Globální oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Brown-Forman

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 01/01/2020

Kdykoli používáte naše výrobky nebo služby nebo využíváte jiné formy interakce s námi, společnost Brown-Forman a její přidružené společnosti („společnost Brown-Forman“) o vás shromažďuje informace a používá je (zpracovává). (Tyto informace označujeme jako vaše „osobní údaje“). Toto oznámení popisuje, jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje a jak je používáme, sdílíme a chráníme. Vysvětluje také vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji a popisuje, jak nás můžete kontaktovat.

Protože toto oznámení obsahuje důležité informace, doporučujeme vám přečíst si ho. K podrobným informacím můžete přejít pomocí těchto odkazů. Pokud vám nebude cokoli jasné, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu [email protected].

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme:

 • Kdo vaše osobní údaje shromažďuje
 • Jaké údaje shromažďujeme
 • Jak vaše osobní údaje používáme
 • Jak vaše osobní údaje sdílíme
 • Ostatní shromažďované údaje
 • Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji
 • Další důležité informace

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Brown-Forman je skupina společností vedených korporací Brown-Forman Corporation ve Spojených státech a s místními právními subjekty po celém světě. To, která ze společností Brown-Forman zodpovídá za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, závisí na tom, jak s námi interagujete a kde ve světě se nacházíte.

Jméno a kontaktní informace příslušného právního subjektu Brown-Forman a další informace relevantní pro jednotlivé země získáte z informací specifických pro jednotlivé země. Kdykoli v tomto oznámení uvádíme výrazy jako „my“ nebo „nás“, máme na mysli příslušný právní subjekt Brown-Forman.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Abychom vám mohli poskytovat naše služby nebo abychom splnili naši právní povinnost, musíme shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud nám požadované informace neposkytnete, nemůžeme vám poskytovat požadované produkty nebo služby. Některé tyto údaje shromažďujeme přímo od vás, a to buď osobně nebo prostřednictvím webové stránky, aplikace nebo sociálních sítí. Vaše osobní údaje získáváme také z jiných zdrojů.

Když vaše osobní údaje získáme z jiných zdrojů, můžeme je zkombinovat nebo na ně odkazovat. Propojení různých zdrojů informací nám umožňuje zajistit lepší služby zákaznické podpory, když nás kontaktujete, a poskytnout vám přizpůsobené služby, obsah a marketing.

Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více:

 • Kdy shromažďujeme informace
 • Informace, které shromažďujeme přímo od vás
 • Ostatní zdroje informací

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • když používáte naše produkty a služby, včetně mobilních aplikací,
 • když vytvoříte online účet v některém z našich obchodů,
 • když se účastníte slosování o ceny, soutěže nebo akce,
 • když nakupujete v některém z našich online obchodů nebo nám vracíte nějaké zboží,
 • když nám zasíláte recenzi nebo se účastníte průzkumu,
 • když s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí,
 • když nás kontaktujete s žádostí o pomoc,
 • když nám zašlete žádost o zaměstnání,
 • když s námi komunikujete prostřednictvím sociální sítě.

Shromažďujeme od vás osobní údaje, které mohou zahrnovat:

 • Jméno, datum narození nebo zemi trvalého pobytu
 • Kontaktní informace, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště
 • Podrobnosti o účtu, jako je uživatelské jméno, heslo a jedinečné ID uživatele
 • Platební údaje, jako jsou podrobnosti o debetní nebo kreditní kartě
 • Doklad s fotografií a věkem
 • Vaše recenze na naše produkty a služby, informace o vašich preferencích a spotřebních návycích
 • Marketingová komunikace a předvolby u souborů cookie
 • Historie zaměstnání, platová očekávání
 • Podrobnosti o vašem kontaktu s námi včetně nahrávek telefonických hovorů
 • Fotografie a videa, která nám předložíte nebo která pořídíte na některé z našich akcí
 • Profilové obrázky a informace o profilu na sociální síti
 • Informace o jiné osobě. Pokud nám sdělíte jakékoli osobní údaje související s jinou osobou nebo s našimi poskytovateli služeb v souvislosti s našimi produkty a službami, vyjadřujete tím, že máte oprávnění tak učinit a umožňujete nám informace používat podle těchto zásad o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme také z jiných zdrojů:

