OSTATNIA AKTUALIZACJA: 31 stycznia 2024 r.


Zawsze, kiedy użytkownik korzysta z naszych usług lub produktów albo wchodzi w interakcję z nami w inny sposób, zarówno online, jak i offline, koncern Brown-Forman Corporation i jego podmioty zależne („Brown-Forman”, „my”, „nas”) gromadzi, wykorzystuje i przetwarza w inny sposób informacje o użytkowiniku (określane mianem danych osobowych). „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzamy na przykład dane osobowe użytkownika, gdy współpracuje z nami jako obecny lub potencjalny klient, odwiedza jedną z naszych stron internetowych lub stron w mediach społecznościowych, uczestniczy osobiście w jednym z naszych wydarzeń lub gdy wykonuje swoje obowiązki jako pracownik jednego z naszych dostawców lub sprzedawców.

W niniejszym dokumencie opisano sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe. Wyjaśniono w nim także prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych i sposobu, w jaki może on się z nami skontaktować. Kliknij poniższe odnośniki, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem [email protected].

W niniejszym dokumencie dotyczącym ochrony prywatności opisujemy:

KTO GROMADZI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Brown-Forman to grupa firm kierowana przez Brown-Forman Corporation w Stanach Zjednoczonych, która posiada lokalne jednostki na całym świecie. To, która z firm Brown-Forman jest odpowiedzialna za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika zależy od różnych czynników, w tym od sposobu jego interakcji z nami oraz od lokalizacji, w której przetwarzane są jego dane osobowe.


Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi swojego kraju, aby uzyskać nazwę i dane kontaktowe jednostki Brown-Forman odpowiedzialnej za czynności związane z przetwarzaniem w poszczególnych krajach oraz pewne informacje dodatkowe. Wszelkie zwroty „Brown-Forman”, „my”, „nas” itp. w niniejszym dokumencie oznaczają właściwą jednostkę Brown-Forman.

INFORMACJE, KTÓE GROMADZIMY

Abyśmy mogli udostępniać użytkownikowi nasze produkty i usługi lub w celu spełnienia obowiązków prawnych, możemy potrzebować pewnych danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie przekaże nam potrzebnych informacji, możemy nie być w stanie zapewnić mu usług i produktów, o które się do nas zwraca. Niektóre z tych informacji uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych lub innego serwisu internetowego. Dane osobowe użytkownika możemy także gromadzić z innych źródeł.

Udostępniając nam lub naszym usługodawcom dane osobowe dotyczące innej osoby w związku z naszymi produktami i usługami, użytkownik oświadcza, że ma do tego upoważnienie i potwierdza, że mamy jego zgodę na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej:

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z naszych produktów i usług, na przykład gdy:

 1. odwiedza jedną z naszych stron internetowych lub korzysta z naszych aplikacji mobilnych

 2. tworzy konto online w jednym z naszych sklepów

 3. rejestruje się w celu otrzymywania newslettera lub innych komunikatów marketingowych

 4. uczestniczy w promocji, wydarzeniu lub konkursie z nagrodami

 5. dokonuje zakupu lub zwrotu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, formularza zamówienia, poczty elektronicznej lub telefonicznie

 6. przesyła opinię o produkcie/usłudze lub weźmie udział w ankiecie

 7. komunikuje się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych

 8. kontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia

 9. wchodzi z nami w interakcje za pośrednictwem mediów społecznościowych

 10. bierze osobiście udział w jednym z naszych wydarzeń

 11. odwiedza jedną z naszych placówek

 12. posiada akcje Brown Forman

Dane osobowe gromadzimy także z innych źródeł:

 • Informacje uzyskane w ramach rutynowej weryfikacji karty (zapobieganie oszustwom).

 • Informacje z sieci społecznościowych. Kiedy użytkownik korzysta z sieci społecznościowych, aby uzyskać dostęp do naszych usług, udostępnia nam pewne dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów i wszelkie inne informacje, które mogą być lub są udostępniane przez użytkownika po połączeniu jego konta społecznościowego z jego kontem w ramach naszych usług. Przesyłane dane zależą od ustawień bezpieczeństwa i polityki prywatności portalu społecznościowego, z którego użytkownik korzysta.

 • Partnerzy, gdy udostępniają nam informacje.

 • Informacje z publicznie dostępnych baz danych.


