ENAST REVIDERAD: 4 februari 2021

BROWN-FORMANS POLICY FÖR COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER

Den här Policyn för cookies och liknande teknologier (”policyn”) beskriver de olika typer av cookies och liknande teknologier som används på www.brown-forman.com (”webbplatsen”) av Brown-Forman Corporation. Vi kan komma att ändra den här policyn när som helst. Leta efter ”SENAST REVIDERAD” i förklaringen längst upp i det här dokumentet för att se den här policyns senaste revideringsdatum. Alla eventuella ändringar av den här policyn kommer att träda i kraft när vi gör den reviderade policyn tillgänglig på eller genom webbplatsen.

Om du har några frågor kan du gärna kontakta oss via e-post via e-postadressen [email protected] eller genom att skriva till följande adress: Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, USA. Attention: Privacy Officer.

 1. VAD ÄR COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER?

Cookies är en standardfunktion för webbplatser som låter oss lagra små datamängder på din dator om dina besök på webbplatsen. Cookies kan hjälpa oss att lära oss vilka områden på webbplatsen som är användbara och vilka områden som måste förbättras. I det här syftet, använder vi även teknologier som liknar cookies, såsom Flashs lokalt delade objekt (även kallade Flash-cookies) eller pixeltaggar.

Du kan generellt sett välja om du vill godkänna användningen av cookies eller liknande teknologier genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller genom att ändra de specifika inställningarna för webbplatsen (såsom anges i avsnitt 3 i den här policyn). Om du avaktiverar cookies och liknande teknologier kan din användarupplevelse av webbplatsen bli sämre och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska.

2. VILKA COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER ANVÄNDER VI?

Nedan listar vi olika typer av cookies och liknande teknologier som används på webbplatsen. I den utsträckning som eventuella personuppgifter samlas in genom cookies, gäller och kompletterar vår Integritetspolicy den här policyn.

Funktionscookies, Funktionscookies låter dig navigera på webbplatsen och använda dess tjänster och funktioner. Utan dessa absolut nödvändiga cookies kommer webbplatsen inte att fungera så bra som vi skulle vilja att den gör och vi kanske inte kommer att kunna tillhandahålla webbplatsen eller vissa av dess tjänster eller funktioner.

Cookie-namn

Beskrivning och syfte

Beständig cookie eller sessionscookie? När går beständiga cookies ut?

Förstaparts- eller tredjepartscookie? Om det är en tredjepartscookie, ange juridiskt namn och URL för att hänvisa till cookiepolicyn.

PHP-cookie

ID-/användarinmatning för att behålla sessionsuppgifter (t.ex. i en varukorg eller ett formulär online)

Session

Förstapartscookies

Webbservercookie

Garantera effektiv visning av information, lastbalansen över olika servrar

Session

Förstaparts

Age-gate-cookie

Autentiserar användaren under sessionen

Beständig – 2 timmar till 20 år (om ”Kom ihåg mig” är aktiverat)

Förstaparts

Cloudflare-cookie

Tillåter webbplatser att ladda snabbare och undviker bedräglig användning av tjänsten

Beständig – 1 år

Tredjeparts, Cloudflare, Inc.

https://www.cloudflare.com/
cookie-policy/

Preferenscookies Preferenscookies samlar in uppgifter om dina val och preferenser och låter oss komma ihåg språk och andra lokala inställningar och anpassa den här webbplatsen enligt dessa preferenser.

Cookie-namn

Beskrivning och syfte

Beständig cookie eller sessionscookie? När går beständiga cookies ut?

Förstaparts- eller tredjepartscookie? Om det är en tredjepartscookie, ange juridiskt namn och webbplatsadress för att hänvisa till cookiepolicyn.

Val av land

Underlättar webbplatsnavigering

Beständig – 2 timmar

Förstaparts

Språk

Leverera lokaliserat innehåll, språkversion

Beständig – 1 dag

FörstapartsGoogle Analytics.
Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vi använder Google Analytics för att samla in anonymiserad statistik för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan lära dig om Googles praxisar genom att gå till Google Analytics och Integritet, och neka dem genom att ladda ned Google Analytics avregistreringstillägg som installeras i webbläsaren. Vi har vidtagit följande åtgärder för att skydda de uppgifter som samlas in genom Google Analytics när de används inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

 • Vi har slutit ett databehandlingsavtal med Google om hur Google kan behandla uppgifterna som samlas in genom Google Analytics;
 • Vi har konfigurerat inställningarna för att dölja de sista åtta tecknen av användarens IP-adress;
 • Vi har konfigurerat Google Analytics för att inte dela uppgifter med tredjeparter; och
 • Vi använder inte några andra Google-tjänster i anslutning till Google Analytics.

