POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA:31. januára 2024


Kedykoľvek pristupujete k našim produktom alebo službám alebo s nami komunikujete iným spôsobom, či už online alebo offline, spoločnosť Brown-Forman Corporation a jej pridružené spoločnosti („spoločnosť Brown-Forman“, „my“, „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) zhromažďujú, používajú a inak spracúvajú informácie, ktoré sa vás týkajú (ďalej len vaše „osobné údaje“).„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca alebo sa týkajú identifikovateľného jednotlivca.Vaše osobné údaje spracúvame napríklad vtedy, keď ste s nami v kontakte ako existujúci alebo potenciálny zákazník, navštívite niektorú z našich webových stránok alebo stránok na sociálnych sieťach, zúčastníte sa na niektorom z našich osobných podujatí alebo konáte ako zamestnanec niektorého z našich dodávateľov alebo predajcov.

Oznámenie opisuje, ako zhromažďujeme, používame, poskytujeme a chránime osobné údaje.Vysvetľuje tiež vaše práva, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, a spôsob, akým nás môžete kontaktovať.Podrobné informácie získate pomocou odkazov.Pokiaľ vám niečo nie je jasné, spojte sa s nami e-mailom na adrese [email protected].

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov opisujeme:


KTO ZHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Brown-Forman je skupina spoločností na čele so spoločnosťou Brown-Forman Corporation v Spojených štátoch a s miestnymi subjektmi po celom svete.To, ktorá zo spoločností skupiny Brown-Forman nesie zodpovednosť za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov, závisí od rôznych faktorov vrátane spôsobu, ktorým s nami komunikujete, a miesta, kde sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Na stránke Informácie pre konkrétne krajiny nájdete názvy a kontaktné údaje subjektov skupiny Brown-Forman, ktorý sú zodpovedné za spracovateľské činnosti týkajúce sa jednotlivých krajín, ako aj niektoré ďalšie informácie.Kedykoľvek sa v tomto oznámení odvolávame na „spoločnosť Brown-Forman“, „my“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch, myslíme tým príslušný subjekt spoločnosti Brown-Forman.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Aby sme vám mohli sprístupniť naše produkty a služby alebo splniť svoje zákonné povinnosti, musíme zhromažďovať určité osobné údaje a používať ich.Pokiaľ nám požadované údaje neposkytnete, možno vám nebudeme môcť poskytnúť požadované produkty alebo služby.Niektoré z týchto údajov získavame priamo od vás, a to buď osobne, alebo prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí alebo iných online služieb.Osobné údaje o vás získavame aj z iných zdrojov.

Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti s našimi produktmi a službami poskytnete akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú iných osôb, zaručujete sa, že ste oprávnený poskytnúť takéto údaje a povoliť nám používať ich v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Pre viac informácii kliknite na nasledujúce odkazy:


Ako zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme, keď využívate naše produkty a služby, napríklad keď:

 1. Navštívite jednu z našich webových stránok alebo použijete naše mobilné aplikácie

 2. Vytvoríte si online účet v niektorom z našich obchodov

 3. Prihlásite sa na odber nášho informačného bulletinu alebo iných marketingových oznámení

 4. Zúčastníte sa na propagačnej akcii, súťaži alebo podujatí o ceny

 5. Nakúpite alebo nám niečo vrátite prostredníctvom online obchodu, objednávkového formulára, e-mailu alebo telefonicky

 6. Odošlete recenziu alebo sa zúčastníte na prieskume

 7. Komunikujete s nami na sociálnych sieťach

 8. Kontaktujete nás so žiadosťou o pomoc

 9. Ste s nami v kontakte na sociálnych sieťach

 10. Zúčastníte sa na jednom z našich osobných podujatí

 11. Navštívite jednu z našich pobočiek

 12. Vlastníte akcie spoločnosti Brown-Forman.

Osobné údaje zhromažďujeme aj z iných zdrojov:

 • údaje získané v rámci bežných kontrol overovania kariet na prevenciu podvodov,

 • informácie na sociálnych sieťach, Keď na prístup k našim službám používate prihlásenie do sociálnej siete, zdieľate s nami určité osobné údaje zo svojho účtu na sociálnej sieti, napríklad svoje meno, e-mailovú adresu, fotografiu, zoznam kontaktov na sociálnej sieti a akékoľvek iné informácie, ku ktorým môžeme získať prístup alebo ku ktorým nám poskytnete prístup pri prepojení svojho účtu na sociálnej sieti so svojím účtom služieb.Konkrétne prenášané informácie závisia od vašich bezpečnostných nastavení a zásad ochrany osobných údajov vašej sociálnej siete.

 • partneri, keď nám poskytujú informácie,

 • verejne dostupné databázy.


Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Medzi osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať, patria:

 1. Kontaktné informácie, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa a krajina bydliska

 2. Vek, napríklad dátum narodenia a vek

 3. Identifikačné údaje, ako je vodičský preukaz alebo iné identifikačné údaje vydané štátnymi orgánmi

 4. Informácie o účte, ako je používateľské meno, heslo, používateľ a zariadenie alebo iné súvisiace online identifikátory

 5. Informácie o organizácii, ako napríklad funkcia, titul, lokalita výkonu práce, história zamestnania, organizačný identifikátor a ďalšie informácie súvisiace s vaším vzťahom s niektorým z našich predajcov, dodávateľov, zákazníkov, partnerov alebo iných nezávislých organizácií, s ktorými spolupracujeme

 6. Fakturačné údaje, ako sú údaje o debetnej alebo kreditnej karte, údaje o bankovom účte a fakturačná adresa

 7. Obsah používateľa, napríklad vaše recenzie našich produktov a služieb a iný obsah, ktorý prípadne vytvoríte, napríklad príspevky na našich stránkach na sociálnych sieťach, spolu s akýmkoľvek súvisiacim menom, používateľským menom, prezývkou alebo inými informáciami o účte

 8. Preferencie a záujmy, napríklad preferencie (vrátane jazykových a marketingových preferencií a preferencií ohľadom súborov cookie), záujmy, nákupné zvyklosti a trendy a zapojenie sa do marketingovej alebo propagačnej komunikácie, aktivity na našich webových stránkach a stránkach na sociálnych sieťach a využívanie našich aplikácií

 9. História vzťahov vrátane podrobností o vašom kontakte s nami, histórie objednávok a podrobností o objednávkach

 10. Informácie o návštevníkoch a podujatiach, ako sú napríklad stravovacie obmedzenia, podrobnosti o cestovaní a ubytovaní, štátne doklady na vstup do našich fyzických priestorov a ďalšie údaje špecifické pre konkrétne podujatie alebo konferenciu

 11. Fotografie a videá, napríklad fotografie a videá, ktoré ste nám poslali alebo ktoré boli zhotovené na niektorom z našich podujatí

 12. Biometrické údaje, získané napríklad prostredníctvom softvéru tretej strany na rozpoznávanie tváre, ktorý používame na overenie vašej totožnosti v rámci našich aktivít v oblasti bezpečnosti a prevencie podvodov

 13. Profil na sociálnych sieťach, napríklad profilové obrázky a iné informácie o profile na sociálnych sieťach

 14. Informácie o akcionároch, ako sú informácie o maklérskom účte, podrobnosti o držaných akciách, rozhodnutia a dátum úmrtia


AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame na oprávnené obchodné účely, ako sa opisuje v nasledujúcej tabuľke, ktorá vysvetľuje, ako používame osobné údaje, a právny základ takéhoto používania (ak je to relevantné).


Účel

Popis

Osobné údaje

Právny základ (podľa právnych predpisov EHP/Spojeného kráľovstva)

Poskytovanie prístupu

Poskytnúť vám prístup k službám vrátane zabezpečenia prístupu k online účtu; posielať vám administratívne informácie, ktoré sa týkajú sa vášho účtu, napríklad zmeny v našich podmienkach a zásadách.

Kontaktné informácie; vek; informácie o účte; informácie o organizácii; preferencie a záujmy; história vzťahov a profil na sociálnych sieťach

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami.

Propagačné akcie a súťaže

Uskutočňovať propagačné akcie, súťaže a iné propagačné ponuky.Vaše údaje použijeme na správu takýchto propagačných akcií a ponúk, ak sa do nich zapojíte.Ak budete mať šťastie a vyhráte, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, aby sme vám mohli poskytnúť výhru, a požiadame vás o predloženie kópie vášho preukazu totožnosti s fotografiou, aby sme mohli overiť, či ste dosiahli zákonný vek na nákup, prípadne splnili kvalifikačné požiadavky, ak sa vyžadujú.Niektoré z týchto propagačných akcií majú dodatočné pravidlá, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budeme používať a zverejňovať vaše osobné údaje. Tieto pravidlá vám oznámime samostatne.

Kontaktné informácie; vek; informácie o účte; preferencie a záujmy; história vzťahov; obsah používateľa; fotografie a videá; a profil na sociálnych sieťach

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami.

Služby zákazníkom

Poskytovať vám pomoc a riešiť vaše otázky a sťažnosti.

Kontaktné informácie; vek; identifikačné údaje; informácie o účte; informácie o organizácii; fakturačné údaje; história vzťahov; preferencie a záujmy

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo konať na základe oprávneného záujmu, napríklad reagovať na otázky alebo sťažnosti potenciálnych alebo skutočných používateľov našich produktov.

Objednávky a vrátenie tovaru

Spracovávať vaše objednávky a súvisiace platby; spracovávať vrátenia a výmeny tovaru alebo žiadosti o vrátenie peňazí.

Kontaktné informácie; vek; identifikačné údaje; informácie o účte; informácie o organizácii; fakturačné údaje a história vzťahov

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami.

Marketing

Posielať vám informácie o našich produktoch, bulletinoch, akciách, ponukách alebo iné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Kontaktné informácie; vek; informácie o účte; informácie o organizácii; história vzťahov; a preferencie a záujmy; obsah používateľa; a profil na sociálnych sieťach

Na základe oprávneného záujmu alebo s vaším súhlasom.

Budovanie vzťahov a angažovanosť

Preskúmať vaše príspevky na našich stránkach na sociálnych sieťach a odpovedať na ne.

Obsah používateľa a profil na sociálnych sieťach

Na základe oprávneného záujmu, napríklad pri komunikácii s osobami, ktoré uverejňujú príspevky na našich stránkach na sociálnych sieťach.

Návštevy, konferencie a podujatia

Poskytovať pomoc a zúčastňovať sa na konferenciách a podujatiach, ako sú obchodné výstavy alebo organizácia podujatí v našich priestoroch (vrátane prenájmu), a prijímať návštevníkov v našich priestoroch.

Kontaktné informácie; vek; identifikačné údaje; informácie o účte; informácie o organizácii; fakturačné údaje; história vzťahov; preferencie a záujmy; informácie o návštevníkoch a podujatiach; fotografie a videá.

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo konať na základe oprávneného záujmu, napríklad zariadiť pre vás prehliadku jednej z našich kancelárií alebo liehovarov.

Dodržiavanie predpisov, bezpečnosť a ochrana

Vykonávať audity, overovať, či naše interné procesy fungujú tak, ako majú, a či sú v súlade so zákonnými, regulačnými alebo zmluvnými požiadavkami; monitorovať podvody a predchádzať im; overovať vek a totožnosť; a vykonávať činnosti na bezpečnostné účely, napríklad odhaľovať kybernetické útoky alebo pokusy o krádež identity a zabraňovať im.

Kontaktné informácie; vek; identifikačné údaje; informácie o účte; informácie o organizácii;

Fakturačné údaje; biometrické údaje; a história vzťahov

Plniť zákonné povinnosti alebo konať na základe oprávneného záujmu, napríklad predchádzať podvodným transakciám.

Zlepšovanie produktov a služieb

Vykonávať analýzu údajov, napríklad na zlepšenie efektivity našich služieb; vyvíjať nové produkty a služby; uvažovať o spôsoboch zlepšenia, zdokonalenia alebo úpravy našich súčasných produktov a služieb; identifikovať trendy používania, napríklad pochopiť, ktoré časti našich služieb sú pre používateľov najzaujímavejšie; určiť efektívnosť našich propagačných kampaní, aby sme ich mohli prispôsobiť potrebám a záujmom našich používateľov; a uskutočňovať a rozširovať naše obchodné aktivity, napríklad pochopiť, ktoré časti našich služieb sú pre našich používateľov najzaujímavejšie, aby sme sa mohli plne zamerať na uspokojovanie ich záujmov.

Kontaktné údaje; údaje o účte; informácie o organizácii; história vzťahov; preferencie a záujmy; obsah používateľa; a profil na sociálnych sieťach

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami, plniť si zákonné povinnosti a/alebo konať na základe oprávneného záujmu, napríklad pri vývoji nových produktov.

Personalizácia našich služieb

Personalizovať naše interakcie s vami a poskytovať vám informácie a/alebo ponuky, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom; poskytovať vám prostredníctvom našich služieb obsah, o ktorom sa domnievame, že je pre vás relevantný a zaujímavý.

Napríklad, keď použijete niektorý z našich online obchodov, budeme od vás zhromažďovať informácie počas procesu objednávky.Ak nákup nedokončíte, ale nás požiadate o uloženie košíka, môžeme vám poslať ďalší e-mail s pripomienkou obsahu košíka.Vaše údaje môžeme tiež použiť na poskytovanie personalizovaného obsahu a odporúčaní, keď vám posielame informácie o vašich nákupoch.

Kontaktné údaje, údaje o účte; a preferencie a záujmy

S vaším súhlasom alebo na základe oprávneného záujmu.

Recenzie

Na webovej stránke príslušného obchodu uverejňovať recenzie, ktoré poskytnete, v súlade s našimi štandardmi pre recenzie uvedenými v našich podmienkach používania.Tieto informácie sa budú zverejňovať, preto neuvádzajte žiadne informácie, ktoré by mali byť dôverné.Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania .

Kontaktné údaje a obsah používateľa

S vaším súhlasom.

Predajcovia, dodávatelia a distribútori

Budovať nové partnerské vzťahy; uľahčiť predkladanie ponúk a návrhov a uzatváranie zmlúv; nadväzovať vzťahy s partnermi; pomáhať pri vykonávaní služieb; poskytovať spätnú väzbu a riadiť vzťahy; pomáhať pri obnovovaní a ukončovaní zmlúv.

Kontaktné údaje; údaje o účte; identifikačné údaje; informácie o organizácii; história vzťahov a fakturačné údaje.

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo plniť zákonné povinnosti.

Riadenie vzťahov s akcionármi

Viesť register akcionárov, poskytovať materiály pre akcionárov a zabezpečovať inú komunikáciu, vyplácať dividendy a uľahčovať výkon práv akcionárov.

Kontaktné údaje a informácie o akcionároch

Spravovať náš zmluvný vzťah s vami a/alebo plniť zákonné povinnosti.AKO POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zdieľame, aby sme poskytovali naše produkty a služby, a na ďalšie legitímne obchodné účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.V ďalšej časti sú uvedené kategórie príjemcov, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje.Kliknite na odkazy pre viac informácií.


Ďalšie spoločnosti v rámci skupiny Brown-Forman:

Vaše údaje poskytujeme iným spoločnostiam v rámci skupiny Brown-Forman na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.V zozname nižšie si môžete pozrieť umiestnenie spoločností v rámci skupiny Brown-Forman. Strana zodpovedná za správu spoločne používaných osobných údajov je spoločnosť Brown-Forman Corporation.Tieto informácie použijeme na to, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby, ktoré požadujete.

Nezávislí poskytovatelia služieb:

Na spracovanie osobných údajov v našom mene využívame nezávislých poskytovateľov služieb.Môže ísť o poskytovanie zákazníckej podpory, poskytovateľov webhostingu, spoločnosti, ktorá sa zaoberajú správou údajov o zákazníkoch a zlepšovaním marketingových zoznamov, agentúry, ktoré realizujú naše propagačné akcie spojené s poskytovaním cien, spoločnosti, ktoré vypĺňajú objednávky produktov alebo koordinujú poštové zásielky, doručovacie spoločnosti, spracovateľov platieb, spoločnosti, ktoré sa zaoberajú analýzou dát, marketingové spoločnosti a poskytovateľov e-mailových služieb.Snažíme sa využívať poskytovateľov služieb, ktorí sú schopní zabezpečiť primerané štandardy ochrany osobných údajov a bezpečnosti.

Keď poskytujete osobné údaje:

 • na diskusných fórach, v chate, na profilových stránkach, blogoch a iných službách, na ktorých môžete zverejňovať informácie a obsah (vrátane, bez obmedzenia, našich stránok na sociálnych sieťach), Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré zverejníte alebo sprístupníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými a môžu byť k dispozícii ostatným používateľom a širokej verejnosti.

 • prostredníctvom vašich aktivít zdieľania na sociálnych sieťach, Keď sa k službám pripojíte pomocou svojho účtu na sociálnej sieti, budete zdieľať údaje so svojimi priateľmi spojenými s vaším účtom na sociálnej sieti, s inými používateľmi a s poskytovateľom účtu na sociálnej sieti.Týmto nás oprávňujete, aby sme umožnili takéto zdieľanie údajov, a beriete na vedomie, že používanie zdieľaných údajov sa bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov poskytovateľa sociálnych médií.


Obchodné transakcie, právne dôvody a presadzovanie práva:

V prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým naším podnikom, aktívami alebo akciami alebo ich časťou (vrátane nakladania v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním) máme oprávnený záujem na zverejnení alebo prenose vašich osobných údajov tretej strane.Takéto tretie strany môže napríklad zahŕňať nadobúdajúci subjekt a jeho poradcov.

Osobné údaje môžeme tiež zverejniť, aby sme splnili zákonné povinnosti (napríklad platenie daní); aby sme reagovali na žiadosti štátnych alebo iných verejných orgánov; aby sme chránili práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok skupiny Brown-Forman, vás alebo iných osôb; a aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám prípadne vzniknú.Tieto zákonné povinnosti a požiadavky zo strany štátu môžu zahŕňať právne predpisy a orgány mimo krajiny vášho bydliska.

ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme zhromažďovať aj iné informácie, ktoré neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť alebo sa priamo nevzťahujú na identifikovateľnú osobu (ďalej len „iné informácie“), a môžu to robiť aj naši poskytovatelia služieb.Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • serverové logovacie súbory a premenné prostredia,

 • údaje o používaní aplikácií,

 • informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, pixelových značiek a iných technológií,

 • demografické údaje a iné informácie, ktoré ste poskytli a ktoré neodhaľujú vašu konkrétnu totožnosť,

 • informácie zhromaždené takým spôsobom, že už neodhaľujú vašu konkrétnu identitu.

Ak sme podľa platných právnych predpisov povinní zaobchádzať s inými informáciami ako s osobnými údajmi, môžeme ich používať a zverejňovať na účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné údaje, ako je podrobne opísané v tomto oznámení.

Iné informácie sa môžu zhromažďovať rôznymi spôsobmi, napr.:

 • prostredníctvom prehliadača alebo zariadenia,

  • serverové logovacie súbory. Pri zaznamenávaní činnosti webového servera na našich webových serveroch používame rozšírené logovacie súbory, ktoré sú v súlade s W3C*, alebo ekvivalentné súbory obsahujúce napríklad adresu IP (číselný reťazec, ktorý poskytovateľ internetových služieb automaticky priradí počítaču, ktorý používate), identifikátor zariadenia, čas a dátum požiadavky, požadovanú stránku, používateľského agenta, predchádzajúcu navštívenú stránku a hodnoty odoslaných alebo prijatých súborov cookie. Serverové logovacie súbory sa zhromažďujú a analyzujú na poskytovanie súhrnných informácií o aktivite používateľov a identifikáciu potenciálnych chýb alebo problémov s výkonom webovej stránky. Zhromažďovanie IP adries je na internete bežnou praxou a mnohé webové stránky ho vykonávajú automaticky. *W3C je medzinárodné konzorcium, ktoré vyvíja webové štandardy a usmernenia. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese <a href="http://www.w3c.org.

  • www.w3c.org.

   <li dir="ltr">

   premenné prostredia. Môžeme tiež zhromažďovať aj určité premenné prostredia, ako je typ vášho počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, internetový prehliadač a jeho verzia. Rovnakú činnosť môžu vykonávať aj naši poskytovatelia služieb. Tieto premenné prostredia zhromažďuje väčšina prehliadačov a dajú sa použiť na optimalizáciu vašej skúsenosti na webovej stránke.

 • keď si stiahnete a používate niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme (rovnako ako naši poskytovatelia služieb) na základe čísla vášho zariadenia sledovať a zhromažďovať údaje o jej používaní, napríklad dátum a čas, kedy aplikácia vo vašom zariadení pristupuje k našim serverom, a informácie a súbory, ktoré boli do aplikácie stiahnuté,

 • používanie súborov cookie. Prečítajte si naše zásady používania súborov cookie [odkaz],
 • používanie pixelových značiek a iných podobných technológií.

V súvislosti s niektorými webovými stránkami a e-mailovými správami vo formáte HTML môžeme my a naši poskytovatelia služieb používať aj takzvané „pixelové značky“, „webové majáky“, „transparentné súbory GIF“ alebo podobné prostriedky (spolu „pixelové značky“), okrem iného na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní webovej stránky a miere reagovania. Pixelová značka je elektronický obrázok, často vo veľkosti jedného pixelu (1x1), ktorý návštevníci webovej lokality bežne nevidia a ktorý môže byť spojený so súbormi cookie uloženými na pevných diskoch návštevníkov. Keď sa pixelové značky použijú v e-mailových správach vo formáte HTML, môžu odosielateľa informovať o tom, či a kedy bol e-mail otvorený.

Naše webové stránky nám môžu poskytovať aj informácie zahŕňajúce podrobnosti o obsahu, ku ktorému pristupujete a s ktorým interagujete.Toto sa vykonáva v rámci webových stránok spoločnosti Brown-Forman a pri sledovaní pohybu medzi webovými stránkami. Súbory cookie a iné technológie používame na zhromažďovanie informácií o prehliadači a operačnom systéme vášho zariadenia, IP adrese, odkazoch, na ktoré klikáte, a stránkach, ktoré otvárate. Tieto informácie následne používame na prispôsobenie marketingových správ. Viac informácií nájdete na našej stránke Zásady používania súborov cookie. Personalizované služby budeme poskytovať buď s vaším súhlasom alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

Analytické nástroje. Používame službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií o používaní našich služieb a na podávanie správ o aktivitách a trendoch. Služba Google Analytics môže zhromažďovať aj informácie o používaní iných webových stránok, aplikácií a online zdrojov. Informácie o postupoch spoločnosti Google môžete získať na stránke http://www.google.com/policies/privacy/partners. Službu môžete odmietnuť stiahnutím doplnku prehliadača Google Analytics, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Poloha

Ak používate služby založené na polohe, môžeme zhromažďovať údaje o polohe vášho zariadenia. Pred zhromažďovaním týchto informácií môžete takéto použitie a/alebo zdieľanie polohy vášho zariadenia povoliť alebo odmietnuť. Pri odmietnutí vám však my a/alebo naši marketingoví partneri nemusíme byť schopní poskytovať príslušné personalizované služby a obsah.

 • Signály Do Not Track (nesledovať): V súčasnosti reagujeme na GPC signály prehliadača a signály do-not-track (nesledovať).

Používanie a zverejňovanie iných informácií

Iné informácie môžeme používať a zverejňovať na akýkoľvek účel okrem prípadov, keď sme podľa platných právnych predpisov povinní postupovať inak. V niektorých prípadoch môžeme kombinovať iné informácie s osobnými údajmi. V týchto prípadoch budeme s kombinovanými informáciami zaobchádzať ako s osobnými údajmi, kým s nimi budú kombinované.

VAŠE PRÁVA NA OSOBNÉ ÚDAJE

Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu, aktualizáciu, zneprístupnenie, obmedzenie alebo odstránenie (alebo anonymizáciu), alebo môžete namietať voči spracovaniu osobných údajov alebo ho zakázať, pokiaľ tieto práva vyplývajú z platných právnych predpisov. Môžete tiež požiadať o elektronickú kópiu svojich osobných údajov, aby ste ich mohli odovzdať inej spoločnosti (v rozsahu, v ktorom toto právo na prenosnosť údajov stanovujú platné právne predpisy). V každom prípade môžeme požadovať, aby ste preukázali svoju totožnosť a/alebo poskytli ďalšie informácie na identifikáciu vašich údajov. Na vaše žiadosti budeme reagovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Kliknite na odkazy pre viac informácií.

Taktiež sa môžete odhlásiť z odberu marketingových správ kliknutím na tento odkaz. Vašej žiadosti (žiadostiam) sa budeme snažiť vyhovieť hneď, ako to bude prakticky možné. Upozorňujeme, že aj potom, čo odmietnete od nás dostávať marketingové oznámenia, vám môžeme ďalej posielať dôležité administratívne správy, ktorých doručovanie nemôžete zrušiť.


Prístup k vašim osobným údajom

Pomocou formulára „kontaktujte nás“ môžete požiadať o informácie, ktoré o vás uchovávame, a o vysvetlenie, akým spôsobom spracúvame vaše údaje.

Oprava alebo aktualizácia vašich osobných údajov

Ak máme o vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, máte právo nás o tom informovať a požiadať nás o ich zmenu. Urobíme to v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak chcete opraviť svoje osobné údaje, pošlite e-mail na adresu [email protected].

Odstránenie vašich osobných údajov

Môžete nás požiadať o odstránenie, anonymizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov z našej databázy. Ak nechcete dostávať propagačné e-maily, kliknite na tento odkaz. Ak si želáte odstrániť svoje osobné údaje z našej databázy, pošlite e-mail na adresu [email protected].

Obmedzenie spracovania, namietanie voči spracovaniu alebo odmietnutie spracovania vašich osobných údajov

Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme obmedzili rozsah alebo spôsob spracovania vašich osobných údajov alebo spracovanie zastavili. Pošlite e-mail na adresu [email protected].

Žiadosti o prenosnosť

Ak nás chcete požiadať o prenos svojich osobných údajov z našej databázy, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

Ďalšie informácie o žiadostiach, ktoré môžete podať podľa právnych predpisov štátu Kalifornia alebo iných právnych predpisov platných v konkrétnej jurisdikcii, nájdete na konci tohto oznámenia.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Bezpečnosť vašich informácií berieme veľmi vážne.Táto časť popisuje technologické postupy, ktoré používame na ochranu vašich informácií. Kliknite na odkazy pre viac informácií.


Ako chránime vaše informácie

Na ochranu pred stratou, zneužitím a zmenou osobných údajov pod našou kontrolou používame rôzne bezpečnostné opatrenia a nástroje, napríklad firewally. Pri žiadnom prenose údajov cez internet ani pri žiadnom systéme ukladania údajov sa však žiaľ nedá zaručiť 100 % bezpečnosť. Žiadame vás, aby ste nám neposielali nám citlivé osobné údaje.

Ako uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktorý sa získali, pričom sa riadime platnými právnymi predpismi. Kritériá používané na určenie obdobia uchovávania:

 • obdobie, počas ktorého s vami máme trvalý vzťah a poskytujeme vám služby (napríklad kým u nás máte účet alebo využívate služby),

 • či sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť (napríklad niektoré právne predpisy vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o vašich transakciách po určitý čas, kým ich môžeme vymazať), alebo

 • či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačných orgánov).


medzinárodné prenosy vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme zariadenia alebo v ktorej využívame poskytovateľov služieb, a môžu sa prenášať do krajín mimo krajiny vášho bydliska vrátane Spojených štátov, ktoré môžu mať iné pravidlá ochrany údajov ako vaša krajina. Za týchto okolností prijímame opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich informácií, ktoré zahŕňajú uzavretie zmlúv s príjemcami vašich informácií s cieľom zabezpečiť, že príjemcovia zabezpečia primeranú ochranu vašich informácií. Na získanie kópie týchto opatrení nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].

 • EÚ/EHP:Európska komisia uznala niektoré z týchto krajín za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu. Pre prenosy z EHP do iných krajín sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou. Na získanie kópie týchto opatrení nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].

 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:Spojené kráľovstvo uznalo niektoré z týchto krajín za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany podľa noriem Spojeného kráľovstva. Pre prenosy zo Spojeného kráľovstva do iných krajín sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad štandardné zmluvné doložky. Na získanie kópie týchto opatrení nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].

Súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné alebo bezpečnostné orgány v týchto iných krajinách môžu mať za určitých okolností právo na prístup k vašim osobným údajom.

Prístup neplnoletých osôb k službám.

Naše služby nie sú určené osobám, ktoré nedosiahli zákonný vek na nákup alkoholických nápojov, a od takýchto osôb vedome nezhromažďujeme osobné údaje.

Služby tretích strán

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nezaoberá ochranou osobných údajov, informáciami alebo inými postupmi tretích strán vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú webové stránky alebo služby, na ktoré sa naše služby odkazujú, a za uvedené aktivity nenesieme zodpovednosť. Začlenenie odkazu na služby neznamená, že skupina Brown-Forman podporuje odkazovanú stránku alebo službu. Taktiež nenesieme zodpovednosť za zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie alebo bezpečnostné zásady alebo postupy iných organizácií, ako sú napríklad Meta, Apple, Google, Microsoft alebo akýkoľvek iný vývojár aplikácií, poskytovateľ aplikácií, poskytovateľ platformy sociálnych médií, poskytovateľ operačného systému, poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo výrobca zariadení, čo platí aj pre akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete iným organizáciám prostredníctvom našich aplikácií alebo našich stránok na sociálnych sieťach alebo v súvislosti s nimi.

