Privacyverklaring van Brown-Forman

LAATSTE HERZIENING: 1 januari 2023

Wanneer u onze producten of diensten opent of op andere manieren met ons communiceert, zowel online als offline, verzamelen, gebruiken en verwerken Brown-Forman Corporation en de aan haar gelieerde bedrijven ("Brown-Forman", "wij", "ons") informatie over u (uw "persoonsgegevens" genoemd). “Persoonsgegevens” heeft betrekking op informatie die u identificeert als een persoon of betrekking heeft op een identificeerbare persoon. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact komt als bestaande of potentiële klant, een van onze websites of sociale mediapagina's bezoekt, een van onze persoonlijke evenementen bijwoont of in uw hoedanigheid van werknemer van een van onze leveranciers of verkopers.

In deze verklaring staat beschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken, delen en beschermen. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Gebruik de links voor toegang tot meer gedetailleerde informatie. Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected].

In deze privacyverklaring beschrijven we:

WIE VERZAMELT UW PERSOONSGEGEVENS

Brown-Forman is een groep bedrijven die onder leiding staat van Brown-Forman Corporation in de Verenigde Staten en met lokale vestigingen over de hele wereld. Welke van de Brown-Forman-bedrijven verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens hangt af van verschillende factoren, waaronder de manier waarop u met ons communiceert en waar de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt.

Bekijk de landspecifieke informatie voor de naam en contactgegevens van de entiteit van Brown-Forman die verantwoordelijk is voor de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot elk land, evenals voor bepaalde aanvullende informatie. Wanneer we in deze verklaring naar “Brown-Forman”, "wij" of "ons" verwijzen, bedoelen we de relevante vestiging van Brown-Forman.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Om te zorgen dat onze producten en diensten beschikbaar voor u zijn of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten we bepaalde persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Sommige van deze gegevens verzamelen wij rechtstreeks bij u, hetzij persoonlijk, hetzij via een website, sociale media of andere online dienst. We verzamelen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen.

Als u persoonsgegevens met betrekking tot andere mensen aan ons of onze serviceproviders openbaar maakt in verband met onze producten en diensten, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat de gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Klik op de links voor meer informatie:

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten en diensten gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u:

 1. een van onze websites bezoekt of onze mobiele apps gebruikt;
 2. een online account aanmaakt bij een van onze winkels;
 3. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie;
 4. deelneemt aan een prijsvraag, wedstrijd of evenement;
 5. een aankoop doet of iets aan ons retourneert via een online winkel, bestelformulier, e-mail of telefonisch;
 6. een beoordeling indient of deelneemt aan een enquête;
 7. met ons communiceert via sociale media;
 8. contact met ons opneemt voor assistentie;
 9. een sollicitatie indient;
 10. met ons communiceert of reageert op sociale media;
 11. een van onze persoonlijke evenementen bijwoont;
 12. aandelen van Brown-Forman bezit.

We verzamelen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen:

 • Gegevens ontvangen in het kader van routine (fraude)controles voor creditcards.
 • Informatie over sociale netwerken. Wanneer u een login voor een sociaal netwerk gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, deelt u bepaalde persoonsgegevens van uw sociale media-account met ons, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, foto, lijst met contacten op sociale media en andere informatie die mogelijk of u maakt het voor ons toegankelijk wanneer u uw sociale media-account verbindt met uw dienstenaccount. De specifieke gegevens die worden overgedragen, hangt af van uw beveiligingsinstellingen en het privacybeleid van uw sociale media-netwerk.
 • Partners, wanneer zij gegevens met ons delen.
 • Publiekelijk beschikbare databases.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen omvatten:

 1. Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en land van verblijf
 2. Leeftijd, zoals geboortedatum en leeftijd
 3. Identificatie, zoals een rijbewijs of andere door de overheid uitgegeven identificatiegegevens
 4. Accountinformatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, gebruiker en apparaat of andere bijbehorende online identificatiegegevens
 5. Organisatie-informatie, zoals functie, titel, kantoorlocatie, arbeidsverleden, organisatie-identificatie en andere informatie die relevant is voor uw relatie met een van onze leveranciers, klanten, partners of andere externe organisatie waarmee we samenwerken
 6. Factureringsgegevens, zoals betaalkaart- of creditcardgegevens, bankrekeninggegevens en factuuradres
 7. Gebruikersinhoud, zoals uw beoordelingen over onze producten en diensten, en andere inhoud die u kunt creëren, zoals berichten op onze sociale mediapagina's, samen met gerelateerde naam, gebruikersnaam, alias of andere accountinformatie
 8. Voorkeuren en interesses, zoals voorkeuren (inclusief taal-, marketing- en cookievoorkeuren), interesses, aankooppatronen en trends, en betrokkenheid bij marketing- of promotionele communicatie, onze websites, apps en sociale mediapagina's
 9. Relatiegeschiedenis, inclusief gegevens van uw contact met ons, en bestelgeschiedenis en -gegevens
 10. Sollicitatiegegevens, zoals arbeidsverleden, salarisverwachtingen
 11. Bezoekers- en evenementinformatie, zoals dieetbeperkingen, reis- en accommodatiegegevens, door de overheid uitgegeven identificatie voor toegang tot een van onze fysieke gebouwen en andere details die specifiek zijn voor een bepaald evenement of conferentie
 12. Foto’s en video’s, zoals foto's en video's die door u zijn ingezonden of die tijdens een van onze evenementen zijn gemaakt
 13. Sociale mediaprofiel, zoals profielfoto's en andere informatie over sociale mediaprofielen
 14. Informatie over aandeelhouders, zoals informatie over beleggingsrekeningen, gegevens over aangehouden aandelen en verkiezingen en datum van overlijden

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens voor rechtmatige zakelijke doeleinden zoals beschreven in de onderstaande tabel, waarin wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgrond voor dergelijk gebruik (indien van toepassing).

Doel

Beschrijving

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Toegang verlenen

U toegang verlenen tot de diensten, inclusief het regelen van toegang tot een online account; u administratieve informatie sturen met betrekking tot uw account, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleidslijnen.

Contactgegevens; leeftijd; accountgegevens; organisatiegegevens; voorkeuren en interesses; relatiegeschiedenis; en profiel voor sociale media

Onze contractuele relatie met u beheren.

Promoties en wedstrijden

Prijscampagnes, prijsvragen en andere promotionele aanbiedingen uitvoeren. Als u hieraan deelneemt, zullen we uw gegevens gebruiken om dergelijke promoties en aanbiedingen te beheren. Als u het geluk hebt om te winnen, kunnen we u vragen om meer gegevens zodat we uw prijs kunnen leveren en we zullen u vragen om een kopie van uw identiteitskaart te verstrekken zodat we kunnen controleren of u de wettelijke aankoopleeftijd hebt bereikt en, indien nodig, of u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Sommige van deze promoties hebben aanvullende regels met informatie over hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken en openbaar maken, die wij u afzonderlijk zullen meedelen.

Contactgegevens; leeftijd; accountgegevens; voorkeuren en interesses; relatiegeschiedenis; gebruikersinhoud; foto's en video's; en sociale mediaprofiel

Onze contractuele relatie met u beheren.

Klantenservice

U hulp bieden en uw vragen en klachten afhandelen.

Contactgegevens; leeftijd; identificatie; accountgegevens; organisatiegegevens; factuurgegevens; relatiegeschiedenis; en voorkeuren en interesses

Onze contractuele relatie met u beheren en/of op basis van een rechtmatig belang, zoals het reageren op vragen of klachten van potentiële of daadwerkelijke gebruikers van onze producten.

Bestellingen en retourzendingen

Uw bestellingen en gerelateerde betalingen verwerken; retourzendingen, ruilingen of verzoeken om terugbetaling verwerken.

Contactgegevens; leeftijd; identificatie; accountgegevens; organisatiegegevens; factuurgegevens; en relatiegeschiedenis

Onze contractuele relatie met u beheren.

Marketing

U informatie sturen over onze producten, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang kan zijn.

Contactgegevens; leeftijd; accountgegevens; organisatiegegevens; relatiegeschiedenis; en voorkeuren en interesses; [gebruikersinhoud]; en [sociale mediaprofiel]

Gebaseerd op een rechtmatig belang of met uw toestemming.

Opbouwen van relaties en betrokkenheid

Bekijken van en reageren op uw berichten op onze sociale mediapagina's.

Gebruikersinhoud; en sociale mediaprofiel

Gebaseerd op een rechtmatig belang, zoals het omgaan met personen die berichten plaatsen op onze sociale mediapagina's.