Reklamcookies. Vi kan även komma att använda cookies på våra USA-webbplatser. Reklamcookies placeras ut för att visa målinriktade kampanjer eller målinriktad reklam beroende på dina intressen på webbplatsen eller för att hantera vår annonsering. Dessa cookies samlar in information om dina aktiviteter på den här webbplatsen och andra webbplatser för att tillhandahålla dig målinriktad reklam.

Pixeltaggar. Pixeltaggar (även kända som web beacons och ”clear GIFs”) används bland annat för att spåra webbplatsanvändarnas handlingar, mäta framgången hos våra marknadsföringskampanjer och sammanställa statistik om användning av webbplatsen och responsfrekvens.

Webbläsar- och enhetsuppgifter. Vissa uppgifter samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt genom din enhet, såsom din Media Access Control-adress (MAC), datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetstillverkare och modell, språk, typ och version av internetwebbläsare och namnet och versionen på den webbplats som du använder. Vi använder de här uppgifterna för att garantera att webbplatsen fungerar korrekt.

Fysisk plats. Vi samlar in den fysiska platsen för din enhet genom att exempelvis använda satellit-, mobiltorns- eller WiFi-signaler. Vi använder din enhets fysiska plats för att tillhandahålla dig med anpassade platsbaserade tjänster och platsbaserat innehåll. Vi delar även din enhets fysiska plats, sammanställd med uppgifter om vilka annonser du har sett och andra uppgifter vi har samlat in, med våra marknadsföringspartner för att låta dem tillhandahålla dig mer anpassad reklam och för att analysera reklamkampanjens effektivitet. I vissa fall, kan du tillåta eller neka sådan användning och dela din enhets plats, men om du gör det, kommer vi och våra marknadsföringspartner inte att kunna tillhandahålla dig med tillämpliga anpassade tjänster eller tillämpligt anpassat innehåll.

Enhetsfingeravtryck. För att kunna tillhandahålla dig allt innehålls som vi anser kan vara av intresse för dig baserat på din aktivitet på webbplatsen och för att undvika bedrägeri- och autentiseringssyften, kan vi även använda andra teknologier som liknar cookies. Vi kan exempelvis samla in enhetsattribut och kombinera uppgifterna som samlas in av de flesta webbläsare eller automatiskt genom din enhet för att skapa ett unikt ID som identifierar din webbläsare eller enhet med oss med rimlig säkerhet. I det sammanhanget kan vi komma att samla in, använda och kombinera följande uppgifter:

 • Antal besök
 • Senaste besöket
 • Första besöket
 • Extern IP-adress
 • Intern IP-adress
 • Skärmupplösning
 • Geolokalisering (latitud/longitud baserat på IP-adressen)
 • Riktmärke för enhetsprestanda
 • Riktmärke för enhetsbandvidd
 • Enhetens användarombud (webbläsartyp, version)
 • Enhetsfunktioner (Modernizr-sträng för webbläsarfunktioner)
 • Enhetens operativsystem
 • Installerade insticksprogram på enheten
 • Webbläsarspråk
 • Flash aktiverat eller avaktiverat
 • Enhetstid på fil
 • Nyckelord som används vid ankomst från sökmotor
 • Besökta sidor
 • Besökets längd
 • Hänvisningssida
 • Muspekarens position
 • Musklick
 • Sidskrollningsposition

3. HUR HANTERAR JAG COOKIES OCH LIKNANDE TEKNOLOGIER?

Du kan ändra dina inställningar för icke-funktionella cookies och liknande teknologier på våra webbplatser genom att besöka följande länk: https://vwo.com/opt-out/, . Utöver det alternativ som tillhandahålls ovan kan du välja att när som helst neka eller godkänna cookies från webbläsaren genom att aktivera inställningarna i din webbläsare. Information om proceduren att följa för att kunna aktivera eller avaktivera cookies återfinns på webbplatsen som tillhör internetleverantören av din webbläsare via din Hjälp-sida. Se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för information om vanligt använda webbläsare. Var medveten om att om cookies är avaktiverade, kanske inte alla funktioner på webbplatsen fungerar som de ska.

Om du vill rensa alla cookies som du har lämnat bakom dig på webbplatserna som du har besökt, finns det länkar här där du kan ladda ned tre program som rensar ut spårningscookies: