Глобално Известие относно защитата на личните данни на Brown-Forman


ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 31 януари 2024 г.

Когато осъществявате достъп до нашите продукти или услуги, или взаимодействате с нас по друг начин онлайн и офлайн, Корпорация Brown-Forman и нейните свързани компании („Brown-Forman”, „ние“, „нас“) събира, използва и обработва по друг начин информация за Вас (наречена Вашите „лични данни”). „Лични данни“ са информация, която установява Вашата самоличност или се отнася до идентифицируемо физическо лице. Например, ние обработваме Вашите лични данни, когато се ангажирате с нас като актуален или бъдещ клиент, посещавате някой от нашите уебсайтове или страници в социалните медии, посещавате някое от нашите присъствени събития или в качеството си на служител на някой от нашите доставчици или търговци.

Това известие описва как събираме лични данни и как ги използваме, споделяме и защитаваме. В него се обясняват и Вашите права относно личните данни и как можете да се свържете с нас. Моля, използвайте връзките, за да разгледате подробната информация. Ако нещо не е ясно, моля, свържете се с нас по имейл на адрес [email protected].

В това известие описваме:

КОЙ СЪБИРА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Brown-Forman е група от компании, ръководени от Корпорация Brown-Forman в Съединените американски щати, и с местни компании по целия свят. Коя от компаниите на Brown-Forman отговаря за събирането и обработването на Вашите лични данни зависи от различни фактори, включително как взаимодействате с нас и къде се извършва обработването на Вашите лични данни.

Моля, прегледайте специфична за страната информация за името и данните за контакт на компанията Brown-Forman, която отговаря за дейностите по обработването за всяка страна, както и определена допълнителна информация. Винаги, когато споменаваме „Brown-Forman“, „ние” или „нас” в това известие, ние имаме предвид съответната компания на Brown-Forman.


ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

За да Ви предоставяме нашите продукти и услуги или за да спазваме правно задължение, ние трябва да събираме и използваме определен вид лични данни. Ако не ни предоставите информацията, която искаме, може да не е възможно да Ви предоставим заявените от Вас продукти или услуги. Ние събираме част от тази информация директно от Вас лично или чрез уебсайт, социална медия или друга онлайн услуга. Събираме лични данни за Вас и от други източници.

Ако ни предоставите лична информация относно други лица или нашите доставчици на услуги във връзка с наши продукти и услуги, Вие декларирате, че имате пълномощието да го направите или да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с това Известие за защита на личните данни.

Моля, щракнете върху връзките, за да научите повече:

Как събираме лични данни

Ние събираме лични данни, когато използвате нашите продукти и услуги, например, когато:

 1. посещавате някой от нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения

 2. създавате онлайн профил в един от нашите магазини

 3. се абонирате за нашия бюлетин или други маркетингови съобщения

 4. участвате в промоция, конкурс или събитие с награди

 5. правите покупка или връщате продукт чрез онлайн магазин, формуляр за поръчка, по имейл или по телефона

 6. изпращате рецензия или участвате в проучване

 7. комуникирате с нас през социалните медии

 8. се свързвате с нас за съдействие

 9. взаимодействате с нас през социална медия

 10. присъствате на някое от нашите присъствени събития

 11. посещавате една от нашите локации

 12. притежавате акции на Brown-Forman

Събираме лични данни и от други източници:

 • Информация, получена като част от обичайни проверки за потвърждаване на карта (срещу измама).

 • Информация от социалната мрежа. Когато използвате вписване в социална мрежа за достъп до нашите услуги, Вие ще споделите с нас някои лични данни от Вашия профил в социалната медия, например, Вашето име, имейл адрес, снимка, списък с контакти от социалната медия, както и всякаква друга информация, която може да е достъпна за нас или която Вие може да сте направили достъпна, когато сте свързали Вашия профил в социалната медия с Вашия профил за услуги. Конкретната прехвърлена информация зависи от Вашите настройки за безопасност и от декларацията за защита на личните данни на Вашата социална мрежа.

 • Партньори, когато споделят информация с нас.

 • Публично налични бази данни.

Лични данни, които събираме

Личните данни, които може да събираме, включват:

 1. Данни за контакт, например име, имейл адрес, телефонен номер, адрес и страна на местоживеене

 2. Възраст, като дата на раждане и години

 3. Идентификация, като например шофьорска книжка или друг, издаден от държавата документ за самоличност

 4. Информация за акаунта, като потребителско име, парола, потребител и устройство или други свързани онлайн идентификатори

 5. Информация за организацията, като роля, длъжност, местоположение на офиса, трудов стаж, организационен идентификатор и друга информация, свързана с отношенията Ви с един от нашите търговци, доставчици, клиенти, партньори или друга организация трета страна, с която работим

 6. Информация за фактуриране, като данни за дебитна или кредитна карта, данни за банкова сметка и адрес за фактуриране

 7. Потребителско съдържание, като Вашите отзиви за нашите продукти и услуги, както и друго съдържание, което може да създадете, като публикации на нашите страници в социалните медии, заедно с всяко свързано име, потребителско име, псевдоним или друга информация за акаунта

 8. Предпочитания и интереси, като предпочитания (включително език, предпочитания за маркетинг и бисквитки), интереси, модели и тенденции при пазаруването и приемане на маркетингови или промоционални съобщения, нашите уебсайтове, приложения и страници в социални медии

 9. История на взаимоотношенията, включително подробности за Вашия контакт с нас, история на поръчките и подробности

 10. Информация за посетители и събития, като например ограничения в храненето, данни за пътуване и настаняване, издадена от правителството идентификация за достъп до едно от нашите физически помещения и други подробности, специфични за конкретно събитие или конференция

 11. Снимки и видео материали, като например снимки и видео материали, изпратени или направени от Вас на някое от нашите събития

 12. Биометрична информация, например чрез използването на софтуер за лицево разпознаване на трети страни, който използваме за удостоверяване на Вашата самоличност като част от нашите дейности за сигурност и предотвратяване на измами

 13. Профил в социалните медии, като например профилни снимки и друга информация за профила в социалните медии

 14. Информация за акционерите, като например информация за брокерска сметка, подробности за притежаваните акции, както и избори, и дата на смърт


КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме Вашите лични данни за законни бизнес цели, както е описано в таблицата по-долу, която обяснява как използваме личните данни и правното основание за такава употреба (ако е приложимо).


Цел

Описание

Лични данни

Правно основание (както е приложимо съгласно законите на ЕИП/Обединеното кралство)

Предоставяне на достъп

Да предоставяме достъп до услугите, включително да даваме достъп до онлайн акаунт; да Ви изпращаме административна информация, свързана с Вашия акаунт, като промени в нашите правила, условия и политики.

Информация за контакт; Възраст; Информация за акаунт; Информация за организация; Предпочитания и интереси; История на взаимоотношенията; и Профил в социалните медии

Да управляваме нашите договорни отношения с Вас.

Промоции и конкурси

Да провеждаме промоции с награди, конкурси и други промоционални предложения. Ако участвате, ще използваме Вашите лични данни за администриране на такива промоции и предложения. Ако имате късмет и спечелите, можем да Ви помолим за допълнителна информация, така че да можем да Ви предоставим наградата и ще Ви помолим да предоставите копие от личен документ със снимка, така че да можем да удостоверим, че сте на законна възраст да правите покупки и, ако се изисква, да удовлетворите изискванията за годност. Някои от тези промоции имат допълнителни правила, в които се съдържа информация относно използването и разкриването на Вашите лични данни, като за тези правила ще Ви информираме отделно.

Информация за контакт; Възраст; Информация за акаунт; Предпочитания и интереси; История на взаимоотношенията; Потребителско съдържание; Снимки и видеоклипове; и Профил в социалните медии

Да управляваме нашите договорни отношения с Вас.

Обслужване на клиенти

Да Ви предоставим помощ и да обработим Вашите запитвания и оплаквания.

Информация за контакт; Възраст; Идентификация; Информация за сметка; Информация за организация; Информация за фактуриране; История на взаимоотношенията; и Предпочитания и интереси

Да управляваме нашите договорни отношения с Вас и/или въз основа на законен интерес, като например отговаряне на запитвания или оплаквания от потенциални или действителни потребители на нашите продукти.

Поръчки и връщания

Да обработваме Вашите поръчки и свързани плащания; обработка на връщания, замени или искания за възстановяване на суми.

Информация за контакт; Възраст; Идентификация; Информация за сметка; Информация за организация; Информация за фактуриране; История на взаимоотношенията

Да управляваме нашите договорни отношения с Вас.

Маркетинг

Да Ви изпращаме информация за нашите продукти, бюлетини, промоции, оферти или друга информация, която считаме, че представлява интерес за Вас.

Информация за контакт; Възраст; Информация за акаунт; Информация за организация; История на взаимоотношенията; и Предпочитания и интереси; Потребителско съдържание; и Профил в социални медии

Въз основа на законен интерес или с Ваше съгласие.

Изграждане на взаимоотношения и ангажираност

Преглед и отговаряне на публикациите Ви на нашите страници в социалните медии

Потребителско съдържание; и профил в социалните медии

Въз основа на законен интерес, като ангажиране с лица, които публикуват на нашите страници в социалните медии.

Посещения, конференции и събития

Улесняване и участие в конференции и събития, като търговски изложения или резервации в нашите помещения (включително наеми) и посрещане на посетителите в нашите помещения.

Информация за контакт; Възраст; Идентификация; Информация за акаунт; Информация за организация; Информация за фактуриране; История на взаимоотношенията; Предпочитания и интереси; Информация за посетител и събитие; Снимки и видеоклипове

Управление на нашите договорни отношения с Вас и/или въз основа на законен интерес, като например да Ви предоставим обиколка на един от нашите офиси или дестилационни фабрики.

Законосъобразност, безопасност и сигурност

Провеждане на одити, проверка на функционирането по предназначение на нашите вътрешни процеси и съответствието с правни, регулаторни или договорни изисквания; наблюдение и предотвратяване на измами; проверка на възрастта и самоличността; и за целите на сигурността, например за откриване и предотвратяване на кибератаки или опити за извършване на кражба на самоличност.

Информация за контакт; Възраст; Идентификация; Информация за сметка; Информация за организация;

Информация за фактуриране; Биометрична информация; и История на взаимоотношенията

Спазване на правно задължение или въз основа на легитимен интерес, като предотвратяване на измамни транзакции.

Подобряване на продуктите и услугите

Провеждане на анализ на данни, например, за подобряване ефективността на нашите услуги; за разработване на нови продукти и услуги; за обмисляне на начини за повишаване на качеството, подобряване, или промяна на настоящите ни продукти и услуги; определяне на тенденциите в използването, например, разбиране кои части от нашите услуги представляват най-голям интерес за потребителите; определяне ефективността на нашите промоционални кампании, за да можем да адаптираме нашите кампании към нуждите и интересите на нашите потребители; и осъществяване и разширяване на нашите бизнес дейности, например, разбиране кои части от нашите услуги представляват най-голям интерес за нашите потребители, за да можем да съсредоточим енергията си върху удовлетворяването на интересите на нашите потребители.

Информация за контакт; Информация за акаунт; Информация за организация; История на взаимоотношенията; Предпочитания и интереси; Потребителско съдържание; и Профил в социални медии

Да управляваме нашите договорни отношения с Вас, да спазваме правно задължение и/или въз основа на законен интерес, като например разработване на нови продукти.

Персонализиране на нашите услуги

Персонализиране на нашите взаимодействия с Вас и предоставяне на информация и/или оферти, съобразени с Вашите интереси; доставяне на съдържание чрез нашите услуги, което считаме, че ще бъде подходящо и интересно за Вас.

Например, когато използвате един от нашите онлайн магазини, ние ще събираме информация от Вас по време на процеса на плащане. Ако не завършите Вашата покупка, но ни помолите да запазим продуктите в кошницата, може да Ви изпратим проследяващ имейл с напомняне за нейното съдържание. Можем да използваме Вашата информация, за да предоставим персонализирано съдържание и препоръки, когато Ви изпращаме информация за Вашите покупки.

Информация за контакт; Информация за акаунт; и Предпочитания и интереси

С Ваше съгласие или въз основа на законен интерес.

Отзиви

Публикуване на предоставени от Вас отзиви на съответния уебсайт на магазин според стандартите за отзиви в нашите Условия за използване. Тази информация ще бъде оповестена публично и съобразно с това не включвайте данни, които трябва да бъдат запазени в поверителност. За повече информация, моля, вижте нашите Условия за ползване.

Информация за контакт; и потребителско съдържание

С Ваше съгласие.

Търговци, доставчици и дистрибутори

Създаване на нови партньорски взаимоотношения; улесняване представянето на оферти, предложения и сключване на договори; присъединяване на партньори; улесняване изпълнението на услугите; предоставяне на обратна връзка и управление на взаимоотношенията; и съдействие за подновяване и прекратяване на договорите.

Информация за контакт; Информация за акаунт; Идентификация; Информация за организация; История на взаимоотношенията и Информация за фактуриране.

Управление на нашите договорни взаимоотношение с Вас и/или спазване на законно задължение.

Управление на акционерите

Поддържане на регистър на акционерите; предоставяне на материали на акционерите и други съобщения; изплащане на дивиденти; както и съдействие за упражняване на правата на акционерите.

Информация за контакт; и информация за акционерите

Управление на нашите договорни взаимоотношение с Вас и/или спазване на законно задължение.


КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние споделяме Вашите лични данни, за да предоставяме нашите продукти и услуги, както и за други законни бизнес цели, описани в това Известие за защита на личните данни. По-долу са дадени категориите получатели, с които можем да споделяме Вашите данни. Моля, щракнете върху връзките, за да научите повече.


Други компании в групата Brown-Forman:

Ние споделяме Вашата информация с други компании в групата компании на Brown-Forman за целите, описани в това Известие за защита на личните данни. Можете да проверите списъка по-долу, за да видите местоположението на компаниите в групата Brown-Forman. Корпорацията Brown-Forman е страната, която носи отговорност за управлението на съвместно използваните лични данни. Ще използваме тази информация, за да ни помогне да Ви предоставим продуктите и услугите, които заявите.