 • Informace získané v rámci běžného ověřování karty (podvodů).
 • Informace ze sociálních médií. Když pro přístup k našim službám používáte sociální sítě, budete s námi sdílet určité osobní údaje ze svého účtu v sociálních sítích, například své jméno, e-mailovou adresu, fotku, seznam kontaktů v sociální síti a jakékoli další informace, ke kterým můžeme mít přístup nebo které nám zpřístupníte, když připojíte svůj účet v sociální síti ke svému služebnímu účtu. Konkrétní přenášené údaje závisí na vašem nastavení zabezpečení a na zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě, kterou používáte.
 • Partneři pro společný marketing, když s námi sdílejí informace.
 • Veřejně dostupné databáze.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje používáme pro legitimní obchodní účely, jak je dále popsáno níže. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

 • Poskytnutí přístupu k našim službám
 • Správa výherních propagačních akcí, nabídek a událostí
 • Poskytování zákaznických služeb
 • Zpracování vaší objednávky
 • Zasílání informací o našich produktech a službách
 • Zpracování žádosti o zaměstnání
 • Naše obchodní účely
 • Přizpůsobení našich služeb
 • Publikování vašich recenzí
 • Zabezpečení

Poskytnutí přístupu k našim službám:

Vaše osobní údaje můžeme používat, abychom vám poskytovali funkce našich služeb, událostí a mobilních aplikací, jako je zřízení přístupu k registrovanému účtu. Osobní údaje můžeme používat také k tomu, abychom vám zasílali administrativní informace, jako jsou změny našich podmínek, ustanovení a zásad. Do těchto aktivit se zapojujeme s cílem spravovat naše vzájemné smluvní vztahy nebo z důvodu vyhovění právním povinnostem.

Správa výherních propagačních akcí, nabídek a událostí:

Můžeme pořádat výherní propagační akce, soutěže a jiné reklamní nabídky. Pokud se jich účastníte, budeme vaše údaje používat ke správě takových propagací a nabídek. Pokud budete mít štěstí a vyhrajete, můžeme vás požádat o další informace, abychom vám mohli předat cenu, a požádáme vás o kopii vašeho identifikačního dokladu s fotografií, abychom mohli ověřit, že máte zákonný věk pro nákupy a případně splňujete požadavky na získání nároku. Některé tyto propagační akce mají vlastní pravidla s informacemi o tom, jak budeme vaše osobní údaje používat a sdělovat. Tyto údaje používáme ke správě našeho vzájemného smluvního vztahu.

Služby zákazníkům:

Pokud nás budete kontaktovat nebo my budeme kontaktovat vás, budeme používat vaše osobní údaje, jako je historie nákupu a historie kontaktování pro účely poskytnutí pomoci, zpracování dotazů a stížností. Do těchto aktivit se zapojujeme s cílem spravovat naše vzájemné smluvní vztahy nebo ze zákonných pracovních důvodů, případně z důvodu vyhovění právním povinnostem.

Zpracování vaší objednávky:

Vaše informace používáme za účelem zpracování vašich objednávek (včetně určení, že máte zákonný věk pro nákup ve vaší zemi), k uskutečňování plateb za zboží, které jste si u nás zakoupili, k zasílání zboží, které jste zakoupili, nebo ke zpracování vrácení zboží nebo žádosti o vrácení peněz. Vaše údaje můžeme používat také k zajištění ochrany před možnými podvodnými transakcemi nebo k jejich rozpoznání. Do těchto aktivit se zapojujeme s cílem spravovat naše vzájemné smluvní vztahy nebo z důvodu vyhovění právním povinnostem.