  Dane osobowe, które gromadzimy

  Możemy gromadzić następujące dane osobowe:

  1. Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i kraj zamieszkania

  2. Wiek, np. data urodzenia i wiek

  3. Dokument tożsamości, np. prawo jazdy lub inny dokument tożsamości wydany przez organ rządowy

  4. Informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika, hasło, identyfikator użytkownika i urządzenia lub inne powiązane identyfikatory internetowe

  5. Informacje dotyczące organizacji, takie jak rola, stanowisko, lokalizacja biura, historia zatrudnienia, identyfikator organizacyjny i inne informacje istotne dla relacji pracownika z jednym z naszych sprzedawców, dostawców, klientów, partnerów lub inną organizacją zewnętrzną, z którą współpracujemy

  6. Dane rozliczeniowe, takie jak dane karty debetowej lub kredytowej, dane konta bankowego i adres rozliczeniowy

  7. Treści użytkownika, takie jak recenzje naszych produktów i usług oraz inne treści, które użytkownik może tworzyć, takie jak posty na naszych stronach w mediach społecznościowych, wraz z powiązanym imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika, aliasami lub innymi informacjami o koncie

  8. Preferencje i zainteresowania, takie jak preferencje (w tym preferencje dotyczące języka, reklam i plików cookie), zainteresowania, wzorce i trendy zakupów oraz zaangażowanie w komunikację marketingową lub promocyjną, nasze witryny internetowe, aplikacje i strony w mediach społecznościowych

  9. Historia relacji, w tym szczegółowe informacje na temat kontaktu z nami, dane i historia zamówień

  10. Informacje o gościu i wydarzeniu, takie jak ograniczenia dietetyczne, szczegóły podróży i zakwaterowania, dokument tożsamości wydany przez organ administracji publicznej umożliwiający dostęp do jednego z naszych obiektów fizycznych oraz inne informacje dotyczące konkretnego wydarzenia lub konferencji

  11. Fotografie i nagrania wideo, takie jak zdjęcia przesłane przez użytkownika lub zrobione podczas naszych wydarzeń

  12. Dane biometryczne, takie jak dane uzyskane przy użyciu oprogramowania podmiotu zewnętrznego do rozpoznawania twarzy, które wykorzystujemy do weryfikacji użytkownika w ramach prowadzonych przez nas działań w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom

  13. Profil w mediach społecznościowych, w tym zdjęcia profilowe i inne informacje profilowe w mediach społecznościowych

  14. Informacje o akcjonariuszach, takie jak informacje o rachunku maklerskim, informacje o posiadanych akcjach i wyborach oraz data zgonu


  JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

  Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w uzasadnionych celach biznesowych, jak opisano w poniższej tabeli, która wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i podaje podstawy prawne takiego wykorzystywania (jeśli dotyczy).


  Cel

  Opis

  Dane osobowe

  Podstawa prawna (zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie EOG/Wielkiej Brytanii)

  Zapewnianie dostępu

  Zapewnianie dostępu do usług, w tym organizowanie dostępu do konta online; wysyłanie informacji administracyjnych związanych z kontem, takich jak zmiany naszych warunków i polityk.

  Dane kontaktowe; Wiek; Informacje o koncie; Informacje o organizacji; Preferencje i zainteresowania; Historia relacji; oraz Profil w mediach społecznościowych

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem.

  Promocje i konkursy

  Prezentowanie ofert, organizowanie promocji i innych konkursów z nagrodami. Jeżeli użytkownik weźmie w nich udział, będziemy wykorzystywać jego dane do zarządzania takimi promocjami i ofertami. W przypadku wygranej możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje potrzebne do przekazania nagrody. Zwrócimy się do niego także o przekazanie nam kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji jego wieku i spełnienia wymogów kwalifikacyjnych. Niektóre z tych promocji podlegają dodatkowym zasadom zawierającym wyjaśnienia dotyczące sposobu wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika. Informacje te przekażemy użytkownikowi oddzielnie.

  Dane kontaktowe; Wiek; Informacje o koncie; Preferencje i zainteresowania; Historia relacji; Treści użytkownika; Fotografie i nagrania wideo oraz Profil w mediach społecznościowych

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem.

  Obsługa klienta

  Zapewnianie pomocy i odpowiadanie na zapytania i skargi.

  Dane kontaktowe; Wiek; Dokument tożsamości; Informacje o koncie; Informacje o firmie; Dane rozliczeniowe; Historia relacji; oraz Preferencje i zainteresowania

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem i/lub w oparciu o uzasadniony interes, taki jak udzielanie odpowiedzi na zapytania lub skargi od potencjalnych lub faktycznych użytkowników naszych produktów.

  Zamówienia i zwroty

  Przetwarzanie zamówień i powiązanych płatności; przetwarzanie zwrotów, wymiany lub wnioski o zwrot pieniędzy.

  Dane kontaktowe; Wiek; Dokument tożsamości; Informacje o koncie; Informacje o firmie; Dane rozliczeniowe; oraz Historia relacji

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem.

  marketing

  Przesyłanie użytkownikowi naszych newsletterów, informacji o naszych produktach, promocjach, ofertach lub innych informacji, które mogą być dla niego interesujące.

  Dane kontaktowe; Wiek; Informacje o koncie; Informacje o firmie; Historia relacji; oraz Preferencje i zainteresowania; Treści użytkownika; oraz Profil w mediach społecznościowych

  W oparciu o uzasadniony interes lub za zgodą użytkownika.

  Budowanie relacji i zaangażowanie

  Przeglądanie i odpowiadanie na posty użytkownika na naszych stronach w mediach społecznościowych

  Treści użytkownika; i Profil w mediach społecznościowych

  W oparciu o uzasadniony interes, taki jak kontakt z osobami, które publikują treści na naszych stronach w mediach społecznościowych.