Bezoeken, conferenties en evenementen

Faciliteren van en deelnemen aan conferenties en evenementen, zoals beurzen of boekingen op onze locaties (inclusief verhuur), en verwelkomen van bezoekers op onze locaties.

Contactgegevens; leeftijd; identificatie; accountgegevens; organisatiegegevens; factuurgegevens; relatiegeschiedenis; voorkeuren en interesses; bezoekers- en evenementgegevens; en foto's en video's.

Onze contractuele relatie met u beheren en/of op basis van een legitiem belang, zoals u een rondleiding geven door een van onze kantoren of distilleerderijen.

Naleving, veiligheid en beveiliging

Audits uitvoeren, controleren of onze interne processen functioneren zoals bedoeld en voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten; controleren en voorkomen van fraude; en beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen.

Contactgegevens; leeftijd; identificatie; accountgegevens; organisatiegegevens;

Factureringsinformatie; en relatiegeschiedenis

Voldoen aan een wettelijke verplichting of gebaseerd zijn op een rechtmatig belang, zoals het voorkomen van frauduleuze transacties.

Producten en diensten verbeteren

Gegevensanalyse uitvoeren, bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze diensten te verbeteren; nieuwe producten en diensten ontwikkelen; manieren overwegen om onze huidige producten en diensten te verbeteren of aan te passen; gebruikstrends vaststellen, bijvoorbeeld begrijpen welke delen van onze diensten het meest interessant zijn voor gebruikers; de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes bepalen, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers; en onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren en uitbreiden, bijvoorbeeld begrijpen welke delen van onze diensten het meest interessant zijn voor onze gebruikers, zodat we onze energie kunnen richten op het voldoen aan de interesses van onze gebruikers.

Contactgegevens; accountgegevens; organisatiegegevens; relatiegeschiedenis; voorkeuren en interesses; gebruikersinhoud; en [Sociale mediaprofiel]

Onze contractuele relatie met u beheren, voldoen aan een wettelijke verplichting en/of gebaseerd zijn op een rechtmatig belang, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten.

Onze diensten personaliseren

Onze interacties met u personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen verstrekken die zijn afgestemd op uw interesses; inhoud leveren via onze diensten waarvan wij denken dat ze relevant en interessant voor u zullen zijn.

Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een van onze online winkels, zullen we tijdens het afrekenen informatie over u verzamelen. Als u uw aankoop niet voltooit, maar ons vraagt om uw winkelmandje te bewaren, dan kunnen we u een vervolgmail met een herinnering aan de inhoud sturen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen aan te bieden wanneer we u informatie over uw aankopen sturen.

Contactgegevens; accountgegevens; en voorkeuren en interesses

Gebaseerd op een rechtmatig belang of met uw toestemming.

Beoordelingen

Uw beoordelingen publiceren op de desbetreffende winkelwebsite, met inachtneming van onze beoordelingsnormen in onze Gebruiksvoorwaarden. Deze informatie wordt openbaar gemaakt, dus vermeld geen informatie die vertrouwelijk moet blijven. Raadpleeg voor meer informatie, onze Gebruiksvoorwaarden.

Contactgegevens; en gebruikersinhoud

Met uw toestemming.

Verkopers, leveranciers en distributeurs

Nieuwe partnerrelaties opbouwen; offertes, voorstellen en contracten faciliteren; partners inwerken; de uitvoering van diensten faciliteren; feedback geven en relaties beheren; en contractverlengingen en -beëindigingen faciliteren.

Contactgegevens; accountgegevens; identificatie; organisatiegegevens; relatiegeschiedenis en factuurgegevens.

Onze contractuele relatie met u beheren en/of voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beheer van aandeelhouders

Aandeelhoudersregister bijhouden; aandeelhoudersmateriaal en andere mededelingen verstrekken; dividenden uitbetalen; en de uitoefening van aandeelhoudersrechten vergemakkelijken.

Contactgegevens; en aandeelhoudersgegevens

Onze contractuele relatie met u beheren en/of voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toepassingen verwerken

Uw sollicitatie verwerken en uw capaciteiten en kwalificaties voor een baan beoordelen. Referentiecontroles uitvoeren, reageren op uw vragen en met u communiceren over uw sollicitatie, en u informatie sturen over de Vacaturesite en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid, achtergrondcontroles uitvoeren als wij u een functie aanbieden, en voldoen aan of toezien op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevens van sollicitanten

Onze contractuele relatie met u beheren, voldoen aan een wettelijke verplichting en/of gebaseerd zijn op een rechtmatig belang, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We delen uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en voor de andere rechtmatige zakelijke doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Hieronder volgen de categorieën ontvangers met wie we uw gegevens kunnen delen. Klik op de links voor meer informatie.

Andere bedrijven binnen de Brown-Forman Groep:

We delen uw gegevens met andere bedrijven binnen de Brown-Forman Groep van bedrijven voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. U kunt de lijst en de locatie van bedrijven binnen de Brown-Forman Groep raadplegen [link naar 10-K]. Brown-Forman Corporation is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens. We zullen deze informatie gebruiken om u te voorzien van de producten en diensten die u aanvraagt.

Externe dienstverleners:

We gebruiken externe dienstverleners om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Dit kan bestaan uit het verlenen van klantenondersteuning, webhostingbedrijven, bedrijven die klantgegevens beheren en lijstverbetering, bureaus die onze prijscampagnes uitvoeren, bedrijven die productbestellingen uitvoeren of mailings coördineren, leveringsbedrijven, betalingsverwerkers, gegevensanalysebedrijven, marketingbedrijven en e-maildienstverleners. We streven ernaar dienstverleners te gebruiken die in staat zijn om gepaste privacy- en beveiligingsnormen voor gegevens te bieden.

Wanneer u persoonlijke informatie deelt:

 • Op prikborden, chat, profielpagina's, blogs en andere diensten waarnaar u informatie en inhoud kunt plaatsen (waaronder, zonder beperking, onze sociale media pagina’s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze services plaatst of openbaar maakt, openbaar wordt en mogelijk beschikbaar is voor andere gebruikers en het grote publiek.
 • Door uw sociale deel-activiteiten. Wanneer u verbinding maakt met de services van uw sociale media-account, deelt u informatie met uw vrienden die zijn gekoppeld aan uw sociale media-account, met andere gebruikers en met uw sociale media-accountprovider. Door dit te doen machtigt u ons om dit delen van informatie mogelijk te maken en u begrijpt dat het gebruik van gedeelde informatie zal worden geregeld door het privacybeleid van de aanbieder van sociale media.

Zakelijke transacties, juridische redenen en wetshandhaving:

We hebben een rechtmatig belang bij het bekendmaken of overdragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met eventuele faillissementen of soortgelijke procedures). Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een overnemende entiteit en zijn adviseurs zijn.

We kunnen persoonsgegevens ook vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het betalen van belastingen), om te reageren op verzoeken van de overheid of andere autoriteiten, om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Brown-Forman, u of anderen te beschermen, en om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen te benutten of de schade die we kunnen oplopen te beperken. Deze wettelijke verplichtingen en overheidsverzoeken kunnen wetten en autoriteiten buiten het land waar u woont omvatten.

OVERIGE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij en onze serviceproviders kunnen ook andere gegevens verzamelen die uw specifieke identiteit niet onthult of die niet rechtstreeks betrekking heeft op een identificeerbare persoon (ook wel "overige informatie" genoemd). Dit kan zijn:

 • Server logbestanden en omgevingsvariabelen
 • App-gebruiksgegevens
 • Gegeven verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • Demografische gegevens en andere door u verstrekte gegevens die uw specifieke identiteit niet onthult
 • Informatie die zodanig is samengevoegd dat deze niet langer uw specifieke identiteit onthult

Als we overige informatie als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving moeten behandelen, kunnen we deze gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken die in dit beleid wordt beschreven.

Overige informatie kan op verschillende manieren worden verzameld, waaronder:

 • Via uw browser of apparaat
  • Server-logbestanden. We gebruiken W3C-conforme* uitgebreide logbestanden bij het vastleggen van webserveractiviteiten op onze webservers, waaronder bijvoorbeeld het IP-adres (een nummer dat uw internetserviceprovider automatisch toewijst aan de computer die u gebruikt), apparaat-ID, tijdstip en datum van het verzoek, de opgevraagde pagina, gebruikersagent, verwijzers en cookiewaarden die worden verzonden of ontvangen. De serverlogbestanden worden verzameld en geanalyseerd om informatie te verstrekken over de totale gebruikersactiviteit en om mogelijke fouten of problemen met de prestaties van de website te identificeren. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en veel websites doen dit automatisch. *W3C is een internationaal consortium dat webnormen en -richtlijnen ontwikkelt. Meer informatie is beschikbaar op www.w3c.org.
  • Omgevingsvariabelen. Wij en onze serviceproviders kunnen ook bepaalde omgevingsvariabelen verzamelen, zoals het type van uw computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, OS-versie, fabrikant en model van het apparaat, internetbrowser en versie van uw internetbrowser. De meeste browsers verzamelen deze omgevingsvariabelen en ze kunnen worden gebruikt om uw ervaring op de website te optimaliseren.
 • Via uw gebruik van een van onze mobiele apps; Wanneer u een van onze mobiele apps downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de app zijn gedownload op basis van op uw apparaat-nummer.
 • Gebruik van cookies; Lees ons Cookiebeleid [link]
 • Gebruik van pixeltags en andere vergelijkbare technologieën

Wij en onze dienstverleners kunnen ook gebruik maken van zogeheten "pixeltags," "web beacons", "clear gifs" of soortgelijke middelen (gezamenlijk "pixeltags") in verband met bepaalde webpagina's en e-mailberichten in HTML-formaat om onder meer samengevoegde statistieken samen te stellen over het gebruik van de website en responspercentages. Een pixeltag is een elektronische afbeelding, vaak één enkele pixel (1x1) die normaal gesproken niet zichtbaar is voor bezoekers van de website en die geassocieerd kan worden met cookies op de harde schijven van de bezoekers. Bij gebruik in e-mailberichten in HTML-formaat kunnen pixeltags de afzender vertellen of en wanneer de e-mail geopend is.

Onze websites kunnen ons ook voorzien van informatie, waaronder details over de inhoud die u opent en gebruikt. Dit gebeurt via websites van Brown-Forman en via cross-website tracking. We gebruiken cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over uw browser en besturingssysteem, IP-adres, de links die u aanklikt en de pagina's die u opent, die we vervolgens gebruiken om marketingberichten op maat te maken. Raadpleeg voor meer informatie, ons Cookiebeleid. We zullen persoonlijke diensten leveren, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat we een legitiem belang hebben.

Analyses. We gebruiken Google Analytics, dat cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt om informatie over het gebruik van onze diensten te verzamelen en analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren. Google Analytics kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt meer leren over de werkwijzen van Google door naar http://www.google.com/policies/privacy/partners/ te gaan en u hiervoor af te melden door de invoegtoepassing voor browsers van Google Analytics te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Fysieke locatie

We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen als u een locatiegebaseerde dienst gebruikt. Voordat deze informatie wordt verzameld, kan het u worden toegestaan dergelijke toepassingen toe te staan of te weigeren en/of de locatie van uw apparaat te delen, maar als u dit doet, kunnen wij en/of onze marketingpartners mogelijk niet de toepasselijke persoonlijke diensten en inhoud leveren.

 • Do Not Track-signalen: Momenteel reageren wij op GPC- en do-not-track-signalen van browsers.

Gebruik en openbaarmaking van overige informatie

We kunnen overige informatie voor elk doel gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer we anders verplicht zijn volgens de toepasselijke wetgeving. In sommige gevallen kunnen we overige informatie combineren met persoonsgegevens. In die gevallen behandelen we de gecombineerde informatie als persoonsgegevens terwijl deze wordt gecombineerd.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt verzoeken om toegang tot, correctie, bijwerking, afschaffing, beperking of verwijdering (of anonimisering) van uw persoonsgegevens, of bezwaar maken tegen of afzien van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke wetgeving in deze rechten voorziet. U kunt ook verzoeken om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen om deze naar een ander bedrijf te verzenden (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door toepasselijke wetgeving wordt verstrekt). In elk geval kunnen we van u vereisen dat u uw identiteit bewijst en/of nadere informatie verstrekt om uw gegevens te identificeren. We zullen reageren op uw verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Klik op de links voor meer informatie.

Als u zich wilt afmelden voor marketingberichten, kunt u zich bovendien afmelden door hier te klikken. We zullen proberen om aan uw verzoek(en) te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Houd er rekening mee dat als u zich niet langer aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, waarvan u zich niet kunt afmelden.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens

U kunt via het contactformulier opvragen welke gegevens wij over u hebben en uitleg krijgen over de manier waarop we uw gegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens corrigeren of bijwerken

Als wij persoonsgegevens over u hebben die onjuist of verouderd zijn, hebt u het recht ons te vertellen dat deze onjuist of verouderd zijn en ons te vragen deze te wijzigen. We doen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer u uw persoonsgegevens wilt laten corrigeren, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Uw persoonsgegevens verwijderen

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen, anoniem te maken of te wissen. Als u geen promotionele e-mails wilt ontvangen, klik dan hier. Wanneer u uw persoonsgegevens uit onze database wilt laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Beperken van, bezwaar maken tegen of afzien van het verwerken van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, stop te zetten of op andere wijze te beperken. Stuur een e-mail naar [email protected].