Reklama tretích strán

Keď pristupujete k službám spoločnosti Brown-Forman a používate iné webové stránky alebo online služby, využívame reklamné spoločnosti tretích strán na zobrazovanie reklám týkajúcich sa tovaru a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať.

Môžete dostávať reklamy založené na informáciách súvisiacich s vaším prístupom k službám a iným webovým stránkam alebo online službám a ich používaním na ktoromkoľvek z vašich zariadení, ako aj na informáciách získaných od tretích strán. Tieto spoločnosti umiestňujú alebo rozpoznávajú jedinečný súbor cookie vo vašom prehliadači (aj pomocou pixelových značiek). Spoločnosti využívajú tieto technológie spolu s informáciami, ktoré zhromažďujú o vašom online používaní, aj na rozpoznanie zariadení, ktoré používate, napríklad vášho mobilného telefónu a prenosného počítača. Ak chcete získať viac informácií o týchto postupoch a zistiť, ako ich odmietnete v prehliadači počítača alebo mobilného telefónu na konkrétnom zariadení, z ktorého pristupujete k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov, navštívte stránkuhttps://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN a https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Na odhlásenie sa z mobilných aplikácií si môžete stiahnuť aplikáciu AppChoices na adrese http://www.aboutads.info/appchoices .

Citlivé osobné údaje

Žiadame vás, aby ste nám neposielali a nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho poistenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravotného stavu, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov o trestnej činnosti alebo členstva v odboroch), či už prostredníctvom služieb alebo inak.

AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme meniť. Údaj „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov uvádza dátum poslednej revízie oznámenia. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť, keď revidované oznámenie o ochrane osobných údajov zverejníme v službách.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Brown-Forman Corporation sídli na adrese 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, USA.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, spojte sa s nami na adrese [email protected], na príslušnej adrese uvedenej v informáciách pre jednotlivé krajiny nižšie alebo ba adrese

Brown-Forman Corporation

850 Dixie Highway

Louisville, KY, USA 40210.

Keďže e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, žiadame vás, aby ste v e-mailoch, ktoré nám posielate, neuvádzali údaje o kreditných kartách ani iné citlivé informácie.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE OSOBY V EHP A V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

Môžete tiež podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov vo vašej krajine alebo regióne alebo v mieste údajného porušenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Pokiaľ máte akékoľvek problémy nájsť príslušný orgán na ochranu osobných údajov, radi vám pomôžeme.© 2024 Brown-Forman Corporation.Všetky práva vyhradené.
Australia

Australia

Brown-Forman Australia Pty Limited will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.


Austria

More Information on Retaining Personal Data.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2023 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Belgium

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Belgium - French

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Brazil

Brazil

Brown-Forman Beverages Worldwide, Comercio de Bebidas Ltda.

Registered Office: Sao Paulo Corporate Towers, Av Pres. Juscelino Kubitschek 1909, South Tower, Suite 71-A, Sao Paulo, Brazil, 04543-907

You may lodge a complaint with the Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), located at Esplanade of Ministries, Block C, 2nd floor, ZIP Code 70297-400 - Brasília - DF. Please visit their website at https://www.gov.br/anpd/pt-br or contact [email protected] for more information.

©2023 Brown-Forman Corporation.

Bulgaria

Bulgaria

Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

©2023 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

Croatia-Hrvatska

Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2023 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

Cyprus

Cyprus

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2023 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Czech Republic

Czech Republic

Brown-Forman Czechia, s.r.o.

Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

©2023 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Deutschland

Deutschland

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2023 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

France

Brown-Forman France

Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

©2023 Brown-Forman France Tous droits réservés.

Greece

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2023 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Hungary - Magyarorszag

Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

©2023 Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep. Minden jog fenntartva.

India

Brown-Forman India Private Limited

701-702, 7th Floor, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana – 122002 India

Grievance officer details: Ankur Wadhwa, [email protected]

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Ireland

Ireland

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Mexico

Para las personas físicas que se encuentren en México, Brown-Forman Tequila México, S. de RL de CV recabará, utilizará y divulgará sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación aplicable. Como titular de la información, usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercer sus Derechos ARCO, por favor contáctenos y daremos trámite a su solicitud.

Brown-Forman Tequila Mexico, S. de RL de CV

Av. De las Américas 1545, 8th Floor, 44630, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

©2023 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

New Zeland

Brown-Forman New Zealand

88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland New Zealand 1010

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Poland

Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 55791

Siedziba: ul. Postepu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

©2023 Brown-Forman Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Singapore

Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”). We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent.

Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Thailand

Brown-Forman Thailand, L.L.C.

Unit 1604-6, 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United Kingdom

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United States

Updated December 15, 2023

The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected]. If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Additional Information Regarding California (CCPA)- updated January 1, 2023

Collection, Disclosure, Sale, and Sharing of Personal Information

The following chart details the categories of personal information, as listed in the California Consumer Privacy Act, as amended by the California Privacy Rights Act (collectively, the “CCPA”), that we plan to collect and have collected and disclosed within the preceding 12 months; and the categories of third parties to which we disclosed personal information for our operational business purposes within the preceding 12 months. The chart also details the categories of personal information that we “sell” to third parties or “share” for purposes of cross-context behavioral or targeted advertising, including within the 12 months preceding the date this Privacy Policy was last updated.