  Wizyty, konferencje i wydarzenia

  Organizacja i uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach, takich jak targi lub rezerwacje w naszych obiektach (w tym wynajem) oraz witanie gości w naszych obiektach.

  Dane kontaktowe; Wiek; Dokument tożsamości; Informacje o koncie; Informacje o firmie; Dane rozliczeniowe; Historia relacji; oraz Preferencje i zainteresowania; Informacje o gościu i wydarzeniu; oraz Fotografie i nagrania wideo

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem i/lub w oparciu o uzasadniony interes, taki jak zwiedzanie jednego z naszych biur lub gorzelni.

  Zgodność, bezpieczeństwo i ochrona

  Przeprowadzanie audytów, sprawdzanie, czy nasze procesy wewnętrzne działają zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi; monitorowanie oszustw i zapobieganie im; weryfikacja wieku i tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania cyberataków lub prób kradzieży tożsamości i zapobiegania im.

  Dane kontaktowe; Wiek; Dokument tożsamości; Informacje o koncie; Informacje o firmie;

  Dane rozliczeniowe; Dane biometryczne oraz Historia relacji

  Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub w oparciu o uzasadniony interes, taki jak zapobieganie nieuczciwym transakcjom.

  Ulepszanie produktów i usług

  Przeprowadzanie analizy danych, na przykład: w celu poprawy wydajności naszych usług; opracowywanie nowych produktów i usług; poszukiwanie sposobów na poprawę, ulepszenie lub modyfikację naszych aktualnych produktów i usług; identyfikowanie trendów użytkowania, na przykład: zrozumienie, które części naszych usług są najbardziej interesujące dla użytkowników; określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników; oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności, na przykład: zrozumienie, które części naszych usług są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skupić naszą energię na tworzeniu treści dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników.

  Dane kontaktowe; Informacje o koncie; Informacje o firmie; Historia relacji; oraz Preferencje i zainteresowania; Treści użytkownika; oraz Profil w mediach społecznościowych

  Zarządzanie naszymi relacjami umownymi z użytkownikiem, wywiązywanie się z obowiązku prawnego i/lub w oparciu o uzasadniony interes, taki jak opracowywanie nowych produktów.

  Personalizacja usług

  Personalizowanie naszych interakcji z użytkownikiem i dostarczanie mu informacji lub ofert dostosowanych do jego zainteresowań; dostarczanie treści za pośrednictwem naszych usług, które naszym zdaniem będą dla niego istotne oraz interesujące.

  Przykładowo, jeżeli użytkownik skorzysta z jednego z naszych sklepów internetowych, jego dane będziemy rejestrować podczas procedury finalizowania zakupu w kasie. Jeżeli użytkownik nie sfinalizuje zakupu, ale poprosi o zapisanie swojego koszyka, możemy przysłać mu wiadomość e-mail z przypomnieniem o tym, że jego towar czeka na zakończenie transakcji. Możemy także wykorzystywać informacje użytkownika w celu zapewnienia mu spersonalizowanych treści i rekomendacji, kiedy będziemy wysyłać mu informacje o jego zakupach.

  Dane kontaktowe; Informacje o koncie; oraz Preferencje i zainteresowania

  Za zgodą użytkownika lub w oparciu o uzasadniony interes.

  Opinie

  Publikowanie opinii użytkownika na odpowiedniej stronie sklepu, zgodnie ze standardami opinii określonymi w Warunkach użytkowania. Informacje te będą dostępne publicznie, dlatego prosimy nie umieszczać w nich żadnych danych, które powinny pozostać poufne. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania.

  Dane kontaktowe; oraz Treści użytkownika

  Za zgodą użytkownika.

  Sprzedawcy, dostawcy i dystrybutorzy

  Budowanie nowych relacji z partnerami; umożliwianie przeprowadzania transakcji, składania ofert i zawierania umów; wdrażanie partnerów; umożliwianie świadczenia usług; przekazywanie informacji zwrotnych i zarządzanie relacjami; umożliwianie odnawiania i rozwiązywania umów.

  Dane kontaktowe; Informacje o koncie; Dokument tożsamości; Informacje o organizacji; Historia relacji; oraz Dane rozliczeniowe.

  Zarządzać naszymi obowiązkami umownymi względem użytkownika i/lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.

  Zarządzanie akcjonariuszami

  Prowadzenie rejestru akcjonariuszy, dostarczanie materiałów dla akcjonariuszy i innych informacji, wypłacanie dywidend oraz umożliwianie egzekwowania praw akcjonariuszy.

  Dane kontaktowe; oraz Informacje o akcjonariuszach

  Zarządzać naszymi obowiązkami umownymi względem użytkownika i/lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.