Verzoeken tot overdraagbaarheid

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze database over te dragen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Voor meer informatie over verzoeken die u kunt indienen onder de Californische of andere toepasselijke staatswetten, zie het einde van deze verklaring.

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

We nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. In dit gedeelte beschrijven we onze technologiepraktijken waarmee we uw gegevens beschermen. Klik op de links voor meer informatie.

Hoe we uw gegevens beschermen

We gebruiken verschillende beveiligingsmaatregelen en -middelen, zoals firewalls, om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de persoonsgegevens die wij onder ons beheer hebben. Helaas kan nooit worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via het internet of een gegevensopslagsysteem 100% veilig is. Stuur ons geen gevoelige persoonsgegevens.

Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is voor het doel/de doeleinden waarvoor deze is verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn:

De tijdsduur dat we een permanente relatie met u hebben en de diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of de diensten blijft gebruiken);

Of er een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we uw transacties voor een bepaalde periode bijhouden voordat we ze kunnen verwijderen); of

Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke statuten van beperkingen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waar we dienstverleners inschakelen, en uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten, die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben dan die van uw land. In deze omstandigheden nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd, onder meer door contracten te sluiten met ontvangers van uw gegevens om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens afdoende te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met [email protected].

 • EU/EER: Sommige van deze landen zijn door de Europese Commissie erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden volgens de normen van de EER (de volledige lijst van deze landen vindt u hier). Met betrekking tot overdrachten vanuit de EER naar andere landen hebben we passende maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met [email protected].
 • VK: Sommige van deze landen worden door het Verenigd Koninkrijk erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden volgens de Britse normen. Voor overdrachten van het Verenigd Koninkrijk naar andere landen hebben wij passende maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met [email protected].

In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of beveiligingsinstanties in die andere landen mogelijk recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

Toegang tot diensten door personen die minderjarig zijn

Onze diensten zijn niet gericht op personen die niet de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te kopen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van dergelijke personen.

Diensten van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst uitvoeren waarnaar onze diensten linken. Het opnemen van een link in de diensten betekent niet dat Brown-Forman de gekoppelde site of dienst goedkeurt. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of beveiligen van gegevens van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-aanbieders, aanbieders van sociale mediaplatforms, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van draadloze diensten of fabrikanten van apparaten, inclusief met betrekking tot persoonsgegevens die u aan andere organisaties bekendmaakt via, of in verband met onze apps of onze sociale mediapagina's.

Advertenties van derden

We maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven met betrekking tot goederen en services die voor u van belang kunnen zijn wanneer u diensten van Brown-Forman en andere websites of online diensten opent en gebruikt.

U kunt advertenties ontvangen op basis van informatie over uw toegang tot en gebruik van de diensten en andere websites of online diensten op al uw apparaten, evenals over informatie die u van derden hebt ontvangen. Deze bedrijven plaatsen of herkennen een unieke cookie in uw browser (waaronder door het gebruik van pixeltags). Ze gebruiken deze technologieën ook, samen met informatie die zij verzamelen over uw online gebruik, om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Als u meer informatie wilt over deze praktijk, en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarmee u dit Privacybeleid opent, kunt u terecht op https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN en https://optout.networkadvertising.org/?c=1. U kunt de app AppChoices downloaden op www.aboutads.info/appchoices om u af te melden bij mobiele apps.

Gevoelige persoonsgegevens

We vragen u om ons geen gevoelige persoonsgegevens toe te sturen (zoals sofinummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via de diensten of op een andere manier aan ons.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid wijzigen. De legenda "LAATSTE BIJGEWERKT" bovenaan dit privacybeleid geeft aan wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op de diensten publiceren. Uw gebruik van de diensten na deze wijzigingen betekent dat u het herziene privacybeleid accepteert.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Brown-Forman Corporation is gevestigd te 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, VS.