Zasílání informací o našich produktech a službách (třetích stran):

Tam, kde jste souhlasili se zasíláním naší marketingové komunikace, můžeme vám zasílat informace o našich výrobcích, zpravodaje, promoakce, nabídky nebo jiné informace, které by vás mohly podle našeho názoru zajímat. Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám zasílali marketingovou komunikaci. Marketingovou komunikaci od společnosti Brown-Forman můžete dostávat také v případě, že jste souhlasili s příjmem marketingových zpráv o alkoholu od schváleného nezávislého partnera. Do této komunikace se zapojíme buď proto, že máme zákonný zájem, nebo na základě vašeho souhlasu.

Pokud se rozhodnete zasílání marketingových sdělení zrušit, můžete kliknout sem [unsubscribe link].

Vaší žádosti/žádostem se budeme snažit vyhovět co nejdříve. Pokud se rozhodnete ukončit příjem marketingové komunikace, kterou vám zasíláme, můžeme vám přesto posílat důležitá administrativní sdělení, jejichž příjem odhlásit nelze.

Naše obchodní účely

Osobní údaje, které o vás vlastníme, používáme ke splnění našich obchodních účelů, včetně následujících:

 • Analýzy dat například pro účely vylepšení efektivity našich služeb;
 • Provádění kontrol, ověření, že naše interní procesy fungují zamýšleným způsobem a vyhovují zákonným, regulačním nebo smluvním požadavkům;
 • Monitorování pro účely podvodů a zabezpečení, například detekce a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity;
 • Vývoj nových produktů a služeb;
 • Zvažování způsobů zdokonalování, vylepšování nebo modifikace našich stávajících výrobků a služeb;
 • Identifikace trendů použití, například porozumění, které součásti našich služeb jsou pro uživatele nejzajímavější;
 • Určení účinnosti našich reklamních kampaní, abychom mohli kampaně přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů;
 • Provoz a rozšiřování našich obchodních aktivit, například porozumění, které součásti našich služeb jsou nejzajímavější pro naše uživatele, abychom mohli zaměřit energii na plnění zájmů našich uživatelů;

Do těchto aktivit se zapojujeme s cílem spravovat naše vzájemné smluvní vztahy nebo z důvodu vyhovění právním povinnostem a také proto, že máme legitimní zájem.

Přizpůsobení našich služeb:

Získané osobní údaje můžeme analyzovat pro účely obchodního vykazování a poskytování přizpůsobených služeb včetně následujících: (i) analýza nebo predikce preferencí našich uživatelů, abychom mohli připravit souhrnné sestavy trendů o používání našeho digitálního obsahu pro účely vylepšování našich služeb; (ii) abychom vám lépe rozuměli a přizpůsobili naše interakce s vámi a abychom vám mohli poskytovat informace a nabídky přesně podle vašich zájmů (iii) abychom lépe rozuměli vašim preferencím a mohli vám prostřednictvím našich služeb poskytovat obsah, který pro vás podle našeho názoru bude relevantní a zajímavý. Když využíváte některý z našich online obchodů, budeme od vás shromažďovat informace během procesu registrace. Pokud nákup nedokončíte, ale požádáte nás o uložení svého košíku, zašleme vám následně e-mail s připomenutím jeho obsahu. Vaše údaje můžeme používat také k tomu, abychom vám poskytovali přizpůsobený obsah a doporučení, když vám zasíláme informace o vašich nákupech. Přizpůsobené služby budeme poskytovat buď na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu legitimního zájmu.

Recenze:

Tam, kde jste nám poskytli recenzi na některý z našich produktů, budeme tuto recenzi publikovat v příslušném obchodě v souladu s našimi standardy pro recenze uvedenými v podmínkách použití. Tyto informace budou zveřejněny, neuvádějte tedy prosím žádné údaje, které by měly být uchovávány jako důvěrné. Další informace získáte v našich podmínkách použití [Terms of Use] Vaši recenzi budeme publikovat s vaším souhlasem.

Zabezpečení:

Můžeme používat informace získané při monitorování našich webů, online služeb a e-mailů pro účely ochrany vás, našich zaměstnanců a našich partnerů. Tyto informace můžeme předat policii nebo jiným příslušným úřadům. Do těchto aktivit se zapojujeme z důvodu vyhovění právním povinnostem nebo proto, že máme legitimní zájem.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo podle nutnosti pro uskutečnění transakce či poskytování služeb, které jste požadovali. V současné době nesdílíme osobní údaje se třetími stranami, které s námi nejsou provázány. Následující seznam uvádí kategorie příjemců, s nimiž můžeme vaše údaje sdílet. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

 • Ostatní společnosti v rámci skupiny Brown-Forman
 • Nezávislí poskytovatelé služeb
 • Obchodní transakce, právní důvody a vymáhání zákonů
 • Kdy sdílíte informace

Ostatní společnosti v rámci skupiny Brown-Forman:

 • Vaše údaje sdílíme s ostatními společnostmi ve skupině společností Brown-Forman pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Seznam a sídla společností v rámci skupiny Brown-Forman získáte zde [link to 10-K]. Brown-Forman Corporation je stranou zodpovídající za správu společně používaných osobních údajů. Tyto údaje nám pomohou poskytovat vám produkty a služby, které požadujete.

Nezávislí poskytovatelé služeb:

Nezávislí poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje naším jménem. Může sem patřit poskytování zákaznické podpory, poskytovatelé služeb hostování webu, společnosti zajišťující správu údajů o zákaznících a doplňování seznamů zákazníků, agentury, které zařizují výherní propagační akce, společnosti, které vyplňují objednávky produktů nebo koordinují poštovní seznamy, doručovací společnosti, zpracovatelé plateb, firmy zajišťující analýzy dat a poskytovatelé služeb e-mail. Snažíme se využívat poskytovatele služeb, kteří ručí za vhodné standardy ochrany osobních údajů a bezpečnostní standardy.

Kdy sdílíte osobní údaje

 • Na internetových diskusích, v chatech, na profilových stránkách nebo v jiných službách, na kterých můžete publikovat informace a obsah (včetně mimo jiné našich stránek v sociálních sítích). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte nebo zpřístupníte, budou veřejné a mohou být dostupné ostatním uživatelům a široké veřejnosti.
 • Prostřednictvím sdílení v sociálních sítích. Když se připojujete ke službám na účtu v sociální síti, budete sdílet informace s vašimi přáteli v souvislosti s vaším účtem v sociální síti, s ostatními uživateli a poskytovatelem účtu v sociální síti. Tím nám dáváte oprávnění zajistit toto sdílení informací a berete na vědomí, že se používání sdílených informací bude řídit zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele sociální sítě.

Obchodní transakce, právní důvody a vymáhání zákonů:

Máme legitimní zájem poskytnout nebo převést vaše osobní údaje třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, založení společného podniku, přidělení, převedení nebo jiného disponování celou naší společností, aktiv nebo akcií nebo jakékoli jejich části (včetně v souvislosti s bankrotem nebo jiným právním řízením). K takovým třetím stranám může například patřit třetí strana provádějící akvizici a její poradci.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit také pro účely vyhovění právním povinnostem (jako je platba daní), reagování na žádosti státních nebo jiných veřejných orgánů, pro účely ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Brown-Forman, vás nebo ostatních a ke svolení, abychom mohli zajistit dostupnou náhradu nebo omezili škody, které můžeme utrpět. Tyto právní povinnosti a požadavky vlády mohou zahrnovat zákony a úřady mimo vaši zemi trvalého pobytu.

Ostatní shromažďované údaje

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat také další údaje, které neodhalují vaši identitu nebo přímo nesouvisí s identifikovatelnou osobou (označované jako „ostatní údaje“). Ty mohou zahrnovat:

 • Serverové soubory protokolu a proměnné prostředí
 • Údaje o používání aplikace
 • Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a jiných technologií
 • Demografické údaje a jiné informace, které nám poskytnete a které neodhalují vaši identitu
 • Informace, které byly shrnuty způsobem, který neodhaluje vaši identitu

Pokud budeme v rámci příslušného zákona požádáni, abychom s ostatními informacemi nakládali jako s osobními údaji, můžeme je používat a zpřístupňovat pro účely, pro které používáme a zpřístupňujeme osobní údaje podrobně popsané v těchto zásadách.

Ostatní údaje mohou být shromažďovány různými způsoby včetně následujících:

 • Prostřednictvím prohlížeče nebo zařízení
 • Soubory serverového protokolu. Při nahrávání aktivity na našich webových serverech používáme rozšířené soubory protokolu kompatibilní s formátem W3C*, včetně například IP adresy (číslo automaticky přidělené počítači, který používáte, poskytovatelem služeb internetu), identifikátor zařízení, čas a datum zadání požadavku, požadovanou stránku, agenta uživatele, doporučujícího a odesílané nebo přijímané hodnoty souboru cookie. Soubory serverového protokolu jsou shromažďovány a analyzovány za účelem poskytování souhrnných informací o aktivitě uživatele a identifikace možných chyb nebo problémů s výkonem webu. Shromažďování IP adres je standardní internetovou praktikou a provádí je automaticky spousta webů. *W3C je mezinárodní konsorcium, které vyvíjí webové standardy a pokyny. Další informace jsou k dispozici na webu www.w3c.org.
 • Proměnné prostředí. My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat určité proměnné prostředí, jako je typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, výrobce a model zařízení, internetový prohlížeč a verze prohlížeče. Tyto proměnné prostředí shromažďuje většina prohlížečů a lze je používat k optimalizaci vašich zkušeností s webovými stránkami.
 • Prostřednictvím vašeho používání našich mobilních aplikací; Když stahujete a používáte některé z našich mobilních aplikací, my a naši poskytovatelé služeb můžeme sledovat a shromažďovat údaje o použití aplikace, jako je datum a čas přístupu vašeho zařízení na naše servery a informace o tom, jaké soubory byly do aplikace staženy, na základě čísla zařízení.
 • Používání souborů cookie; Přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie [link]
 • Používání pixelových značek a podobných technologií

My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat také tzv. „pixelové značky“, „webové signály“, čisté gify (souhrnně jako „pixelové značky“) v souvislosti s některými webovými stránkami a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, abychom mohli mimo jiné sestavovat souhrnné statistiky o používání webu a míře odpovědí. Pixelová značka je elektronický obrázek, často jednopixelový (1×1), který návštěvníci webu běžně nevidí a který může souviset se soubory cookie na pevných discích návštěvníků. Při použití v e-mailových zprávách s formátováním HTML mohou pixelové značky odesílateli sdělovat, zda byl e-mail otevřen a kdy.

Naše webové stránky nám také mohou poskytovat informace včetně detailů obsahu, ke kterému přistupujete a s nímž pracujete. Děje se tak prostřednictvím webových stránek Brown-Forman a sledování mezi weby. Prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií shromažďujeme informace o prohlížeči ve vašem zařízení a operačním systému, IP adrese, odkazech, na něž klikáte a stránkách, které otevíráte. Na základě těchto informací pak přizpůsobujeme marketingová sdělení. Další informace získáte v našich zásadách používání souborů cookie [link]. Přizpůsobené služby budeme poskytovat buď na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu legitimního zájmu.

Služba Analytics. Ke shromažďování a analýze informací o používání našich služeb a k vykazování aktivit a trendů využíváme službu Google Analytics, která používá soubory cookie a podobné technologie. Služba Google Analytics může také shromažďovat informace týkající se používání ostatních webových stránek, aplikací a online zdrojů. Informace o postupech společnosti Google můžete vyhledat tak, že přejdete na stránky www.google.com/policies/privacy/partners/ a odhlásíte se od nich tím, že stáhnete doplněk pro odhlášení z prohlížeče Google Analytics, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Fyzická poloha

Pokud používáte služby založené na poloze, můžeme shromažďovat informace o fyzické poloze vašeho zařízení. Před zahájením shromažďování těchto informací můžete mít možnost takové použití a sdílení informací o poloze svého zařízení povolit nebo zakázat, ale pokud tak učiníte, může se stát, že vám my a naši marketingoví partneři nebudeme moci poskytovat příslušné přizpůsobené služby a obsah.