  JAK UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

  Udostępniamy dane osobowe użytkownika w celu dostarczania naszych produktów i usług oraz w innych uzasadnionych celach biznesowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Poniżej wyszczególnione zostały kategorie odbiorców, którym możemy udostępniać dane użytkownika. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

  Inne spółki w ramach grupy Brown-Forman:

  Informacje o użytkowniku udostępniamy innym firmom z Grupy Brown-Forman w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Poniższa lista zawiera lokalizację firm będących częścią Grupy Brown-Forman. Brown-Forman Corporation jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi. Będziemy wykorzystywać je w celu zapewnienia usług i produktów użytkownikowi.


  Zewnętrzni usługodawcy:

  Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Mogą to być podmioty zapewniające obsługę klienta, dostawcy usług hostingowych, firmy zarządzające danymi klientów i specjalizujące się w ulepszaniu list, agencje prowadzące promocje z nagrodami, firmy realizujące zamówienia produktów lub koordynujące wysyłki, firmy kurierskie, firmy przetwarzające płatności, firmy analizujące dane, firmy marketingowe i dostawcy usług poczty elektronicznej. Staramy się korzystać z usług usługodawców, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie standardy prywatności i bezpieczeństwa danych.


  Kiedy użytkownik udostępnia dane osobowe:

  • Na forach dyskusyjnych, czacie, stronach profilowych, blogach i w innych miejscach, gdzie można umieszczać informacje i treści (w tym między innymi na naszych stronach społecznościowych). Przypominamy, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tego typu miejsc/usług stają się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.

  • W ramach udostępniania informacji przez użytkownika w mediach społecznościowych. Kiedy użytkownik łączy się z tymi miejscami/usługami za pomocą konta w serwisie społecznościowym, udostępnia informacje znajomym związanym ze swoim kontem społecznościowym, innym użytkownikom i dostawcy konta na portalach społecznościowych. W ten sposób użytkownik upoważnia nas do ułatwiania udostępniania tych informacji i rozumie, że korzystanie z udostępnianych informacji będzie podlegać polityce prywatności dostawcy portalu społecznościowego.


   Transakcje handlowe, przesłanki wynikające z przepisów prawa, ochrona i dochodzenie roszczeń

   Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przesyłaniu danych osobowych użytkownika do stron trzecich w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju rozporządzania całą lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem sądowym). Osobami trzecimi tego typu mogą być na przykład jednostki przejmujące naszą firmę i jej doradcy.

   Możemy również ujawnić dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (takich jak płacenie podatków); w reakcji na żądania ze strony administracji rządowej lub innych służb państwowych; aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub majątek Brown-Forman, użytkownika lub innych osób; i abyśmy mogli korzystać z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które moglibyśmy ponieść. Te zobowiązania prawne i żądania od organów administracji publicznej mogą dotyczyć przepisów prawa i władz poza krajem zamieszkania użytkownika.

   INNE INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

   My i nasi usługodawcy możemy również zbierać inne informacje, które nie ujawniają tożsamości użytkownika lub nie odnoszą się bezpośrednio do konkretnej osoby (nazywamy je tutaj „innymi informacjami”). Są to między innymi:

   • Pliki dziennika serwera i zmienne środowiskowe

   • Dane o użytkowaniu aplikacji

   • Informacje zbierane dzięki plikom cookie, znacznikom pikselowym i innym technologiom

   • Informacje demograficzne i inne przekazane przez użytkownika, które nie ujawniają jego tożsamości

   • Informacje, które zostały połączone z innymi w taki sposób, że nie ujawniają tożsamości użytkownika

   Jeżeli mamy obowiązek traktować inne informacje jako dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, możemy je wykorzystywać i ujawniać w celach, w których wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

   Inne informacje mogą być gromadzone na różne sposoby, w tym:

   • Za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzenia

    • Pliki dziennika serwera. Wykorzystujemy rozszerzone pliki dziennika albo równoważne, zgodne z normą W3C* podczas rejestrowania aktywności serwera internetowego na naszych serwerach internetowych, w tym na przykład adresu IP (numer automatycznie przypisany przez dostawcę Internetu do komputera, z którego korzysta użytkownik), identyfikatora urządzenia, czasu i daty żądania, żądanej strony, agenta użytkownika, strony odsyłającej i wartości plików cookie wysłanych lub odbieranych. Pliki dziennika serwera są gromadzone i analizowane w celu dostarczenia informacji o zbiorczej aktywności użytkownika i identyfikacji potencjalnych błędów lub problemów z wydajnością witryny. Rejestrowanie adresów IP jest standardową praktyką w Internecie i wiele witryn robi to automatycznie. *W3C to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się opracowywaniem standardów i wytycznych dotyczących stron internetowych. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.w3c.org.

    • Zmienne środowiskowe. Zarówno my, jak i nasi usługodawcy, możemy również gromadzić pewne zmienne środowiskowe, takie jak typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, nazwa producenta urządzenia i jego model, przeglądarka internetowa i jej wersja. Takie zmienne środowiskowe są rejestrowane przez większość przeglądarek i mogą być wykorzystywane do optymalizacji korzystania z Witryny.

   • Poprzez korzystanie z jednej z naszych aplikacji mobilnych; jeżeli użytkownik pobierze i używa naszych aplikacji mobilnych, my i nasi usługodawcy możemy śledzić i zbierać dane o użytkowaniu aplikacji, takie jak data i godzina, kiedy aplikacja na urządzeniu uzyskuje dostęp do naszych serwerów oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji w oparciu o numer urządzenia użytkownika.

   • Korzystanie z plików cookie; Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie [odsyłacz]

   • Wykorzystywanie znaczników pikselowych i podobnych technologii

   Zarówno my, jak i nasi usługodawcy, możemy także używać tak zwanych „znaczników pikselowych”, „sygnalizatorów WWW”, „czystych plików GIF” lub podobnych technologii (łącznie zwanych „znacznikami pikselowymi”) w związku z niektórymi Witrynami i e-mailami w formacie HTML, aby między innymi skompilować zbiorcze statystyki dotyczące wykorzystania Witryny i odsetka otwarć. Znacznik pikselowy to elektroniczny obraz, często pojedynczy piksel (1x1), który zwykle nie jest widoczny dla osób odwiedzających Witrynę i może być związany z plikami cookie zapisanymi na dysku twardym użytkownika. Dzięki znacznikom pikselowym wykorzystywanym w e-mailach w formacie HTML nadawca może się dowiedzieć, czy i kiedy taki e-mail został otwarty.

   Nasze strony internetowe mogą także przekazać nam takie informacje, jak treści, z których użytkownik korzysta. Odbywa się to poprzez strony internetowe Brown-Forman i śledzenie aktywności na wielu stronach. Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji o przeglądarce internetowej używanej na urządzeniu użytkownika, systemie operacyjnym, adresie IP oraz odnośnikach, jakie użytkownik klika i stronach, jakie otwiera, a następnie wykorzystujemy je do dostosowywania komunikatów marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Będziemy zapewniać spersonalizowane usługi za zgodą użytkownika lub ze względu na nasz uzasadniony interes.

   Analizy danych. Używamy narzędzia Google Analytics, które wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do zbierania i analizowania informacji na temat sposobów korzystania z naszych usług oraz przygotowywania statystyk dotyczących aktywności i trendów w sieci. Google Analytics może również zbierać informacje dotyczące sposobów korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów online. Więcej informacji o praktykach Google można uzyskać na stronie http://www.google.com/policies/privacy/partners/; użytkownik może nie udzielić zgody na Google Analytics, instalując specjalny dodatek do przeglądarki blokujący to narzędzie, który jest dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   • Fizyczna lokalizacja

   Możemy gromadzić informacje nt. fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika, jeżeli korzysta on z usługi zależnej od lokalizacji. Przed zebraniem tych informacji, użytkownik może zezwolić lub odmówić takiego wykorzystywania i/lub udostępniania lokalizacji urządzenia, ale jeśli to zrobi, my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie zapewnić mu odpowiednio spersonalizowanych usług i treści.

   • Sygnały dotyczące zakazu śledzenia aktywności: Obecnie reagujemy na sygnały przeglądarki dotyczące globalnej kontroli prywatności i zakazu śledzenia aktywności.

   Sposoby wykorzystywania i udostępniania innych informacji

   Możemy wykorzystywać i udostępniać inne informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga od nas innego postępowania. W pewnych przypadkach możemy łączyć inne informacje z danymi osobowymi. W takich sytuacjach te połączone informacje będziemy traktować jako dane osobowe.


   PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

   Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, zaktualizowania, zatajenia, ograniczenia lub usunięcia (bądź zanonimizowania) swoich danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych bądź wycofać zgodę na przetwarzanie w zakresie, w jakim prawa te są przewidziane przez obowiązujące prawo. Może również wnioskować o otrzymanie elektronicznej kopii swoich danych osobowych, aby przekazać je innej firmie (w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo). W każdym takim przypadku możemy wymagać potwierdzenia tożsamości użytkownika i/lub przekazania dodatkowych informacji w celu weryfikacji jego danych. Odpowiedzi na kierowane do nas wnioski użytkownika będą udzielane zgodnie z obowiązującym prawem. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

   Ponadto, jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, może wycofać zgodę, klikając tutaj. Prośbę użytkownika postaramy się zrealizować jak najszybciej. Należy pamiętać, że w razie rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać ważne informacje administracyjne, z których otrzymywania nie można zrezygnować.

   Dostęp do danych osobowych

   Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego, aby dowiedzieć się, jakie informacje na jego temat przechowujemy i jak je przetwarzamy.


   Sprostowanie lub aktualizacja danych osobowych

   Jeżeli dane osobowe na temat użytkownika są niepoprawne lun nieaktualne, ma on prawo do poinformowania nas o tym i zwrócenia się do nas z prośbą o ich zmianę. Korekta zostanie dokonana zgodnie z obowiązującym prawem. Wnioski o korektę swoich danych osobowych użytkownik może kierować na adres [email protected].