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected], het adres vermeld in de landspecifieke informatie hieronder, of

Brown-Forman Corporation

850 Dixie Highway

Louisville, KY, VS 40210

Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, verzoeken wij u geen creditcard of andere gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR PERSONEN IN DE EER EN HET VK

U kunt ook een klacht indienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio, of de locatie van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Als u problemen hebt om deze autoriteit voor gegevensbescherming te achterhalen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen helpen.

© 2023 Brown-Forman Corporation. Alle rechten voorbehouden.


Australia

Australia

Brown-Forman Australia Pty Limited will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.


Austria

More Information on Retaining Personal Data.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Belgium

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Belgium - French

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Brazil

Brazil

Brown-Forman Beverages Worldwide, Comercio de Bebidas Ltda.

Registered Office: Sao Paulo Corporate Towers, Av Pres. Juscelino Kubitschek 1909, South Tower, Suite 71-A, Sao Paulo, Brazil, 04543-907

You may lodge a complaint with the Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), located at Esplanade of Ministries, Block C, 2nd floor, ZIP Code 70297-400 - Brasília - DF. Please visit their website at https://www.gov.br/anpd/pt-br or contact [email protected] for more information.

©2024 Brown-Forman Corporation.

Bulgaria

Bulgaria

Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

©2024 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

China

Brown-Forman Spirits (Shanghai) Co., Ltd.

Units 1206-1207, 12th Floor, Real Tower

1325 Huaihai Middle Road

Xuhui District, Shanghai, China 200031

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

Croatia-Hrvatska

Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2024 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

Cyprus

Cyprus

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Czech Republic

Czech Republic

Brown-Forman Czechia, s.r.o.

Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

©2024 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Deutschland

Deutschland

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

Finland

Brown-Forman Netherlands, Finland Branch

c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finland.

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

France

Brown-Forman France

Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

©2024 Brown-Forman France Tous droits réservés.

Greece

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Hungary - Magyarorszag

Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

©2024 Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep. Minden jog fenntartva.

India

Brown-Forman India Private Limited

701-702, 7th Floor, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana – 122002 India

Grievance officer details: Ankur Wadhwa, [email protected]

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Ireland

Ireland

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Japan

BROWN-FORMAN JAPAN K.K. Level 7, Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3 Konan, Minato-ku, Tokyo

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

Mexico

Para las personas físicas que se encuentren en México, Brown-Forman Tequila México, S. de RL de CV recabará, utilizará y divulgará sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación aplicable. Como titular de la información, usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercer sus Derechos ARCO, por favor contáctenos y daremos trámite a su solicitud.

Brown-Forman Tequila Mexico, S. de RL de CV

Av. De las Américas 1545, 8th Floor, 44630, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

Netherlands

Brown-Forman Netherlands B.V.

Keizersgracht 683, 1017DW, Amsterdam, Netherlands.

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

New Zealand

Brown-Forman New Zealand

88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland New Zealand 1010

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Poland

Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000055791, NIP 5260013887

Siedziba: ul. Postępu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

©2024 Brown-Forman Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Portugal

International Rum & Spirits Distributors Unipessoal S.A

Rua do Esmeraldo, 47 - 3o andar, 9000-051, Funchal, Madeira, Portugal.

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

Singapore

Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”). We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent.

Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Slovakia

Brown-Forman Slovakia, s.r.o. registered with the Commercial Register of the Municipal Court

Bratislava III, Section: Sro, file No.: 161360/B, company registration No. 54 655 854.

Registered office: Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic.

©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

Thailand

Brown-Forman Thailand, L.L.C.

Unit 1604-6, 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United Kingdom

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

45 Mortimer Street

London W1W 8HJ

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United States


The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected]. If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Additional Information Regarding California (CCPA)- updated January 1, 2023

Collection, Disclosure, Sale, and Sharing of Personal Information

The following chart details the categories of personal information, as listed in the California Consumer Privacy Act, as amended by the California Privacy Rights Act (collectively, the “CCPA”), that we plan to collect and have collected and disclosed within the preceding 12 months; and the categories of third parties to which we disclosed personal information for our operational business purposes within the preceding 12 months. The chart also details the categories of personal information that we “sell” to third parties or “share” for purposes of cross-context behavioral or targeted advertising, including within the 12 months preceding the date this Privacy Notice was last updated.