 • Signály Nesledovat V současné době nereagujeme na signály Nesledovat ve webovém prohlížeči.

POUŽÍVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSTATNÍCH INFORMACÍ

Ostatní informace můžeme používat a shromažďovat pro jakýkoli účel s výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon. V některých případech můžeme ostatní údaje zkombinovat s osobními. V takových případech považujeme kombinované informace za osobní údaje.

VAŠE PRÁVA NA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Můžete zažádat o přístup, opravu nebo odebrání svých osobních údajů. Můžete si také vyžádat elektronickou kopii svých osobních údajů pro přenos jiné společnosti (do míry, do které toto právo na přenosnost údajů požaduje příslušný zákon). V každém případě můžeme požádat, abyste prokázali svou identitu a poskytli další informace, abychom mohli identifikovat vaše informace. Na vaši žádost budeme reagovat v souladu s platnými zákony. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

 • Přístup k vašim osobním údajům
 • Oprava vašich osobních údajů
 • Odebrání vašich osobních údajů
 • Žádosti o přenositelnost

Přístup k vašim osobním údajům

Prostřednictvím formuláře pro kontaktování nás můžete požádat o předložení vašich osobních údajů, které uchováváme, a o vysvětlení, jak vaše údaje zpracováváme.

Oprava vašich osobních údajů

Pokud máme vaše osobní údaje, které nejsou správné, máte právo nám sdělit, že nejsou správné, a požádat o jejich doplnění. Činíme tak v souladu s příslušnými zákony. Pokud budete chtít, abychom vaše osobní údaje opravili, [[email protected]].

Odebrání vašich osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje vyjmuli nebo smazali z naší databáze. Pokud nechcete dostávat reklamní e-maily, klikněte sem. Pokud požadujete, abychom vaše osobní údaje vyjmuli z naší databáze, [[email protected]].

Požadavky na přenositelnost

Pokud si přejete, abychom přemístili vaše osobní údaje z naší databáze, [[email protected]].

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Bezpečnost vašich informací bereme velmi vážně. V této části jsou uvedeny naše technologické postupy zajišťující ochranu vašich údajů. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

 • Jak vaše údaje chráníme
 • Jak vaše údaje uchováváme
 • Mezinárodní přenosy vašich údajů
 • Používání technologických informací
 • Přístup nezletilých ke službám

Jak vaše údaje chráníme

Na ochranu vašich údajů, které vlastníme, před ztrátou, zneužitím a pozměněním používáme různá bezpečnostní opatření a nástroje, jako jsou brány firewall. Bohužel žádný přenos údajů přes Internet nebo do systému uchovávání údajů nemůže být zaručeně stoprocentně bezpečný. Nezasílejte nám prosím citlivé osobní údaje.

Jak vaše osobní údaje sdílíme

Osobní údaje uchováváme tak, dlouho, jak je potřeba nebo jak je povoleno vzhledem k účelům, pro které byly získány, a v souladu s příslušnými zákony. Mezi kritéria používaná k určení období uchovávání informací o platební kartě a ověření věku patří:

 • Doba, po kterou s vámi máme průběžný vztah a po kterou vám poskytujeme služby (například dokud u nás máte účet nebo používáte služby);
 • Bez ohledu na to, zda existuje právní povinnost, jíž podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom po určitou dobu uchovávali záznam vašich transakcí, než je odstraníme) nebo
 • Zda je uchovávání k dispozici vzhledem k naší zákonné pozici (například s ohledem na příslušné stavy omezení, soudní řízení nebo regulační šetření).

Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

Vaše údaje můžeme převádět do společnosti Brown-Forman Corporation v USA a jiným poskytovatelům služeb, kteří mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor. Za těchto okolností provádíme opatření zajišťující, že jsou vaše údaje chráněné. Patří sem nasazení smluv s příjemci vašich údajů pro zajištění, že poskytují dostatečnou ochranu vašich údajů. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu [[email protected]].

Za určitých okolností mohou mít na přístup k vašim osobním údajům nárok soudy, agentury pro vymáhání zákonů, regulační agentury nebo bezpečnostní složky těchto ostatních zemí.