   Usuwanie danych osobowych

   Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do nas w dowolnym momencie z prośbą o usunięcie, zanonimizowanie lub skasowanie jego danych osobowych z naszej bazy danych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać promocyjnych e-maili, prosimy o kliknięcie tutaj. Wnioski o usunięcie swoich danych osobowych z naszej bazy danych użytkownik może kierować na adres [email protected].


   Ograniczanie przetwarzania danych osobowych, sprzeciwianie się ich przetwarzaniu lub wycofanie zgody na przetwarzanie

   W pewnych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o ograniczenie realizowanego przez nas przetwarzania, zaprzestanie albo w inny sposób zredukowanie przetwarzania jego danych osobowych. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].


   Wnioski o przeniesienie danych

   Wnioski o przeniesienie swoich danych osobowych z naszej bazy danych użytkownik może kierować na adres [email protected].

   Więcej informacji na temat wniosków, które użytkownicy mogą składać na mocy przepisów stanu Kalifornia lub innych przepisów obowiązujących w danym systemie prawnym, można znaleźć na końcu niniejszej informacji.

   INNE WAŻNE INFORMACJE

   Do bezpieczeństwa danych użytkownika podchodzimy z należytą rozwagą. W tej części opisane zostały nasze praktyki dotyczące technologii, których celem jest ochrona informacji użytkownika. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej.

   Jak chronimy informacje użytkownika

   Wykorzystujemy różne narzędzia i środki bezpieczeństwa, takie jak zapory sieciowe, w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem i zmianą danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą. Jednakże należy pamiętać, że transfer danych za pośrednictwem Internetu lub systemu przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. Prosimy nie przesyłać nam wrażliwych danych osobowych.

   Jak przechowujemy dane osobowe

   Dane osobowe są przechowywane przez nas tak długo, jak będą potrzebne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały uzyskane oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

   • Okres współpracy z użytkownikiem i świadczenia usług na jego rzecz (na przykład czas posiadania konta u nas lub korzystania z naszych usług);

   • Czy istnieje obowiązujące nas prawo (na przykład pewne przepisy wymagają od nas prowadzenia dokumentacji transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli ją usunąć); lub

   • Czy przechowywanie informacji jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego okresu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).


   Przesyłanie danych osobowych za granicę

   Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy placówki lub w którym angażujemy usługodawców; dane użytkownika mogą być przekazywane do krajów poza jego krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika. W takich sytuacjach podejmiemy środki celem zapewnienia, że informacje użytkownika są chronione, w tym podpiszemy umowy z odbiorcami rzeczonych informacji, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji użytkownika. Kopię informacji o tych środkach można uzyskać, pisząc na adres [email protected].

   • UE/EOG: Niektóre z tych krajów są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj. W odniesieniu do przekazywania danych z EOG do innych krajów wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię informacji o tych środkach można uzyskać, pisząc na adres [email protected].

   • Wielka Brytania: Niektóre z tych krajów są uznawane przez Wielką Brytanię za zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z brytyjskimi normami. W odniesieniu do przekazywania danych z Wielkiej Brytanii do innych krajów wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne. Kopię informacji o tych środkach można uzyskać, pisząc na adres [email protected].

   W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do danych osobowych użytkownika.


   Dostęp do usług osób niepełnoletnich

   Nasze usługi nie są skierowane do osób, których wiek nie uprawnia ich do zakupu alkoholu; świadomie nie zbieramy danych osobowych od takich osób.

   Usługi stron trzecich

   Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, a my nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich, które obsługują dowolną witrynę lub usługę internetową, do której nasze usługi zawierają odsyłacze. Udostępnienie odsyłacza do innych witryn lub usług na naszych stronach nie oznacza uznania ich przez Brown-Forman. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie ani politykę bezpieczeństwa bądź praktyki innych organizacji, takich jak Meta, Apple, Google, Microsoft lub inne podmioty tworzące aplikacje, dostarczające aplikacje, dostarczające platformy mediów społecznościowych, dostarczające systemy operacyjne, świadczące usługi łączności bezprzewodowej lub będące producentami urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych ujawnianych innym organizacjom za pośrednictwem naszych aplikacji lub stron mediów społecznościowych bądź w związku z nimi.

   Reklamy stron trzecich

   Wykorzystujemy zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą interesować użytkownika, kiedy wchodzi na strony Brown-Forman i inne witryny lub usługi online.

   Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy oparte na informacjach związanych z dostępem i korzystaniem z usług i innych stron internetowych lub usług online na dowolnych urządzeniach, a także oparte na informacjach otrzymanych od stron trzecich. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Wykorzystują one również te technologie razem z informacjami zebranymi na temat sposobów korzystania z Internetu przez użytkownika, aby rozpoznać go na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy i laptop. Więcej informacji na temat tej praktyki i tego, jak z niej zrezygnować w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na stronie https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN oraz https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Aplikację AppChoices można pobrać ze strony www.aboutads.info/appchoices, aby zablokować tę praktykę na urządzeniach mobilnych.

