σε συνδυασμό με όλες τις συμφωνίες και τις δηλώσεις που αναφέρονται και ενσωματώνονται στο παρόν ως αναφορές, αποτελούν εξ ολοκλήρου τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που σχετίζονται με το θέμα του παρόντος και, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, υπερέχει οποιασδήποτε και όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων γραπτών ή προφορικών συμφωνιών ή κατανοήσεων μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που σχετίζεται με τέτοια θέματα.  Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα πραγματοποιούνται μέσω αναρτήσεων ειδοποίησης (ή συνδέσμου προς μια ειδοποίηση) στον Ιστότοπο, μέσω email, μέσω ταχυδρομείου, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.  Μεταξύ άλλων, συμφωνείτε ότι κάθε έντυπη έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης και κάθε ειδοποίησης που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτές σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες βάσει αυτών των ή που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης στον ίδιο βαθμο και σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρούνται εξ αρχής σε έντυπη μορφή.

16.       Επικοινωνία μαζί μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ή αυτούς τους Όρους Χρήσης, στείλτε ένα email στο [email protected] Σημειώστε ότι οι επικοινωνίες μέσω email δεν θα είναι απαραίτητα ασφαλείς. Συνεπώς, δεν πρέπει να περιλαμβάνετε πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή άλλων καρτών πληρωμής ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες στα email προς εμάς.

© 2018 Brown-Forman Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law.  If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send the Company a notice requesting that it remove the material or block access to it.  If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details.  Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to new Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 12 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 12 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 12 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 13 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 15 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 15 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers.  Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards.  It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2018 Brown-Forman Corporation.  All rights reserved.