Доставчици на услуги - трети страни:

Използваме доставчици на услуги - трети страни за обработка на лични данни от наше име. Те могат да включват осигуряване на съдействие за клиентите, доставчици на уеб хостинг, управление на клиентски данни и списък с фирмите, които изпълняват продуктови поръчки или координират пощенски съобщения, фирми за доставка, фирми за обработка на плащания, фирми за анализ на данни, маркетингови компании и доставчици на електронна поща. Стремим се да използваме доставчици на услуги, които са в състояние да осигурят подходящи стандарти за поверителност и сигурност на данните.

Когато споделяте лични данни:

 • На табла за съобщения, чат, профилни страници, блогове и други услуги, в които можете да публикувате информация и съдържание (включително, без ограничение, страници в нашите социални медии). Моля, имайте предвид, че каквато и да е информация, която публикувате през тези услуги, тя ще стане публична и може да е достъпна за други потребители и за широката общественост.

 • Чрез Вашата активност за споделяне в социалните мрежи. Когато се свързвате с услугите с Вашия профил в социалните медии, Вие ще споделите информация с Вашите приятели, свързана с профила Ви в социалните медии, с други потребители и с Вашия доставчик на профила в социалните мрежи. Като правите това, Вие ни разрешавате да улесняваме това споделяне на информация и разбирате, че използването на споделената информация ще се ръководи от политиката за защита на личните данни и защита на личните данни на доставчика на услуги за социалната медия.


  Бизнес транзакции, правни причини и прилагане на закона:

  Имаме законно право да разкриваме или прехвърляме Вашите лични данни на трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане на всички или на част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или подобни производства). Такива трети страни може да включват, например, придобиващо предприятие и неговите съветници.

  Можем също да разкриваме лични данни за спазване на правни задължения (например, плащане на данъци); за отговаряне на искания от държавни или от други публични органи; за защита на правата, неприкосновеността, безопасността или собствеността на Brown-Forman, на Вас или на други хора; и за да ни разрешите да използваме налични средства за коригиране или ограничаване на щетите, които може да понесем. Тези правни задължения и държавни искания може да включват закони и органи извън Вашата страна по местоживеене.


  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

  Ние и други доставчици на услуги можем да събираме и друга информация, която не разкрива Вашата конкретна самоличност или не се отнася пряко до идентифицируемо лице (наричана тук „друга информация”). Може да включва:

  • Сървърни регистрационни файлове и променливи на средата

  • Данни за използването на приложенията

  • Информация, събирана чрез бисквитки, пикселни маркери и други технологии

  • Демографска и друга информация, предоставена от Вас, която не разкрива Вашата конкретна самоличност

  • Информация, която е обобщена по начин, който вече не разкрива Вашата конкретна самоличност

  Ако трябва да обработваме друга информация като лични данни според приложимото законодателство, ние можем да я използваме и разкриваме за целите, за които използваме и разкриваме лични данни, описани в това Известие.

  Друга информация може да бъде събирана по най-различни начини, включително:

  • През Вашия браузър или устройство

   • Лог файлове на сървъра. Използваме разширени логове, съвместими с W3C* или еквивалентни, когато записваме активността на уеб сървъра на нашите уеб сървъри, включително, например, IP адреса (номер, автоматично зададен на компютъра, който използвате от Вашия доставчик на интернет услуги), идентификатор на устройството, дата и час на заявката, заявената страница, потребителски агент, референта и стойности на изпратени или получени бисквитки. Лог файловете от сървъра се събират и анализират за предоставяне на информация за потребителските дейности в обобщен вид и за намиране на потенциални грешки или проблеми в работата на уебсайта. Събирането на IP адреси е стандартна практика в интернет и се прави автоматично от много уебсайтове. *W3C е международен консорциум, който разработва уеб стандарти и инструкции. Допълнителна информация можете да намерите на <a href="http://www.w3c.org.

   • www.w3c.org.

    <li dir="ltr">

    Променливи на средата. Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме и определени променливи на средата, като например вида на Вашия компютър (Windows или Macintosh), резолюция на екрана, версия на ОС, производител и модел на устройството, интернет браузър, както и версия на интернет браузъра. Тези променливи на средата се събират от повечето браузъри и могат да се използват за оптимизиране на Вашето преживяване на уебсайта.

  • Като използвате едно от нашите мобилни приложения; когато изтеглите и използвате едно от нашите мобилни приложения, ние и нашите доставчици на услуги можем да проследим и съберем данни за използването на приложението, например дата и час на достъп на приложението от Вашето устройство до нашите сървъри и каква информация и файлове са изтеглени на приложението въз основа на Вашия номер на устройството.

  • Използване на бисквитки; Моля, прочетете нашата Политика за използване на бисквитки [връзка]

  • Чрез пиксел тагове и други подобни технологии

  Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме и т.нар. „пиксел тагове”, „уеб маяци”, „ясни GIF” файлове или подобни средства (наричани заедно „Пиксел тагове”) във връзка с някои страници на уебсайта и имейл съобщения с формат HTML, за да съставим общи статистически данни за използването на уебсайта и честотата на отговор. Пиксел таг е електронно изображение, често от един пиксел (1x1), което обикновено не се вижда от посетителите на уебсайта и може да се свърже с бисквитките на твърдия диск на посетителите. Когато се използват в имейл съобщения с HTML формат, пиксел таговете могат да кажат на изпращача дали е отворен имейла и кога.

  <a href=".<li">Нашите уебсайтове могат да ни предоставят и информация, която да включва данни за съдържанието, до което имате достъп и си взаимодействате. Това се прави през уебсайтовете на Brown-Forman и чрез проследяване на уебсайтове. Ние използваме бисквитки и други технологии, за да събираме информация за Вашия браузър в устройството и за операционната система, IP адреса, връзки, върху които щракате и страници, които отваряте, които после използваме за персонализиране на маркетинговите съобщения. За повече информация, моля, направете справка с нашата Политика за използване на бисквитки. Ще предоставяме персонализирани услуги с Ваше съгласие или защото имаме законно право.

  Аналитични данни. Използваме Google Analytics, които използват бисквитки и подобни технологии за събиране и анализиране на информация за използването на нашите услуги и за доклади за дейности и тенденции. Google Analytics може да събира информация относно използването на други уебсайтове, приложения и онлайн ресурси. Можете да научите за практиките на Google като отидете на http://www.google.com/policies/privacy/partners/ и да ги откажете като изтеглите разширението на браузъра за отказ от Google Analytics, налично на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • Физическо местоположение

  Можем да събираме данни за физическото положение на Вашето устройство, ако използвате услуга, базирана на местоположение. Преди да бъде събрана тази информация, можете да разрешите или забраните такова използване и/или споделяне на местоположението на Вашето устройство, но, ако го направите, ние и нашите маркетингови партньори няма да можем да Ви предоставяме подходящи персонализирани услуги и съдържание.

  • Сигнали „Забрана за проследяване”: Понастоящем отговаряме на GPC (Global Product Classification [Глобална класификация на продуктите]) браузъра и на сигнали за „Забрана за проследяване” (do-not-track).

  Използване и разкриване на друга информация

  Може да използваме и разкриваме друга информация за каквито и да било цели, освен когато сме длъжни да направим друго според приложимото законодателство. В някои случаи може да комбинираме друга информация с лични данни. В тези случаи считаме комбинираната информация за лични данни, докато се комбинира.

  ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Можете да поискате достъп до, коригиране, актуализиране, ограничаване или премахване (или анонимизиране) на Вашите лични данни или да възразите срещу или да откажете обработването на лични данни, ако тези права са предоставени от приложимото законодателство. Можете и да поискате да получите електронно копие на личните си данни за предаване в друга компания (до степента, до която това право на преносимост на данните се предоставя от приложимото законодателство). Във всеки един от случаите можем да изискаме от Вас да докажете своята самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, за да идентифицираме Вашата информация. Ние ще отговорим на Вашите искания в съответствие с приложимото законодателство. Моля, щракнете върху връзките, за да научите повече.

  Освен това, ако искате да откажете получаването на маркетингови съобщения, можете да направите това, като щракнете тук. Ние ще се стремим да изпълним Вашето(ите) искане(ия) при първа възможност. Моля, имайте предвид, че, ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения от нас, ние все още ще можем да Ви изпращаме важни административни съобщения, от които не можете да се откажете.

  Достъп до Вашите лични данни

  Можете да поискате да видите каква информация съхраняваме за Вас и да получите обяснение за това как обработваме Вашите данни като използвате формуляра „Връзка с нас”.

  Коригиране или актуализиране на Вашите лични данни

  Ако съхраняваме лични данни за Вас, които не са точни или актуални, имате правото да ни съобщите това и да ни помолите да ги коригираме. Ние ще го направим в съответствие с приложимото законодателство. Ако искате да коригирате Вашите лични данни, моля, изпратете ни имейл на [email protected].

  Премахване на Вашите лични данни

  Можете да поискате да премахнем, да анонимизираме или да изтрием Вашите лични данни от нашата база данни. Ако не искате да получавате имейли за промоции, моля, щракнете тук. Ако искате Вашите лични данни да бъдат премахнати от нашата база данни, моля, изпратете имейл на [email protected].

  Ограничаване, възражение срещу или отказ от обработване на Вашите лични данни

  Можете да поискате от нас да ограничим, прекратим или да ограничим по друг начин обработването от нас на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Моля, изпратете имейл на [email protected].

  Искания за преносимост

  Можете да ни помолите да прехвърлим Вашите лични данни от нашата база данни, моля, изпратете имейл на [email protected].

  За повече информация относно исканията, които можете да направите съгласно законите на Калифорния или други приложими специфични за юрисдикцията закони, моля, вижте края на това известие.

  ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни. Този раздел описва нашите технологични практики за защита и опазване на Вашите лични данни. Моля, щракнете върху връзките, за да научите повече.

  Как защитаваме Вашата информация

  Използваме различни мерки и инструменти за сигурност, като например защитни стени, за да ни помогнат да защитим от загуба, злоупотреба и изменения на личните данни, която управляваме. За съжаление нито едно предаване в интернет или система за съхраняване на данни могат да бъдат гарантирани 100 %, че са сигурни. Моля, не ни изпращайте чувствителна лична информация.


  Как съхраняваме Вашите лични данни

  Ние съхраняваме личните данни толкова, колкото ни е необходимо или разрешено според целта(целите), за които са получени и в съответствие с приложимото законодателство. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение са следните:

  • Продължителност на взаимодействието с Вас и на предоставянето на услуги (например, докато имате профил при нас или докато продължавате да използвате услугите);

  • Според правно задължение, което трябва да спазваме (например, някои закони изискват от нас да пазим записи за Вашите транзакции за определен период, преди да ги изтрием);

  • Препоръчителното съхранение с оглед на нашата правна позиция (като по отношение на приложимите разпоредби за ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания).


  Прехвърляне на Вашите лични данни в други страни

  Вашите лични данни може да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме съоръжения или в която ангажираме доставчици на услуги, и Вашата информация може да бъде прехвърлена в държави извън Вашата държава на пребиваване, включително Съединените американски щати, чиито правила за защита на данните може да са различни от тези във Вашата държава. При тези обстоятелства вземаме мерки за гарантиране, че Вашата информация е защитена, които включват сключване на договори с получателите на Вашите лични данни за осигуряване подходящата защита на Вашата информация. Можете да получите копие от тези мерки като се свържете с нас на [email protected].

  • ЕС/ЕИЗ: Някои от тези държави са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е наличен тук. По отношение на прехвърлянията от ЕИП към други държави, ние сме въвели подходящи мерки, като Стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия. Можете да получите копие от тези мерки като се свържете с нас на [email protected].

  • Обединеното кралство: Някои от тези държави са признати от Обединеното кралство като осигуряващи адекватно ниво на защита съгласно стандартите на Обединеното кралство. По отношение на прехвърлянията от Обединеното кралство към други държави, ние сме въвели съответните мерки, като Стандартните договорни клаузи. Можете да получите копие от тези мерки като се свържете с нас на [email protected].

  При определени обстоятелства, съдилищата, правоприлагащите агенции, регулаторните агенции или органите по безопасността в тези други страни може да имат право на достъп до Вашите лични данни.


  Достъп до услугите от непълнолетни лица

  Нашите услуги не са насочени към лица, които са под законната възраст за купуване на алкохол и ние съзнателно не събираме лични данни от такива лица.


  Услуги от трети страни

  Настоящото Известие за защита на личните данни не се отнася до и не носим отговорност за защита на личните данни, информация или други практики на трети страни, включително трета страна, която управлява уебсайт или услуги, към които препращат нашите услуги. Включването на връзка в услугите не означава одобрение на свързания сайт или услуга от Brown-Forman. Освен това не носим отговорност за политиките или практиките за събиране, използване, разкриване или защита на информация на други организации, като Meta, Apple, Google, Microsoft или друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални медии, доставчик на операционна система, на безжични услуги или производител на устройства, включително по отношение на всички лични данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка с нашите приложения или страници в социалните медии.


  Реклами от трети страни

  Ние използваме компании-трети страни за реклама, за да предлагаме реклами за стоки и услуги, които може да са Ви интересни, когато осъществявате достъп и използвате услугите на Brown-Forman и на други уебсайтове или онлайн услуги.

  Можете да получавате реклами на база на информация, свързана с Вашия достъп и използване на услугите и на други уебсайтове или онлайн услуги на което и да е от Вашите устройства, както и на информация, получена от трети страни. Тези компании поставят или разпознават уникална бисквитка на Вашия браузър (включително чрез използване на пиксел тагове). Те също използват тези технологии заедно с информацията, която събират за използването на услуги онлайн от Вас, за да Ви разпознават на устройствата, които използвате като например мобилен телефон и лаптоп. Ако желаете повече информация за тази практика и за да научите как да я откажете от браузъра на настолно и мобилно устройство, от което осъществявате достъп до това Известие за защита на личните данни, моля, посетете https://optout.aboutads.info/?... и https://optout.networkadvertis.... Можете да изтеглите приложението AppChoices на www.aboutads.info/appchoices, за да се откажете в мобилните приложения.

  Чувствителни лични данни

  Молим Ви да не ни изпращате и да не ни предоставяте чувствителни лични данни (напр., номера на социална осигуровка, информация, свързана с раса или етнически произход, политически мнения, религиозни или други вярвания, здравословни, биометрични или генетични характеристики, криминално досие или членство в профсъюзи) в нашите услуги, чрез тях или по друг начин.

  АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Можем да променяме НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Легендата за „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ” в началото на настоящото Известие за защита на личните данни показва кога това Известие за защита на личните данни е променено за последен път. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме промененото Известие за защита на личните данни в услугите.

  ВРЪЗКА С НАС

  Brown-Forman Corporation се намира на адрес: 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, САЩ.

  Ако имате въпроси относно това Известие за защита на личните данни, моля, свържете се с нас на [email protected], на адреса, посочен в специфичната за страната информация по-долу, или

  Brown-Forman Corporation

  850 Dixie Highway

  Louisville, KY, САЩ 40210.

  Тъй като комуникациите по имейл не винаги са сигурни, моля, не включвайте информация за кредитни карти или друга чувствителна информация във Вашите имейли до нас.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ЕИП И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

  Можете също да подадете жалба до орган по защита на личните данни за Вашата страна или регион, или мястото на предполагаемо нарушение на приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако имате затруднение с намирането на този орган за защита на данните, моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви помогнем.  © 2024 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.


  Australia

  Australia

  Brown-Forman Australia Pty Limited will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

  Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.


  Austria

  More Information on Retaining Personal Data.

  Brown-Forman Deutschland GmbH

  Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

  Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

  Belgium

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Belgium - French

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Brazil

  Brazil

  Brown-Forman Beverages Worldwide, Comercio de Bebidas Ltda.

  Registered Office: Sao Paulo Corporate Towers, Av Pres. Juscelino Kubitschek 1909, South Tower, Suite 71-A, Sao Paulo, Brazil, 04543-907

  You may lodge a complaint with the Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), located at Esplanade of Ministries, Block C, 2nd floor, ZIP Code 70297-400 - Brasília - DF. Please visit their website at https://www.gov.br/anpd/pt-br or contact [email protected] for more information.

  ©2024 Brown-Forman Corporation.

  Bulgaria

  Bulgaria

  Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

  Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

  China

  Brown-Forman Spirits (Shanghai) Co., Ltd.

  Units 1206-1207, 12th Floor, Real Tower

  1325 Huaihai Middle Road

  Xuhui District, Shanghai, China 200031

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Croatia-Hrvatska

  Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

  850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

  ©2024 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

  Cyprus

  Cyprus

  Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

  Czech Republic

  Czech Republic

  Brown-Forman Czechia, s.r.o.

  Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

  ©2024 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

  Deutschland

  Deutschland

  Brown-Forman Deutschland GmbH

  Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

  Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

  Finland

  Brown-Forman Netherlands, Finland Branch

  c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finland.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  France

  Brown-Forman France

  Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

  Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

  ©2024 Brown-Forman France Tous droits réservés.

  Greece

  Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

  Hungary - Magyarorszag

  Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

  Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

  Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

  ©2024 Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep. Minden jog fenntartva.

  India

  Brown-Forman India Private Limited

  701-702, 7th Floor, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana – 122002 India

  Grievance officer details: Ankur Wadhwa, [email protected]

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Ireland

  Ireland

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Japan

  BROWN-FORMAN JAPAN K.K. Level 7, Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3 Konan, Minato-ku, Tokyo

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Mexico

  Para las personas físicas que se encuentren en México, Brown-Forman Tequila México, S. de RL de CV recabará, utilizará y divulgará sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación aplicable. Como titular de la información, usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercer sus Derechos ARCO, por favor contáctenos y daremos trámite a su solicitud.

  Brown-Forman Tequila Mexico, S. de RL de CV

  Av. De las Américas 1545, 8th Floor, 44630, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Netherlands

  Brown-Forman Netherlands B.V.

  Keizersgracht 683, 1017DW, Amsterdam, Netherlands.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  New Zealand

  Brown-Forman New Zealand

  88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland New Zealand 1010

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Poland

  Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

  Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000055791, NIP 5260013887

  Siedziba: ul. Postępu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Portugal

  International Rum & Spirits Distributors Unipessoal S.A

  Rua do Esmeraldo, 47 - 3o andar, 9000-051, Funchal, Madeira, Portugal.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Singapore

  Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”). We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent.

  Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

  Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Slovakia

  Brown-Forman Slovakia, s.r.o. registered with the Commercial Register of the Municipal Court

  Bratislava III, Section: Sro, file No.: 161360/B, company registration No. 54 655 854.

  Registered office: Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Thailand

  Brown-Forman Thailand, L.L.C.

  Unit 1604-6, 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  United Kingdom

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  United States


  The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

  There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected]. If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

  Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Additional Information Regarding California (CCPA)- updated January 1, 2023

  Collection, Disclosure, Sale, and Sharing of Personal Information

  The following chart details the categories of personal information, as listed in the California Consumer Privacy Act, as amended by the California Privacy Rights Act (collectively, the “CCPA”), that we plan to collect and have collected and disclosed within the preceding 12 months; and the categories of third parties to which we disclosed personal information for our operational business purposes within the preceding 12 months. The chart also details the categories of personal information that we “sell” to third parties or “share” for purposes of cross-context behavioral or targeted advertising, including within the 12 months preceding the date this Privacy Notice was last updated.