   Wrażliwe dane osobowe

   Użytkownik nie powinien wysyłać ani ujawniać nam jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (takich jak np. numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religijnymi lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia, danymi biometrycznymi lub genetycznymi, karalnością lub członkostwem w związku zawodowym) za pośrednictwem naszych usług lub w inny sposób.

   AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

   Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie. „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej Polityki prywatności wskazuje datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności na usługach/stronach internetowych.

   KONTAKT Z NAMI

   Brown-Forman Corporation mieści się pod adresem: 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, Stany Zjednoczone.

   W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected], adresem podanym w informacjach dotyczących konkretnych krajów podanych poniżej lub adresem:

   Brown-Forman Corporation

   850 Dixie Highway

   Louisville, KY 40210, USA

   Ponieważ komunikacja poprzez e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie przesyłać nam informacji dotyczących kart kredytowych ani innych poufnych danych w tego typu korespondencji.

   DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB Z REGIONU EOG ORAZ WIELKIEJ BRYTANII.

   Użytkownik może również złożyć skargę dotyczącą domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych do organu ochrony danych w swoim kraju, regionie lub lokalizacji. W razie jakichkolwiek trudności ze znalezieniem tego organu ochrony danych prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy.   © 2024 Brown-Forman Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


   Australia

   Australia

   Brown-Forman Australia Pty Limited will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

   Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.


   Austria

   More Information on Retaining Personal Data.

   Brown-Forman Deutschland GmbH

   Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

   Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

   Belgium

   Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

   Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

   Registered Office: Part Fourth Floor (west)

   45 Mortimer Street

   London W1W 8HJ

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Belgium - French

   Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

   Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

   Registered Office: Part Fourth Floor (west)

   45 Mortimer Street

   London W1W 8HJ

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Brazil

   Brazil

   Brown-Forman Beverages Worldwide, Comercio de Bebidas Ltda.

   Registered Office: Sao Paulo Corporate Towers, Av Pres. Juscelino Kubitschek 1909, South Tower, Suite 71-A, Sao Paulo, Brazil, 04543-907

   You may lodge a complaint with the Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), located at Esplanade of Ministries, Block C, 2nd floor, ZIP Code 70297-400 - Brasília - DF. Please visit their website at https://www.gov.br/anpd/pt-br or contact [email protected] for more information.

   ©2023 Brown-Forman Corporation.

   Bulgaria

   Bulgaria

   Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

   Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

   Croatia-Hrvatska

   Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

   850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

   ©2023 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

   Cyprus

   Cyprus

   Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

   Czech Republic

   Czech Republic

   Brown-Forman Czechia, s.r.o.

   Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

   ©2023 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

   Deutschland

   Deutschland

   Brown-Forman Deutschland GmbH

   Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

   Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

   France

   Brown-Forman France

   Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

   Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

   ©2023 Brown-Forman France Tous droits réservés.

   Greece

   Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

   Hungary - Magyarorszag

   Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

   Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

   Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

   ©2023 Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep. Minden jog fenntartva.

   India

   Brown-Forman India Private Limited

   701-702, 7th Floor, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana – 122002 India

   Grievance officer details: Ankur Wadhwa, [email protected]

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Ireland

   Ireland

   Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

   Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

   Registered Office: Part Fourth Floor (west)

   45 Mortimer Street

   London W1W 8HJ

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Mexico

   Para las personas físicas que se encuentren en México, Brown-Forman Tequila México, S. de RL de CV recabará, utilizará y divulgará sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación aplicable. Como titular de la información, usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercer sus Derechos ARCO, por favor contáctenos y daremos trámite a su solicitud.

   Brown-Forman Tequila Mexico, S. de RL de CV

   Av. De las Américas 1545, 8th Floor, 44630, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

   New Zeland

   Brown-Forman New Zealand

   88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland New Zealand 1010

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Poland

   Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

   Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 55791

   Siedziba: ul. Postepu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

   ©2023 Brown-Forman Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

   Singapore

   Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”). We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent.

   Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

   Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Thailand

   Brown-Forman Thailand, L.L.C.

   Unit 1604-6, 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   United Kingdom

   Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

   Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

   Registered Office: Part Fourth Floor (west)

   45 Mortimer Street

   London W1W 8HJ

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   United States

   Updated December 15, 2023

   The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

   There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected]. If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

   Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

   ©2023 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

   Additional Information Regarding California (CCPA)- updated January 1, 2023

   Collection, Disclosure, Sale, and Sharing of Personal Information

   The following chart details the categories of personal information, as listed in the California Consumer Privacy Act, as amended by the California Privacy Rights Act (collectively, the “CCPA”), that we plan to collect and have collected and disclosed within the preceding 12 months; and the categories of third parties to which we disclosed personal information for our operational business purposes within the preceding 12 months. The chart also details the categories of personal information that we “sell” to third parties or “share” for purposes of cross-context behavioral or targeted advertising, including within the 12 months preceding the date this Privacy Policy was last updated.