Přístup ke službám pro nezletilé

Naše služby nejsou určeny pro osoby, které nedosáhly zákonného věku pro nákup alkoholu a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje takových osob.

Služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají a my nezodpovídáme za bezpečnost, informace nebo jakékoli postupy jakékoli třetí strany, včetně provozování jakýchkoli webových stránek nebo služeb, na něž se na našich webových stránkách odkazuje, takovou třetí stranou. Zahrnutí odkazu na služby neznamená, že společnost Brown-Forman takové stránky či služby podporuje.

Reklamy třetích stran

Využíváme služeb reklamních společností třetích stran k poskytování reklam týkajících se zboží a služeb, které by vás mohly zajímat, když navštěvujete a používáte webové stránky služeb společnosti Brown-Forman nebo jiné webové stránky či online služby.

Můžete dostávat reklamy založené na informacích souvisejících s vaším přístupem ke službám a jejich používáním a ostatními webovými stránkami nebo online službami na jakémkoli vašem zařízení a také informace získané od třetích stran. Tyto společnosti umísťují do vašeho prohlížeče nebo v něm rozpoznávají jedinečný soubor cookie (včetně prostřednictvím použití pixelových značek). Tyto technologie používají spolu s informacemi, které shromažďují o vašem online používání, také k rozpoznání vašeho použití zařízení, jako jsou mobilní telefony a přenosné počítače. Pokud chcete získat o těchto postupech více informací a zjistit, jak se odhlásit z počítačových a mobilních prohlížečů na konkrétním zařízení, ze kterého přistupujete k těmto zásadám, navštivte prosím stránky http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Pro odhlašování z mobilních aplikací si můžete stáhnout aplikaci AppChoices ze stránek www.aboutads.info/appchoices.

Citlivé osobní údaje

Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím služeb ani jinou cestou nezasílali a nesdělovali žádné citlivé osobní údaje (např. číslo sociálního pojištění, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickým přesvědčením, vyznáním nebo jinou vírou, informace o zdraví, biometrické nebo genetické vlastnosti, trestní historii nebo členství v odborech).

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit. V části POSLEDNÍ AKTUALIZACE v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno, kdy byly tyto zásady naposledy navštíveny. Jakékoli změny vstoupí v platnost, když ve službě publikujeme revidované zásady ochrany osobních údajů. Vaše používání služeb po těchto změnách znamená, že revidované zásady ochrany osobních údajů přijímáte.

KONTAKT

Za shromažďování, používání a zpřístupnění vašich osobních údajů v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů zodpovídá společnost Brown-Forman Corporation se sídlem na adrese 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, USA.

Pokud máte otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, napište nám prosím e-mail na adresu [email protected] nebo:

Brown-Forman Corporation

850 Dixie Highway

Louisville, KY, USA 40210

Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte prosím v e-mailech, které nám zasíláte, informace o své platební kartě ani jiné osobní údaje.

DALŠÍ INFORMACE PRO SUBJEKTY V EHP

Pokud sídlíte v EHP, máte také následující možnosti:

 • Můžete podat stížnost u orgánu ochrany údajů ve vaší zemi nebo oblasti nebo informovat o podezření na porušení příslušného zákona o ochraně osobních údajů.

© 2018 Brown-Forman Corporation. Všechna práva vyhrazena.


Australia

Brown-Forman will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

©2018 Brown-Forman Corporation.  All Rights Reserved.

Austria

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2018 Brown-Forman Corporation.  Sämtliche Rechte vorbehalten.

Belgium

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Belgium - French

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Bulgaria

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

©2018 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

Croatia-Hrvatska

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2018 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

Cyprus

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2018 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Czech
Czech Republic

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Czechia, s.r.o.

Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

©2018 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Deutschland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2018 Brown-Forman Corporation.  Sämtliche Rechte vorbehalten.

France

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman France

Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

 ©2018 Brown-Forman France  Tous droits réservés.