  Categories of Personal Information

  Disclosed to Which Categories of Third Parties for Operational Business Purposes

  Sold to Which Categories of Third Parties

  Shared with Which Categories of Third Parties for Cross-Context Behavioral or Targeted Advertising

  Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers

  Affiliates; service providers

  ad networks

  ad networks

  Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, employment, medical information and health insurance information

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, disability, medical conditions and information

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details

  Affiliates; service providers; customers; business partners; distributors

  ad networks

  ad networks

  Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems

  Affiliates; service providers

  none

  ad networks

  Biometric information, such as faceprints and photographsAffiliates; service providersnonenone

  Geolocation data, such as device location and IP location

  Affiliates; service providers; contest sponsors

  ad networks

  ad networks

  Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Inferences drawn from any of the personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Sensitive personal information.

  · Personal information that reveals an individual’s social security, driver’s license, state identification card, credit / debit card number or passport number; citizenship; the contents of mail, email, and text messages unless Company is the intended recipient of the communication;

  · Biometric information used for the purpose of uniquely identifying an individual;

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Purposes for the Collection, Use, and Disclosure of Sensitive Personal Information

  We collect, process, and disclose sensitive personal information for purposes of: providing goods or services as requested; ensuring safety, security, and integrity; countering wrongful or unlawful actions; short term transient use such as displaying first party, non-personalized advertising; performing services for our business, including maintaining and servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services on behalf of our business; activities relating to quality and safety control or product improvement; and other collection and processing that is not for the purpose of inferring characteristics about an individual. We do not use sensitive personal information beyond these purposes.

  We do not knowingly “sell” or “share” (for purposes of cross-context behavioral advertising) personal information, including sensitive personal information, of minors under 16 years of age.

  Individual Requests

  If you are a California resident, you may make the following requests:

  1. You may request to know whether we process your personal information and to access such personal information (including the categories of personal information is collected, the categories of sources from which it is collected, the business or commercial purpose of collecting, sharing or selling, the categories of personal information about you that we disclosed, sold or shared (as defined by the relevant laws) and the categories of third parties with whom we disclosed, sell or share personal information, if relevant).
  2. You may request to correct inaccuracies in your personal information.
  3. You may request to have your personal information deleted.
  4. You may request to receive a copy of your personal information, including specific pieces of personal information, including, where applicable, request to obtain a copy of your personal information in a portable, readily usable format.
  5. You may request to opt out of targeted advertising (or the “sharing” of your personal information for cross-context behavioral advertising).
  6. You may request to opt out of the “sale” of your personal information, as defined under the applicable privacy law.

  How to Make Requests

  To make a request for the disclosures, correction, or deletion described above under #1-4,, please contact us at [email protected] or 1-866-832-4920.

  We will verify and respond to your request consistent with applicable law, taking into account the type and sensitivity of the personal information subject to the request. We may need to request additional personal information from you, such as email address, street address, or official photo identification, in order to verify your identity and protect against fraudulent requests. If you maintain a password-protected account with us, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account and require you to re-authenticate yourself before disclosing or deleting your personal information. If you make a deletion request, we may ask you to confirm your request before we delete your personal information.

  To request to opt out of any future “sale” or “sharing” of your personal information for purposes of cross-context behavioral advertising or any future processing for purposes of targeted advertising, click here for all Brown-Forman brands except Jack Daniel’s, and here for the Jack Daniel’s family of brands.

  We also honor opt-out preference signals, such as the Global Privacy Control and Do Not Track. These signals set your opt-out preferences only for the particular browser or device you are using. For information about how to use the Global Privacy Control, please visit https://globalprivacycontrol.org/. For information about how to use the Do Not Track signal, please consult the user guides for your web browser.

  You have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights.

  Appeal Process

  If we refuse to take action on your request, you may appeal this refusal within a reasonable period after you have received notice of the refusal. You may file an appeal by contacting us via [email protected] or 1-866-832-4920.

  Authorized Agents

  If an agent would like to make a request on your behalf as permitted under applicable law, the agent may use the submission methods noted in the section entitled “Individual Requests.” Not all kinds of requests can be made by authorized agents in all states. As part of our verification process, we may request that the agent provide, as applicable, proof concerning his or her status as an authorized agent. In addition, we may require that you verify your identity as described in the section entitled “Individual Requests” or confirm that you provided the agent permission to submit the request.

  De-identified Information

  Where we maintain or use de-identified data, we will continue to maintain and use the de-identified data only in a de-identified fashion and will not attempt to re-identify the data.