Globální oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Brown-Forman


POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 31. ledna 2024

Kdykoli přistupujete k našim produktům nebo službám nebo s námi komunikujete jiným způsobem, a to jak online, tak offline, společnost Brown-Forman Corporation a její přidružené společnosti („Brown-Forman“, „my“, „nás“) shromažďují, používají a jinak zpracovávají informace o vás (dále jen „vaše osobní údaje“). „Osobní údaje“ jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se týkají identifikovatelné osoby. Vaše osobní údaje zpracováváme například tehdy, když s námi spolupracujete jako stávající nebo potenciální zákazník, navštívíte některou z našich webových stránek nebo stránek sociálních médií, zúčastníte se některé z našich osobních akcí nebo jako zaměstnanec některého z našich dodavatelů nebo prodejců.

Toto oznámení popisuje, jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje a jak je používáme, sdílíme a chráníme. Vysvětluje také vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji a popisuje, jak nás můžete kontaktovat. Podrobné informace získáte pomocí těchto odkazů. Pokud vám nebude cokoli jasné, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu [email protected].

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme:

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Brown-Forman je skupina společností vedených korporací Brown-Forman Corporation ve Spojených státech a s právnickými osobami rozmístěnými po celém světě. Která ze společností Brown-Forman je odpovědná za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů závisí na různých faktorech, včetně toho, jak s námi komunikujete a kde dochází ke zpracování vašich osobních údajů.

V informacích pro jednotlivé země naleznete název a kontaktní údaje subjektu společnosti Brown-Forman odpovědného za zpracování údajů v jednotlivých zemích, jakož i některé další informace. Kdykoli v tomto oznámení uvádíme výrazy jako „společnost Brown-Forman“, „my“ nebo „nás“, máme na mysli příslušný právní subjekt Brown-Forman.


JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Abychom vám mohli poskytovat naše výrobky, služby nebo abychom splnili naši právní povinnost, musíme shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud nám požadované informace neposkytnete, nemůžeme vám poskytovat požadované produkty nebo služby. Některé tyto údaje shromažďujeme přímo od vás, a to buď osobně nebo prostřednictvím webové stránky, sociálních médií nebo jiné online služby. Vaše osobní údaje získáváme také z jiných zdrojů.

Pokud nám sdělíte jakékoli osobní údaje související s jinou osobou nebo s našimi poskytovateli služeb v souvislosti s našimi produkty a službami, vyjadřujete tím, že máte oprávnění tak učinit a umožňujete nám informace používat podle těchto zásad o ochraně osobních údajů.

Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více:

Jak osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje shromažďujeme, když využíváte naše produkty a služby, například v následujících případech:

 1. když navštívíte některou z našich webových stránek nebo použijete naše mobilní aplikace

 2. když vytvoříte online účet v některém z našich obchodů

 3. když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje nebo jiné marketingové komunikace

 4. když se účastníte slosování o ceny, soutěže nebo akce

 5. když uskutečníte nákup nebo nám něco vrátíte prostřednictvím internetového obchodu, objednávkového formuláře, e-mailu nebo telefonicky

 6. když nám zasíláte recenzi nebo se účastníte průzkumu

 7. když s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí

 8. když nás kontaktujete s žádostí o pomoc

 9. když s námi komunikujete prostřednictvím sociální sítě

 10. když se osobně zúčastníte některé z našich akcí

 11. když navštívíte jednu z našich poboček

 12. když máte akcie společnosti Brown-Forman

Vaše osobní údaje získáváme také z jiných zdrojů:

 • Informace získané v rámci běžného ověřování karty (kontroly podvodů).

 • Informace ze sociálních médií. Když pro přístup k našim službám používáte sociální sítě, budete s námi sdílet určité osobní údaje ze svého účtu v sociálních sítích, například své jméno, e-mailovou adresu, fotku, seznam kontaktů v sociální síti a jakékoli další informace, ke kterým můžeme mít přístup nebo které nám zpřístupníte, když připojíte svůj účet v sociální síti ke svému služebnímu účtu. Konkrétní přenášené údaje závisí na vašem nastavení zabezpečení a na zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě, kterou používáte.

 • Partneři, když s námi sdílejí informace.