Categories of Personal Information

Disclosed to Which Categories of Third Parties for Operational Business Purposes

Sold to Which Categories of Third Parties

Shared with Which Categories of Third Parties for Cross-Context Behavioral or Targeted Advertising

Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers

Affiliates; service providers

ad networks

ad networks

Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history, financial information, medical information and health insurance information

Affiliates; service providers

none

none

Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status

Affiliates; service providers

none

none

Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details

Affiliates; service providers; customers; business partners; distributors

ad networks

ad networks

Biometric information, such as faceprints and photographsAffiliates; service providersnonenone

Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems

Affiliates; service providers

none

ad networks

Geolocation data, such as device location and IP location

Affiliates; service providers; contest sponsors

ad networks

ad networks

Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

Affiliates; service providers

none

none

Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services

Affiliates; service providers

none

none

Inferences drawn from any of the personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics

Affiliates; service providers

none

none

Sensitive personal information.

· Personal information that reveals an individual’s social security, driver’s license, state identification card, or passport number; account log-in, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; geolocation information accurate within a radius of 1850 feet or less; racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, citizenship, immigration status, or union membership; the contents of mail, email, and text messages unless Company is the intended recipient of the communication; genetic data;

· Personal information collected and analyzed concerning an individual’s health;

· Information on medical history, mental or physical health conditions, or medical treatment or diagnosis by a healthcare professional;

· Biometric information used for the purpose of uniquely identifying an individual;

· Personal information collected and analyzed concerning an individual’s sex life or sexual orientation.

Our affiliated entities; trusted third-party service providers

none

none

Purposes for the Collection, Use, and Disclosure of Sensitive Personal Information

We collect, process, and disclose sensitive personal information for purposes of: providing goods or services as requested; ensuring safety, security, and integrity; countering wrongful or unlawful actions; short term transient use such as displaying first party, non-personalized advertising; performing services for our business, including maintaining and servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services on behalf of our business; activities relating to quality and safety control or product improvement; and other collection and processing that is not for the purpose of inferring characteristics about an individual. We do not use sensitive personal information beyond these purposes.

We do not knowingly “sell” or “share” (for purposes of cross-context behavioral advertising) personal information, including sensitive personal information, of minors under 16 years of age.

Individual Requests

If you are a California resident, you may make the following requests:

 1. You may request to know whether we process your personal information and to access such personal information (including the categories of personal information is collected, the categories of sources from which it is collected, the business or commercial purpose of collecting, sharing or selling, the categories of personal information about you that we disclosed, sold or shared (as defined by the relevant laws) and the categories of third parties with whom we disclosed, sell or share personal information, if relevant).
 2. You may request to correct inaccuracies in your personal information.
 3. You may request to have your personal information deleted.
 4. You may request to receive a copy of your personal information, including specific pieces of personal information, including, where applicable, request to obtain a copy of your personal information in a portable, readily usable format.
 5. You may request to opt out of targeted advertising (or the “sharing” of your personal information for cross-context behavioral advertising).
 6. You may request to opt out of the “sale” of your personal information, as defined under the applicable privacy law.

How to Make Requests

To make a request for the disclosures, correction, or deletion described above under #1-4,, please contact us at [email protected] or 1-866-832-4920.

We will verify and respond to your request consistent with applicable law, taking into account the type and sensitivity of the personal information subject to the request. We may need to request additional personal information from you, such as email address, street address, or official photo identification, in order to verify your identity and protect against fraudulent requests. If you maintain a password-protected account with us, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account and require you to re-authenticate yourself before disclosing or deleting your personal information. If you make a deletion request, we may ask you to confirm your request before we delete your personal information.

To request to opt out of any future “sale” or “sharing” of your personal information for purposes of cross-context behavioral advertising or any future processing for purposes of targeted advertising, click here for all Brown-Forman brands except Jack Daniel’s, and here for the Jack Daniel’s family of brands.

We also honor opt-out preference signals, such as the Global Privacy Control and Do Not Track. These signals set your opt-out preferences only for the particular browser or device you are using. For information about how to use the Global Privacy Control, please visit https://globalprivacycontrol.o.... For information about how to use the Do Not Track signal, please consult the user guides for your web browser.

You have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights.

Appeal Process

If we refuse to take action on your request, you may appeal this refusal within a reasonable period after you have received notice of the refusal. You may file an appeal by contacting us via [email protected] or 1-866-832-4920.

Authorized Agents

If an agent would like to make a request on your behalf as permitted under applicable law, the agent may use the submission methods noted in the section entitled “Individual Requests.” Not all kinds of requests can be made by authorized agents in all states. As part of our verification process, we may request that the agent provide, as applicable, proof concerning his or her status as an authorized agent. In addition, we may require that you verify your identity as described in the section entitled “Individual Requests” or confirm that you provided the agent permission to submit the request.

De-identified Information

Where we maintain or use de-identified data, we will continue to maintain and use the de-identified data only in a de-identified fashion and will not attempt to re-identify the data.