   Categories of Personal Information

   Disclosed to Which Categories of Third Parties for Operational Business Purposes

   Sold to Which Categories of Third Parties

   Shared with Which Categories of Third Parties for Cross-Context Behavioral or Targeted Advertising

   Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers

   Affiliates; service providers

   ad networks

   ad networks

   Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history, financial information, medical information and health insurance information

   Affiliates; service providers

   none

   none

   Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status

   Affiliates; service providers

   none

   none

   Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details

   Affiliates; service providers; customers; business partners; distributors

   ad networks

   ad networks

   Biometric information, such as faceprints and photographsAffiliates; service providersnonenone

   Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems

   Affiliates; service providers

   none

   ad networks

   Geolocation data, such as device location and IP location

   Affiliates; service providers; contest sponsors

   ad networks

   ad networks

   Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

   Affiliates; service providers

   none

   none

   Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services

   Affiliates; service providers

   none

   none

   Inferences drawn from any of the personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics

   Affiliates; service providers

   none

   none

   Sensitive personal information.

   · Personal information that reveals an individual’s social security, driver’s license, state identification card, or passport number; account log-in, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; geolocation information accurate within a radius of 1850 feet or less; racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, citizenship, immigration status, or union membership; the contents of mail, email, and text messages unless Company is the intended recipient of the communication; genetic data;

   · Personal information collected and analyzed concerning an individual’s health;

   · Information on medical history, mental or physical health conditions, or medical treatment or diagnosis by a healthcare professional;

   · Biometric information used for the purpose of uniquely identifying an individual;

   · Personal information collected and analyzed concerning an individual’s sex life or sexual orientation.

   Our affiliated entities; trusted third-party service providers

   none

   none

   Purposes for the Collection, Use, and Disclosure of Sensitive Personal Information

   We collect, process, and disclose sensitive personal information for purposes of: providing goods or services as requested; ensuring safety, security, and integrity; countering wrongful or unlawful actions; short term transient use such as displaying first party, non-personalized advertising; performing services for our business, including maintaining and servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services on behalf of our business; activities relating to quality and safety control or product improvement; and other collection and processing that is not for the purpose of inferring characteristics about an individual. We do not use sensitive personal information beyond these purposes.

   We do not knowingly “sell” or “share” (for purposes of cross-context behavioral advertising) personal information, including sensitive personal information, of minors under 16 years of age.

   Individual Requests

   If you are a California resident, you may make the following requests:

   1. You may request to know whether we process your personal information and to access such personal information (including the categories of personal information is collected, the categories of sources from which it is collected, the business or commercial purpose of collecting, sharing or selling, the categories of personal information about you that we disclosed, sold or shared (as defined by the relevant laws) and the categories of third parties with whom we disclosed, sell or share personal information, if relevant).
   2. You may request to correct inaccuracies in your personal information.
   3. You may request to have your personal information deleted.
   4. You may request to receive a copy of your personal information, including specific pieces of personal information, including, where applicable, request to obtain a copy of your personal information in a portable, readily usable format.
   5. You may request to opt out of targeted advertising (or the “sharing” of your personal information for cross-context behavioral advertising).
   6. You may request to opt out of the “sale” of your personal information, as defined under the applicable privacy law.

   How to Make Requests

   To make a request for the disclosures, correction, or deletion described above under #1-4,, please contact us at [email protected] or 1-866-832-4920.

   We will verify and respond to your request consistent with applicable law, taking into account the type and sensitivity of the personal information subject to the request. We may need to request additional personal information from you, such as email address, street address, or official photo identification, in order to verify your identity and protect against fraudulent requests. If you maintain a password-protected account with us, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account and require you to re-authenticate yourself before disclosing or deleting your personal information. If you make a deletion request, we may ask you to confirm your request before we delete your personal information.

   To request to opt out of any future “sale” or “sharing” of your personal information for purposes of cross-context behavioral advertising or any future processing for purposes of targeted advertising, click here for all Brown-Forman brands except Jack Daniel’s, and here for the Jack Daniel’s family of brands.

   We also honor opt-out preference signals, such as the Global Privacy Control and Do Not Track. These signals set your opt-out preferences only for the particular browser or device you are using. For information about how to use the Global Privacy Control, please visit https://globalprivacycontrol.o.... For information about how to use the Do Not Track signal, please consult the user guides for your web browser.

   You have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights.

   Appeal Process

   If we refuse to take action on your request, you may appeal this refusal within a reasonable period after you have received notice of the refusal. You may file an appeal by contacting us via [email protected] or 1-866-832-4920.

   Authorized Agents

   If an agent would like to make a request on your behalf as permitted under applicable law, the agent may use the submission methods noted in the section entitled “Individual Requests.” Not all kinds of requests can be made by authorized agents in all states. As part of our verification process, we may request that the agent provide, as applicable, proof concerning his or her status as an authorized agent. In addition, we may require that you verify your identity as described in the section entitled “Individual Requests” or confirm that you provided the agent permission to submit the request.

   De-identified Information

   Where we maintain or use de-identified data, we will continue to maintain and use the de-identified data only in a de-identified fashion and will not attempt to re-identify the data.