Greece

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

 ©2018 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Hungary - Magyarorszag

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

©2018  Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep.  Minden jog fenntartva.

Ireland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Mexico

Para individuos que están ubicados en México, Brown-Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V.  recabará, usará y revelará sus datos personales de acuerdo a la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y cualquier legislación aplicable. Como titular de la información usted tiene el derecho de acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercitar sus Derechos ARCO favor de ponerse en contacto con nosotros y procesaremos su solicitud.

Brown-Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V. 

Av. De las Américas 1545, Piso 8, 44630, Guadalajara, Jalisco, México.

©2018 Brown-Forman Corporation. Todos los derechos reservados.

Poland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 55791

Siedziba: ul. Postepu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

©2018 Brown-Forman Corporation.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Singapore

Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”).  We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent. 

Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591 

©2018 Brown-Forman Corporation.  All Rights Reserved.

United Kingdom

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United States

The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected] If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

California - updated January 1, 2020

Pursuant to the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), Brown-Forman Corporation and its affiliated companies (“Brown-Forman,” “we” or “our”) are providing the following additional details regarding the categories of Personal Information about California residents that we have collected or disclosed within the preceding 12 months:

(1) We collected the following categories of Personal Information:

A. Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers;

B. Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history, financial information, medical information and health insurance information;

C. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status;

D. Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details;

E. Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems;

F. Geolocation data, such as device location and IP location;

G. Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities;

H. Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services; and

I. Inferences drawn from any of the Personal Information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics.

As described in our Privacy Policy, we collect this Personal Information from you and from other categories of sources: information received as part of routine card verification (fraud) checks; social networks; publicly available databases; and joint marketing partners, when they share the information with us.

We share this Personal Information with our affiliates, successors-in-interest, clients, service providers, data processors, business partners, auditors, advisors and public or government authorities.

Also as described in our Privacy Policy, we may use this Personal Information to operate, manage, and maintain our business, to provide our products and services, to administer prize promotions, offers and events, for our employment and vendor management purposes, and to accomplish our business purposes and objectives, including, for example, using Personal Information to: develop, improve, repair, and maintain our products and services; personalize, advertise, and market our products and services; conduct research, analytics, and data analysis; maintain our facilities and infrastructure; undertake quality and safety assurance measures; conduct risk and security control and monitoring; detect and prevent fraud; perform identity verification; perform accounting, audit, and other internal functions, such as internal investigations; comply with law, legal process, and internal policies; maintain records; and exercise and defend legal claims.

(2) We disclosed the following Personal Information to third parties (such as our service providers, data processors, business partners, auditors, advisors and public or government authorities) for our operational business purposes:

A. Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers;

B. Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history financial information, medical information and health insurance information;

C. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status;

D. Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details;

E. Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems;

F. Geolocation data, such as device location and IP location;

G. Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities;

H. Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services; and

I. Inferences drawn from any of the Personal Information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics.

(3) We do not “sell” Personal Information for purposes of the CCPA.

For purposes of this CCPA Notice, “sell” means the disclosure of Personal Information for monetary or other valuable consideration but does not include, for example, the transfer of Personal Information as an asset that is part of a merger, bankruptcy, or other disposition of all or any portion of our business.

If you are a California resident, you may request that we:

(1) Disclose to you the following information covering the 12 months preceding your request:

o The categories of Personal Information we collected about you and the categories of sources from which we collected such Personal Information;

o The specific pieces of Personal Information we collected about you;

o The business or commercial purpose for collecting Personal Information about you;

o The categories of Personal Information about you that we otherwise shared or disclosed, and the categories of third parties with whom we shared or to whom we disclosed such Personal Information.

(2) Delete Personal Information we collected from you.

We will respond to your request consistent with applicable law. Nonetheless, you have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights under the CCPA.

How to Make Requests

If you are a California resident, you may make a request for the disclosures described above or make a request to delete Personal Information we collected from you, by contacting us at:

[email protected]

Changes to this CCPA Notice

We may change or update this CCPA Notice from time to time. When we do, we will post the revised CCPA Notice on this page with a new “Last Updated” date.

©2020 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.