 • Veřejně dostupné databáze.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 1. Kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a bydliště

 2. Věk (datum narození a věk)

 3. Identifikace, jako je řidičský průkaz nebo jiné státem vydané identifikační údaje

 4. Informace o účtu, jako je uživatelské jméno, heslo, uživatel a zařízení nebo jiné související online identifikátory

 5. Informace o organizaci, jako je role, funkce, umístění kanceláře, historie zaměstnání, organizační identifikátor a další informace týkající se vašeho vztahu s některým z našich prodejců, dodavatelů, zákazníků, partnerů nebo jiných organizací třetích stran, s nimiž spolupracujeme

 6. Fakturační údaje, jako jsou údaje o debetní nebo kreditní kartě, údaje o bankovním účtu a fakturační adresa

 7. Uživatelský obsah, jako jsou vaše recenze našich produktů a služeb a další obsah, který můžete vytvořit, například příspěvky na našich stránkách sociálních médií, spolu s jakýmkoli souvisejícím jménem, uživatelským jménem, přezdívkou nebo jinými informacemi o účtu

 8. Preference a zájmy, jako jsou preference (včetně jazykových a marketingových preferencí a preferencí souborů cookie), zájmy, nákupní zvyklosti a trendy a zapojení do marketingových nebo propagačních sdělení, našich webových stránek, aplikací a stránek sociálních médií

 9. Historie vztahů, včetně podrobností o vašem kontaktu s námi, historie objednávek a podrobností

 10. Informace o návštěvnících a akcích, jako jsou stravovací omezení, údaje o cestování a ubytování, vládní průkaz totožnosti pro vstup do některého z našich fyzických prostor a další údaje specifické pro konkrétní událost nebo konferenci

 11. Fotografie a videa, jako jsou fotografie a videa které nám předložíte nebo které pořídíte na některé z našich akcí

 12. Biometrické údaje, například prostřednictvím softwaru pro rozpoznávání obličeje třetích stran, který používáme k ověření vaší totožnosti v rámci našich bezpečnostních aktivit a prevenci podvodů

 13. Profil v sociálních médiích, jako jsou profilové obrázky a další informace o profilu sociálních médií

 14. Informace o akcionářích, jako jsou informace o makléřském účtu, podrobnosti o držených akciích a volbách a datum úmrtí


JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje používáme k oprávněným obchodním účelům, jak je popsáno v níže uvedené tabulce, která vysvětluje, jak osobní údaje používáme a jaký je právní základ pro jejich použití (pokud je to relevantní).


Účel

Popis

Osobní údaje

Právní základ (podle právních předpisů EHP/UK)

Poskytnutí přístupu

Poskytování přístupu ke službám, včetně zajištění přístupu k online účtu; zasílání administrativních informací týkajících se vašeho účtu, jako jsou změny našich podmínek a zásad

Kontaktní údaje; věk; informace o účtu; informace o organizaci; preference a zájmy; historie vztahů a profil sociálních médi

Správa našeho smluvního vztahu s vámi.

Propagační akce a soutěže

Pořádání výherních propagačních akcí, soutěží a jiných reklamních nabídek. Pokud se jich účastníte, budeme vaše údaje používat ke správě takových propagací a nabídek. Pokud budete mít štěstí a vyhrajete, můžeme vás požádat o další informace, abychom vám mohli předat cenu, a požádáme vás o kopii vašeho identifikačního dokladu s fotografií, abychom mohli ověřit, že máte zákonný věk pro nákupy a případně splňujete požadavky na získání nároku. Některé tyto propagační akce mají vlastní pravidla s informacemi o tom, jak budeme používat a zpřístupňovat vaše osobní údaje. Tato pravidla vám sdělíme zvlášť.

Kontaktní informace; věk; informace o účtu; preference a zájmy; historie vztahů; obsah uživatele; fotografie a videa; a profil na sociálních sítích

Správa našeho smluvního vztahu s vámi.

Služby zákazníkům

Poskytování pomoci a vyřizování vašich dotazů a stížností.

Kontaktní údaje; věk; identifikace; informace o účtu; informace o organizaci; fakturační údaje; historie vztahů; preference a zájmy

Správa našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo na základě oprávněného zájmu, jako je reakce na dotazy nebo stížnosti potenciálních nebo skutečných uživatelů našich produktů

Objednávky a vracení zboží

Zpracování vašich objednávek a souvisejících plateb; zpracovávání vracení, výměn nebo žádostí o vrácení peněz

Kontaktní údaje; věk; identifikace; informace o účtu; informace o organizaci; fakturační údaje a historie vztahů

Správa našeho smluvního vztahu s vámi.

Marketing

Zasílání informací o našich výrobcích, zpravodaje, promoakce, nabídky nebo jiné informace, které by vás mohly podle našeho názoru zajímat.

Kontaktní informace; věk; informace o účtu; informace o organizaci; historie vztahů; a preference a zájmy; obsah uživatele; a profil v sociálních médiích

Na základě oprávněného zájmu nebo s vaším souhlasem.

Budování vztahů a zapojení

Procházení vašich příspěvků na našich stránkách sociálních médií a reagování na ně

Uživatelský obsah a profil v sociálních médiích

Na základě oprávněného zájmu, například při kontaktu s osobami, které publikují na našich stránkách v sociálních médiích.

Návštěvy, konference a akce

Zprostředkování a účast na konferencích a akcích, jako jsou veletrhy nebo rezervace v našich prostorách (včetně pronájmů), a vítání návštěvníků v našich prostorách.

Kontaktní údaje; věk; identifikace; informace o účtu; informace o organizaci; fakturační údaje; historie vztahů; preference a zájmy; informace o návštěvnících a událostech; fotografie a videa

Správa našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo na základě oprávněného zájmu, jako je například zprostředkování prohlídky některé z našich kanceláří nebo lihovarů.

Dodržování předpisů, bezpečnost a zabezpečení

Provádění auditů, ověřování, zda naše interní procesy fungují tak, jak mají, a zda jsou v souladu s právními, regulačními nebo smluvními požadavky; sledování podvodů a jejich prevence; ověření věku a totožnosti a bezpečnostní účely, například odhalování a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity.

Kontaktní údaje; věk; identifikace; informace o účtu; informace o organizaci;

fakturační údaje; biometické údaje; a historie vztahů

Splnění zákonné povinnosti nebo na základě oprávněného zájmu, jako je prevence podvodných transakcí.

Zlepšování produktů a služeb

Provádění analýzy dat, například za účelem zlepšení efektivity našich služeb; vývoj nových produktů a služeb; zvažování způsobů, jak vylepšit, zdokonalit nebo upravit naše stávající produkty a služby; zjišťování trendů v používání, například porozumění tomu, které části našich služeb jsou pro uživatele nejzajímavější; zjišťování účinnosti našich propagačních kampaní, abychom mohli naše kampaně přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů; a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například porozumění tomu, které části našich služeb jsou pro naše uživatele nejzajímavější, abychom mohli zaměřit naši energii na uspokojování zájmů našich uživatelů.

Kontaktní informace; informace o účtu; informace o organizaci; historie vztahů; a preference a zájmy; obsah uživatele; a profil v sociálních médiích

Správa našeho smluvního vztahu s vámi, splnění zákonné povinnosti a/nebo na základě oprávněného zájmu, například při vývoji nových produktů.

Přizpůsobení našich služeb

Přizpůsobení našich interakcí s vámi a poskytování vám informací a/nebo nabídek přizpůsobených vašim zájmům; poskytování prostřednictvím našich služeb obsahu, o kterém se domníváme, že je pro vás relevantní a zajímavý.

Když například využíváte některý z našich online obchodů, budeme od vás shromažďovat informace během procesu registrace. Pokud nákup nedokončíte, ale požádáte nás o uložení svého košíku, můžeme vám následně zaslat e-mail s připomenutím jeho obsahu. Vaše údaje můžeme používat také k tomu, abychom vám poskytovali přizpůsobený obsah a doporučení, když vám zasíláme informace o vašich nákupech.

Kontaktní údaje, informace o účtu a preference a zájmy

S vaším souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu.

Recenze

Publikování recenzí, které poskytnete, na příslušných webových stránkách obchodu v souladu s našimi standardy pro recenze uvedenými v našich podmínkách používání. Tyto informace budou zveřejněny, proto prosím neuvádějte žádné informace, které by měly být důvěrné. Další informace naleznete v našich Podmínkách použití.

Kontaktní informace a uživatelský obsah

S vaším souhlasem.

Prodejci, dodavatelé a distributoři

Budování nových partnerských vztahů, zprostředkování nabídek, návrhů a uzavírání smluv, přijímání partnerů, zprostředkování výkonu služeb, poskytování zpětné vazby a řízení vztahů a zprostředkování obnovení a ukončení smluv.

Kontaktní údaje; informace o účtu; identifikace; informace o organizaci; historie vztahů a fakturační informace.

Správa našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo vyhovění právním povinnostem.

Správa akcionářů

Vedení registru akcionářů, poskytování materiálů pro akcionáře a další komunikace, výplata dividend a usnadnění výkonu práv akcionářů.

Kontaktní údaje a informace o akcionářích

Správa našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo vyhovění právním povinnostem.


JAK OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem poskytování našich produktů a služeb a pro další legitimní obchodní účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Následující seznam uvádí kategorie příjemců, s nimiž můžeme vaše údaje sdílet. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

Ostatní společnosti v rámci skupiny Brown-Forman:

Vaše údaje sdílíme s ostatními společnostmi ve skupině společností Brown-Forman pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Seznam uvedených sídel společností v rámci skupiny Brown-Forman získáte níže. Brown-Forman Corporation je stranou zodpovídající za správu společně používaných osobních údajů. Tyto údaje nám pomohou poskytovat vám produkty a služby, které požadujete.

Nezávislí poskytovatelé služeb:

Nezávislí poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje naším jménem. Mezi ně může patřit poskytování zákaznické podpory, poskytovatelé webhostingu, společnosti spravující zákaznická data a rozšiřující seznamy, agentury, které provádějí naše propagační akce o ceny, společnosti, které vyplňují objednávky produktů nebo koordinují rozesílání zásilek, doručovací společnosti, zpracovatelé plateb, firmy provádějící analýzu dat, marketingové firmy a poskytovatelé e-mailových služeb. Snažíme se využívat poskytovatele služeb, kteří jsou schopni zajistit odpovídající standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení.

Kdy sdílíte osobní údaje:

 • Na internetových diskusích, v chatech, na profilových stránkách nebo v jiných službách, na kterých můžete publikovat informace a obsah (včetně mimo jiné našich stránek v sociálních sítích). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte nebo zpřístupníte, budou veřejné a mohou být dostupné ostatním uživatelům a široké veřejnosti.

 • Prostřednictvím sdílení v sociálních sítích. Když se připojujete ke službám na účtu v sociální síti, budete sdílet informace se svými přáteli v souvislosti s vaším účtem v sociální síti, s ostatními uživateli a poskytovatelem účtu v sociální síti. Tím nám dáváte oprávnění zajistit toto sdílení informací a berete na vědomí, že se používání sdílených informací bude řídit zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele sociální sítě.

  Obchodní transakce, právní důvody a vymáhání zákonů:

  Máme legitimní zájem poskytnout nebo převést vaše osobní údaje třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, založení společného podniku, přidělení, převedení nebo jiného disponování celou naší společností, aktiv nebo akcií nebo jakékoli jejich části (včetně v souvislosti s bankrotem nebo jiným právním řízením). K takovým třetím stranám může například patřit třetí strana provádějící akvizici a její poradci.

  Osobní údaje můžeme zpřístupnit také pro účely vyhovění právním povinnostem (jako je platba daní), reagování na žádosti státních nebo jiných veřejných orgánů, pro účely ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Brown-Forman, vás nebo ostatních a ke svolení, abychom mohli zajistit dostupnou náhradu nebo omezili škody, které můžeme utrpět. Tyto právní povinnosti a požadavky vlády mohou zahrnovat zákony a úřady mimo vaši zemi trvalého pobytu.


  OSTATNÍ SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

  My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat také další údaje, které neodhalují vaši identitu nebo přímo nesouvisí s identifikovatelnou osobou (označované jako „ostatní údaje“). Ty mohou zahrnovat:

  • Serverové soubory protokolu a proměnné prostředí

  • Údaje o používání aplikace

  • Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a jiných technologií

  • Demografické údaje a jiné informace, které nám poskytnete a které neodhalují vaši identitu

  • Informace, které byly shrnuty způsobem, který neodhaluje vaši identitu

  Pokud budeme v rámci příslušného zákona požádáni, abychom s ostatními informacemi nakládali jako s osobními údaji, můžeme je používat a zpřístupňovat pro účely, pro které používáme a zpřístupňujeme osobní údaje podrobně popsané v těchto zásadách.

  Ostatní údaje mohou být shromažďovány různými způsoby včetně následujících:

  • Prostřednictvím prohlížeče nebo zařízení

   • Soubory serverového protokolu. Při nahrávání aktivity na našich webových serverech používáme rozšířené soubory protokolu kompatibilní s formátem W3C* nebo ekvivalentní soubory , včetně například IP adresy (číslo automaticky přidělené počítači, který používáte, poskytovatelem služeb internetu), identifikátor zařízení, čas a datum zadání požadavku, požadovanou stránku, agenta uživatele, doporučujícího a odesílané nebo přijímané hodnoty souboru cookie. Soubory serverového protokolu jsou shromažďovány a analyzovány za účelem poskytování souhrnných informací o aktivitě uživatele a identifikace možných chyb nebo problémů s výkonem webu. Shromažďování IP adres je standardní internetovou praktikou a provádí je automaticky spousta webů. *W3C je mezinárodní konsorcium, které vyvíjí webové standardy a pokyny. Další informace jsou k dispozici na webu www.w3c.org.

   • Proměnné prostředí. My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat určité proměnné prostředí, jako je typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, výrobce a model zařízení, internetový prohlížeč a verze prohlížeče. Tyto proměnné prostředí shromažďuje většina prohlížečů a lze je používat k optimalizaci vašich zkušeností s webovými stránkami.


  • Prostřednictvím vašeho používání našich mobilních aplikací: Když stahujete a používáte některé z našich mobilních aplikací, my a naši poskytovatelé služeb můžeme sledovat a shromažďovat údaje o použití aplikace, jako je datum a čas přístupu vašeho zařízení na naše servery a informace o tom, jaké soubory byly do aplikace staženy, na základě čísla zařízení.

  • Používání souborů cookie: přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie [link]

  • Používání pixelových značek a podobných technologií


  My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat také tzv. „pixelové značky“, „webové signály“, „čisté gify“ (souhrnně jako „pixelové značky“) v souvislosti s některými webovými stránkami a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, abychom mohli mimo jiné sestavovat souhrnné statistiky o používání webu a míře odpovědí. Pixelová značka je elektronický obrázek, často jednopixelový (1×1), který návštěvníci webu běžně nevidí a který může souviset se soubory cookie na pevných discích návštěvníků. Při použití v e-mailových zprávách s formátováním HTML mohou pixelové značky odesílateli sdělovat, zda byl e-mail otevřen a kdy.