Categories of Personal Information

Disclosed to Which Categories of Third Parties for Operational Business Purposes

Sold to Which Categories of Third Parties

Shared with Which Categories of Third Parties for Cross-Context Behavioral or Targeted Advertising

Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers

Affiliates; service providers

ad networks

ad networks

Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, employment, medical information and health insurance information

Affiliates; service providers

none

none

Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, disability, medical conditions and information

Affiliates; service providers

none

none

Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details

Affiliates; service providers; customers; business partners; distributors

ad networks

ad networks

Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems

Affiliates; service providers

none

ad networks

Biometric information, such as faceprints and photographsAffiliates; service providersnonenone

Geolocation data, such as device location and IP location

Affiliates; service providers; contest sponsors

ad networks

ad networks

Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

Affiliates; service providers

none

none

Inferences drawn from any of the personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics

Affiliates; service providers

none

none

Sensitive personal information.

· Personal information that reveals an individual’s social security, driver’s license, state identification card, credit / debit card number or passport number; citizenship; the contents of mail, email, and text messages unless Company is the intended recipient of the communication;

· Biometric information used for the purpose of uniquely identifying an individual;

Affiliates; service providers

none

none

Purposes for the Collection, Use, and Disclosure of Sensitive Personal Information

We collect, process, and disclose sensitive personal information for purposes of: providing goods or services as requested; ensuring safety, security, and integrity; countering wrongful or unlawful actions; short term transient use such as displaying first party, non-personalized advertising; performing services for our business, including maintaining and servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services on behalf of our business; activities relating to quality and safety control or product improvement; and other collection and processing that is not for the purpose of inferring characteristics about an individual. We do not use sensitive personal information beyond these purposes.

We do not knowingly “sell” or “share” (for purposes of cross-context behavioral advertising) personal information, including sensitive personal information, of minors under 16 years of age.

Individual Requests

If you are a California resident, you may make the following requests:

 1. You may request to know whether we process your personal information and to access such personal information (including the categories of personal information is collected, the categories of sources from which it is collected, the business or commercial purpose of collecting, sharing or selling, the categories of personal information about you that we disclosed, sold or shared (as defined by the relevant laws) and the categories of third parties with whom we disclosed, sell or share personal information, if relevant).
 2. You may request to correct inaccuracies in your personal information.
 3. You may request to have your personal information deleted.
 4. You may request to receive a copy of your personal information, including specific pieces of personal information, including, where applicable, request to obtain a copy of your personal information in a portable, readily usable format.
 5. You may request to opt out of targeted advertising (or the “sharing” of your personal information for cross-context behavioral advertising).
 6. You may request to opt out of the “sale” of your personal information, as defined under the applicable privacy law.

How to Make Requests

To make a request for the disclosures, correction, or deletion described above under #1-4,, please contact us at [email protected] or 1-866-832-4920.

We will verify and respond to your request consistent with applicable law, taking into account the type and sensitivity of the personal information subject to the request. We may need to request additional personal information from you, such as email address, street address, or official photo identification, in order to verify your identity and protect against fraudulent requests. If you maintain a password-protected account with us, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account and require you to re-authenticate yourself before disclosing or deleting your personal information. If you make a deletion request, we may ask you to confirm your request before we delete your personal information.

To request to opt out of any future “sale” or “sharing” of your personal information for purposes of cross-context behavioral advertising or any future processing for purposes of targeted advertising, click here for all Brown-Forman brands except Jack Daniel’s, and here for the Jack Daniel’s family of brands.

We also honor opt-out preference signals, such as the Global Privacy Control and Do Not Track. These signals set your opt-out preferences only for the particular browser or device you are using. For information about how to use the Global Privacy Control, please visit https://globalprivacycontrol.org/. For information about how to use the Do Not Track signal, please consult the user guides for your web browser.

You have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights.

Appeal Process

If we refuse to take action on your request, you may appeal this refusal within a reasonable period after you have received notice of the refusal. You may file an appeal by contacting us via [email protected] or 1-866-832-4920.

Authorized Agents

If an agent would like to make a request on your behalf as permitted under applicable law, the agent may use the submission methods noted in the section entitled “Individual Requests.” Not all kinds of requests can be made by authorized agents in all states. As part of our verification process, we may request that the agent provide, as applicable, proof concerning his or her status as an authorized agent. In addition, we may require that you verify your identity as described in the section entitled “Individual Requests” or confirm that you provided the agent permission to submit the request.

De-identified Information

Where we maintain or use de-identified data, we will continue to maintain and use the de-identified data only in a de-identified fashion and will not attempt to re-identify the data.