  Naše webové stránky nám také mohou poskytovat informace včetně detailů obsahu, ke kterému přistupujete a s nímž pracujete. Děje se tak prostřednictvím webových stránek Brown-Forman a sledování mezi weby. Prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií shromažďujeme informace o prohlížeči ve vašem zařízení a operačním systému, IP adrese, odkazech, na něž klikáte a stránkách, které otevíráte. Na základě těchto informací pak přizpůsobujeme marketingová sdělení. Další informace získáte v našich zásadách používání souborů cookie. Přizpůsobené služby budeme poskytovat buď na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu legitimního zájmu.

  Služba Analytics. Ke shromažďování a analýze informací o používání našich služeb a k vykazování aktivit a trendů využíváme službu Google Analytics, která používá soubory cookie a podobné technologie. Služba Google Analytics může také shromažďovat informace týkající se používání ostatních webových stránek, aplikací a online zdrojů. Informace o postupech společnosti Google můžete vyhledat tak, že přejdete na stránky http://www.google.com/policies/privacy/partners/ a odhlásíte se od nich tím, že stáhnete doplněk pro odhlášení z prohlížeče Google Analytics, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • Fyzická poloha

  Pokud používáte služby založené na poloze, můžeme shromažďovat informace o fyzické poloze vašeho zařízení. Před zahájením shromažďování těchto informací můžete mít možnost takové použití a sdílení informací o poloze svého zařízení povolit nebo zakázat, ale pokud tak učiníte, může se stát, že vám my a naši marketingoví partneři nebudeme moci poskytovat příslušné přizpůsobené služby a obsah..

  • Signály Nesledovat: V současné době reagujeme na signály GPC A Nesledovat ve webovém prohlížeči.

  PPoužití a zpřístupnění ostatních informací

  Ostatní informace můžeme používat a shromažďovat pro jakýkoli účel s výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon. V některých případech můžeme ostatní údaje zkombinovat s osobními. V takových případech považujeme kombinované informace za osobní údaje.


  VAŠE PRÁVA NA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci, potlačení, omezení nebo odstranění (či anonymizaci), případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo se z něj odhlásit, a to v rozsahu, v jakém tato práva stanoví platné právní předpisy. Můžete si také vyžádat elektronickou kopii svých osobních údajů pro přenos jiné společnosti (do míry, do které toto právo na přenosnost údajů požaduje příslušný zákon). V každém případě můžeme požádat, abyste prokázali svou identitu a poskytli další informace, abychom mohli identifikovat vaše informace. Na vaši žádost budeme reagovat v souladu s platnými zákony. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

  Pokud se chcete odhlásit z odběru marketingových zpráv, můžete se odhlásit kliknutím sem. Vaší žádosti/žádostem se budeme snažit vyhovět co nejdříve. Pokud se rozhodnete ukončit příjem marketingové komunikace, kterou vám zasíláme, můžeme vám přesto posílat důležitá administrativní sdělení, jejichž příjem odhlásit nelze.

  Přístup k vašim osobním údajům

  Prostřednictvím formuláře pro kontaktování nás můžete požádat o předložení vašich osobních údajů, které uchováváme, a o vysvětlení, jak vaše údaje zpracováváme.

  Oprava nebo aktualizace vašich osobních údajů

  Pokud máme vaše osobní údaje, které nejsou správné nebo jsou zastaralé, máte právo nám sdělit, že nejsou správné nebo jsou zastaralé, a požádat o jejich doplnění. Činíme tak v souladu s příslušnými zákony. Pokud budete chtít, abychom vaše osobní údaje opravili, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].

  Odebrání vašich osobních údajů

  Můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje odebrali, anonymizovali nebo odstranili z naší databáze. Pokud nechcete dostávat reklamní e-maily, prosím klikněte sem. Pokud požadujete, abychom vaše osobní údaje vyjmuli z naší databáze, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].

  Omezení zpracování vašich osobních údajů, vznesení námitky proti němu nebo jeho odhlášení

  Za určitých okolností nás můžete požádat o omezení, ukončení nebo jiné limitování našeho zpracovávání vašich osobních údajů. Zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].

  Požadavky na přenositelnost

  Pokud si přejete, abychom přemístili vaše osobní údaje z naší databáze, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected].
  Další informace o žádostech, které můžete podat podle kalifornských nebo jiných platných státních zákonů, specifických pro danou jurisdikci naleznete na konci těchto zásad.

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Bezpečnost vašich informací bereme velmi vážně. V této části jsou uvedeny naše technologické postupy zajišťující ochranu vašich údajů. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte více.

  Jak vaše údaje chráníme

  Na ochranu vašich údajů, které vlastníme, před ztrátou, zneužitím a pozměněním používáme různá bezpečnostní opatření a nástroje, jako jsou brány firewall. Bohužel žádný přenos údajů přes Internet nebo do systému uchovávání údajů nemůže být zaručeně stoprocentně bezpečný. Nezasílejte nám prosím citlivé osobní údaje.

  Jak vaše osobní údaje uchováváme

  Osobní údaje uchováváme tak, dlouho, jak je potřeba nebo jak je povoleno vzhledem k účelům, pro které byly získány, a v souladu s příslušnými zákony. Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří:

  • Doba, po kterou s vámi máme průběžný vztah a po kterou vám poskytujeme služby (například dokud u nás máte účet nebo používáte služby);

  • Bez ohledu na to, zda existuje právní povinnost, jíž podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom po určitou dobu uchovávali záznam vašich transakcí, než je odstraníme) nebo

  • Zda je uchovávání k dispozici vzhledem k naší zákonné pozici (například s ohledem na příslušné stavy omezení, soudní řízení nebo regulační šetření).


  Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme sídla nebo kde využíváme služeb poskytovatelů, a vaše údaje mohou být předávány do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států, které mohou mít jiná pravidla ochrany údajů než vaše země. Za těchto okolností provádíme opatření zajišťující, že jsou vaše údaje chráněné. Patří sem nasazení smluv s příjemci vašich údajů pro zajištění, že poskytují dostatečnou ochranu vašich údajů. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

  • EU/EHP: Některé z těchto zemí jsou Evropskou komisí uznány jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde. Pokud jde o předávání údajů z EHP do jiných zemí, zavedli jsme odpovídající opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

  • Spojené království: Některé z těchto zemí Spojené království uznává jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany podle britských norem. Pokud jde o předávání údajů ze Spojeného království do jiných zemí, zavedli jsme odpovídající opatření, jako jsou standardní smluvní doložky. Kopii těchto opatření si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu [email protected].

  Za určitých okolností mohou mít na přístup k vašim osobním údajům nárok soudy, agentury pro vymáhání zákonů, regulační agentury nebo bezpečnostní složky těchto ostatních zemí.


  Přístup ke službám pro nezletilé

  Naše služby nejsou určeny pro osoby, které nedosáhly zákonného věku pro nákup alkoholu, a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje takových osob.

  Služby třetích stran

  Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají a my nezodpovídáme za bezpečnost, informace nebo jakékoli postupy jakékoli třetí strany, včetně provozování jakýchkoli webových stránek nebo služeb, na něž se na našich webových stránkách odkazuje, takovou třetí stranou. Zahrnutí odkazu na služby neznamená, že společnost Brown-Forman takové stránky či služby podporuje. Kromě toho nejsme zodpovědní za zásady nebo postupy shromažďování, používání, zveřejňování nebo zabezpečení informací jiných organizací, jako jsou Meta, Apple, Google, Microsoft nebo jakýkoli jiný vývojář aplikací, poskytovatel aplikací, poskytovatel platformy sociálních médií, poskytovatel operačního systému, poskytovatel bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení, a to ani s ohledem na jakékoli osobní údaje, které jiným organizacím sdělíte prostřednictvím našich aplikací nebo stránek sociálních médií nebo v souvislosti s nimi.

  Reklamy třetích stran

  Využíváme služeb reklamních společností třetích stran k poskytování reklam týkajících se zboží a služeb, které by vás mohly zajímat, když navštěvujete a používáte webové stránky služeb společnosti Brown-Forman nebo jiné webové stránky či online služby.

  Můžete dostávat reklamy založené na informacích souvisejících s vaším přístupem ke službám a jejich používáním a ostatními webovými stránkami nebo online službami na jakémkoli vašem zařízení a také informace získané od třetích stran. Tyto společnosti umísťují do vašeho prohlížeče nebo v něm rozpoznávají jedinečný soubor cookie (včetně prostřednictvím použití pixelových značek). Tyto technologie používají spolu s informacemi, které shromažďují o vašem online používání, také k rozpoznání vašeho použití zařízení, jako jsou mobilní telefony a přenosné počítače. Pokud chcete získat o těchto postupech více informací a zjistit, jak se odhlásit z počítačových a mobilních prohlížečů na konkrétním zařízení, ze kterého přistupujete k těmto zásadám, navštivte prosím stránky https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN a https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Pro odhlašování z mobilních aplikací si můžete stáhnout aplikaci AppChoices ze stránek www.aboutads.info/appchoices.

  Citlivé oso bní údaje

  Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím služeb ani jinou cestou nezasílali a nesdělovali žádné citlivé osobní údaje (např. číslo sociálního pojištění, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickým přesvědčením, vyznáním nebo jinou vírou, informace o zdraví, biometrické nebo genetické vlastnosti, trestní historii nebo členství v odborech).

  AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme měnit. V části „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů je uvedeno, kdy byly tyto zásady naposledy navštíveny. Jakékoli změny vstoupí v platnost, když ve službě publikujeme revidované zásady ochrany osobních údajů.

  KONTAKT

  Brown-Forman Corporation sídlí na adrese 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, USA.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected], která je uvedena v níže uvedených informacích pro danou zemi, nebo

  Brown-Forman Corporation

  850 Dixie Highway

  Louisville, KY, USA 40210.

  Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte prosím v e-mailech, které nám zasíláte, informace o své platební kartě ani jiné osobní údaje.

  DALŠÍ INFORMACE PRO SUBJEKTY V EHP A SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

  Můžete také podat stížnost u orgánu ochrany údajů ve vaší zemi nebo oblasti nebo informovat o podezření na porušení příslušného zákona o ochraně osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli potíže s vyhledáním tohoto úřadu pro ochranu osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit, abychom vám mohli pomoci.  © 2024 Brown-Forman Corporation. Všechna práva vyhrazena.  Australia

  Australia

  Brown-Forman Australia Pty Limited will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

  Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.


  Austria

  More Information on Retaining Personal Data.

  Brown-Forman Deutschland GmbH

  Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

  Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

  Belgium

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Belgium - French

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Brazil

  Brazil

  Brown-Forman Beverages Worldwide, Comercio de Bebidas Ltda.

  Registered Office: Sao Paulo Corporate Towers, Av Pres. Juscelino Kubitschek 1909, South Tower, Suite 71-A, Sao Paulo, Brazil, 04543-907

  You may lodge a complaint with the Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), located at Esplanade of Ministries, Block C, 2nd floor, ZIP Code 70297-400 - Brasília - DF. Please visit their website at https://www.gov.br/anpd/pt-br or contact [email protected] for more information.

  ©2024 Brown-Forman Corporation.

  Bulgaria

  Bulgaria

  Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

  Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

  China

  Brown-Forman Spirits (Shanghai) Co., Ltd.

  Units 1206-1207, 12th Floor, Real Tower

  1325 Huaihai Middle Road

  Xuhui District, Shanghai, China 200031

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Croatia-Hrvatska

  Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

  850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

  ©2024 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

  Cyprus

  Cyprus

  Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

  Czech Republic

  Czech Republic

  Brown-Forman Czechia, s.r.o.

  Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

  ©2024 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

  Deutschland

  Deutschland

  Brown-Forman Deutschland GmbH

  Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

  Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Sämtliche Rechte vorbehalten.

  Finland

  Brown-Forman Netherlands, Finland Branch

  c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finland.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  France

  Brown-Forman France

  Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

  Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

  ©2024 Brown-Forman France Tous droits réservés.

  Greece

  Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

  Hungary - Magyarorszag

  Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

  Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

  Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

  ©2024 Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep. Minden jog fenntartva.

  India

  Brown-Forman India Private Limited

  701-702, 7th Floor, Time Tower, Sector 28, MG Road, Gurugram, Haryana – 122002 India

  Grievance officer details: Ankur Wadhwa, [email protected]

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Ireland

  Ireland

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Japan

  BROWN-FORMAN JAPAN K.K. Level 7, Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3 Konan, Minato-ku, Tokyo

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Mexico

  Para las personas físicas que se encuentren en México, Brown-Forman Tequila México, S. de RL de CV recabará, utilizará y divulgará sus datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación aplicable. Como titular de la información, usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercer sus Derechos ARCO, por favor contáctenos y daremos trámite a su solicitud.

  Brown-Forman Tequila Mexico, S. de RL de CV

  Av. De las Américas 1545, 8th Floor, 44630, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Netherlands

  Brown-Forman Netherlands B.V.

  Keizersgracht 683, 1017DW, Amsterdam, Netherlands.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  New Zealand

  Brown-Forman New Zealand

  88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland New Zealand 1010

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Poland

  Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

  Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000055791, NIP 5260013887

  Siedziba: ul. Postępu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

  ©2024 Brown-Forman Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Portugal

  International Rum & Spirits Distributors Unipessoal S.A

  Rua do Esmeraldo, 47 - 3o andar, 9000-051, Funchal, Madeira, Portugal.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Singapore

  Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”). We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent.

  Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

  Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Slovakia

  Brown-Forman Slovakia, s.r.o. registered with the Commercial Register of the Municipal Court

  Bratislava III, Section: Sro, file No.: 161360/B, company registration No. 54 655 854.

  Registered office: Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic.

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.

  Thailand

  Brown-Forman Thailand, L.L.C.

  Unit 1604-6, 16th Floor, Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  United Kingdom

  Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

  Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

  Registered Office: Part Fourth Floor (west)

  45 Mortimer Street

  London W1W 8HJ

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  United States


  The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

  There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected]. If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

  Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

  ©2024 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

  Additional Information Regarding California (CCPA)- updated January 1, 2023

  Collection, Disclosure, Sale, and Sharing of Personal Information

  The following chart details the categories of personal information, as listed in the California Consumer Privacy Act, as amended by the California Privacy Rights Act (collectively, the “CCPA”), that we plan to collect and have collected and disclosed within the preceding 12 months; and the categories of third parties to which we disclosed personal information for our operational business purposes within the preceding 12 months. The chart also details the categories of personal information that we “sell” to third parties or “share” for purposes of cross-context behavioral or targeted advertising, including within the 12 months preceding the date this Privacy Notice was last updated.

  Categories of Personal Information

  Disclosed to Which Categories of Third Parties for Operational Business Purposes

  Sold to Which Categories of Third Parties

  Shared with Which Categories of Third Parties for Cross-Context Behavioral or Targeted Advertising

  Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers

  Affiliates; service providers

  ad networks

  ad networks

  Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, employment, medical information and health insurance information

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, disability, medical conditions and information

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details

  Affiliates; service providers; customers; business partners; distributors

  ad networks

  ad networks

  Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems

  Affiliates; service providers

  none

  ad networks

  Biometric information, such as faceprints and photographsAffiliates; service providersnonenone

  Geolocation data, such as device location and IP location

  Affiliates; service providers; contest sponsors

  ad networks

  ad networks

  Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Inferences drawn from any of the personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Sensitive personal information.

  · Personal information that reveals an individual’s social security, driver’s license, state identification card, credit / debit card number or passport number; citizenship; the contents of mail, email, and text messages unless Company is the intended recipient of the communication;

  · Biometric information used for the purpose of uniquely identifying an individual;

  Affiliates; service providers

  none

  none

  Purposes for the Collection, Use, and Disclosure of Sensitive Personal Information

  We collect, process, and disclose sensitive personal information for purposes of: providing goods or services as requested; ensuring safety, security, and integrity; countering wrongful or unlawful actions; short term transient use such as displaying first party, non-personalized advertising; performing services for our business, including maintaining and servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing analytic services, providing storage, or providing similar services on behalf of our business; activities relating to quality and safety control or product improvement; and other collection and processing that is not for the purpose of inferring characteristics about an individual. We do not use sensitive personal information beyond these purposes.

  We do not knowingly “sell” or “share” (for purposes of cross-context behavioral advertising) personal information, including sensitive personal information, of minors under 16 years of age.

  Individual Requests

  If you are a California resident, you may make the following requests:

  1. You may request to know whether we process your personal information and to access such personal information (including the categories of personal information is collected, the categories of sources from which it is collected, the business or commercial purpose of collecting, sharing or selling, the categories of personal information about you that we disclosed, sold or shared (as defined by the relevant laws) and the categories of third parties with whom we disclosed, sell or share personal information, if relevant).
  2. You may request to correct inaccuracies in your personal information.
  3. You may request to have your personal information deleted.
  4. You may request to receive a copy of your personal information, including specific pieces of personal information, including, where applicable, request to obtain a copy of your personal information in a portable, readily usable format.
  5. You may request to opt out of targeted advertising (or the “sharing” of your personal information for cross-context behavioral advertising).
  6. You may request to opt out of the “sale” of your personal information, as defined under the applicable privacy law.

  How to Make Requests

  To make a request for the disclosures, correction, or deletion described above under #1-4,, please contact us at [email protected] or 1-866-832-4920.

  We will verify and respond to your request consistent with applicable law, taking into account the type and sensitivity of the personal information subject to the request. We may need to request additional personal information from you, such as email address, street address, or official photo identification, in order to verify your identity and protect against fraudulent requests. If you maintain a password-protected account with us, we may verify your identity through our existing authentication practices for your account and require you to re-authenticate yourself before disclosing or deleting your personal information. If you make a deletion request, we may ask you to confirm your request before we delete your personal information.

  To request to opt out of any future “sale” or “sharing” of your personal information for purposes of cross-context behavioral advertising or any future processing for purposes of targeted advertising, click here for all Brown-Forman brands except Jack Daniel’s, and here for the Jack Daniel’s family of brands.

  We also honor opt-out preference signals, such as the Global Privacy Control and Do Not Track. These signals set your opt-out preferences only for the particular browser or device you are using. For information about how to use the Global Privacy Control, please visit https://globalprivacycontrol.org/. For information about how to use the Do Not Track signal, please consult the user guides for your web browser.

  You have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights.

  Appeal Process

  If we refuse to take action on your request, you may appeal this refusal within a reasonable period after you have received notice of the refusal. You may file an appeal by contacting us via [email protected] or 1-866-832-4920.

  Authorized Agents

  If an agent would like to make a request on your behalf as permitted under applicable law, the agent may use the submission methods noted in the section entitled “Individual Requests.” Not all kinds of requests can be made by authorized agents in all states. As part of our verification process, we may request that the agent provide, as applicable, proof concerning his or her status as an authorized agent. In addition, we may require that you verify your identity as described in the section entitled “Individual Requests” or confirm that you provided the agent permission to submit the request.

  De-identified Information

  Where we maintain or use de-identified data, we will continue to maintain and use the de-identified data only in a de-identified fashion and will not attempt to re-identify the data.