Az „Old Fashioned week” elnevezésű nyereményjáték feltételei

1. A „Old Fashioned week – nyereményjáték" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") szervezője a B-F Hungary Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10) ("Szervező"). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Havas Worldwide Budapest Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Kapás utca 6-12 utca. A/5) ("Lebonyolító") látja el.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket a 2.4. és 2.5. pontokban meghatározott személyek körébe nem tartozó természetes személyek („Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt.

2.2 A Szervező az általa szervezett rendezvény oldalán

(https://www.woodfordreserve.co... ) (a továbbiakban: Oldal) nyereményjátékot indít, melynek keretében a meghatározott időszak alatt a résztvevők lehetőséget kapnak a Játék feladatának teljesítésére és megnyerhetik a három Old Fashioned koktélkészlet egyikét.

2.3 A hamis adatot szolgáltató résztvevőket a Szervező kizárhatja a Játékból. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

2.4 A Játékos a versenyen való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátvitele, válaszsebessége a szervertechnológiától függ, így ezeket a Szervező által nem befolyásolható tényezők hátrányosan befolyásolhatják, mint pl. (de nem kizárólagosan) csatlakozási hiba, kiszolgáló számítógép teljesítménye, hálózati terhelés, hálózati torlódás, lefedettség és biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden, a jelen bekezdésben leírtakból eredő felelősséget. A B-F Hungary Kft. Alkalmazottai és a Havas Worldwide Budapest Zrt., valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb 3. felek a Játékból ki vannak zárva, ezen személyek mindegyikére a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók.

2.5 A Játékból - a Szervező döntése alapján - kizárhatók azok a Játékosok, akik a Játék szellemétől eltérően természetes személynéven csapatban játszanak, azzal a céllal, hogy ezzel a megtévesztő magatartással nyerési esélyeiket növeljék. Ilyen játékosok közé tartoznak például azok a személyek, akik sorsoláson és egyéb nyereményjátékokon vesznek részt, akik összehangolják tevékenységüket a nyeremények megszerzése érdekében, és több személy teljesítményét egy név alatt egyesítik, megfosztva ezzel a tisztességesen játszani kívánó játékosokat az esélyektől. a győzelemről. Ilyen személyeknek minősülnek azok is, akik hamis adatokkal vesznek részt a Játékban saját nyerési esélyeik tisztességtelen növelése érdekében. A jelen pontban meghatározott tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni a Szervezőnek és/vagy Szervezőknek a Játékkal összefüggésben okozott kárát.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék időtartama: 2022. november 21. – november 27. 23:59, a sorsolás időpontja: 2022. november 28.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Résztvevőknek a Játék ideje alatt lehetőségük van ingyenesen igényelni az Old Fashion Week alkalmából készült pecsétgyűjtő füzetet az alábbi budapesti bárok egyikében, ez a füzet a játékban való részvételhez szükséges:

- Hotsy Totsy - 1075 Budapest, Síp u. 24.

- Good Spirit bár - 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.

- TukTuk bár – 1061 Budapest, Paulay Ede u. 31

- Boutiq'bar - 1060 Budapest, Paulay Ede u 5.

- Leo Bistro & Rooftop - 1013 Budapest, Clark Adam tér 1.

- Baba Budapest - 1051 Budapest, Sas utca 2.

- Levante Budapest- 1077 Budapest, Wesselényi utca 4.

- Múzsa bár – 1051 Budapest, Széchenyi István tér 5-6.

A 4.1 pontban említett bárokban Woodford Reserve Bourbon alapú Old Fashioned koktél vásárlása után a résztvevők pecsétet kapnak a pecsétgyűjtőjükbe. A nyereményjátékban csak a bárok egyedi logójával ellátott bélyegek fogadhatók el. Egy résztvevő báronként csak egy pecsétet kaphat. A résztvevők minimum 4 db pecsét összegyűjtésével vehetnek részt a játékban. A nyereményjáték során több pecsét megszerzése nem növeli játékos esélyeit a sorsolás során. A résztvevőknek regisztrálniuk kell a https://www.woodfordreserve.co... oldalon, és fel kell tölteniük azon helyek listáját, ahol a pecséteiket kapták.

4.2 A Játék során a résztvevőknek regisztrálniuk kell az Oldalon, hogy a játék nyereményei közül egy véletlenszerű sorsolás útján megnyerhessék a nyereményt.

5. NYEREMÉNYEK, NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 Nyeremények: 3 db Old Fashioned koktélkészlet kerül kisorsolásra, a nyertesek személyenként egy készletet nyerhetnek.

5.2. A Szervező a Játék végén 3 db Nyertest sorsol ki azon Játékosok között, akik megfelelnek a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek a random.org oldalon. A nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki az érvényes résztvevők közül.

5.3 A Nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

5.4 A Szervező a nyertesek által a regisztráció során megadott e-mail címeken értesíti legkésőbb a kiválasztást követő 3 (három) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes Játékost kizárják, a Szervező fenntartja a jogot, hogy véletlenszerűen másik nyertest válasszon.

5.5 A Szervező a Nyereményt az adategyeztetés során megadott címre juttatja el a Játék nyertesének. Ha a nyeremény átadása a Szervező önhibáján kívül más okból meghiúsul, ez a körülmény nem értékelhető a Szervező vagy Szervező felelősségeként. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem biztosíthat.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyeremény nem adható át, mert a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.

6. ADÓZÁS

6.1 A Szervező felelősséggel tartozik a Nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA kifizetéséért. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatai rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével kapcsolatos futárköltség a Szervezőt terheli.

7. MAGATARTÁS

7.1 Támogatjuk a felelősségteljes alkoholfogyasztást, és arra kérünk minden Játékost, aki részt vesz a Játékban, hogy a felelősségteljes alkoholfogyasztás elveinek megfelelően tegye meg nevezéseit. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjunk minden olyan belépést a Játékba, amely a következőket tartalmazza vagy arra utal:

- alkoholfogyasztás a törvényi alsó korhatár alatt (vagy 18 éves kor alatt, ha a törvényi korhatár ennél alacsonyabb).

- túlzott alkoholfogyasztás, közvetlenül a palackból vagy bármilyen más felelőtlen alkoholfogyasztás. - bármilyen illegális vagy antiszociális magatartás;

- alkoholos befolyásoltság alatti vezetés, gépek használata vagy olyan tevékenységben való részvétel, amely koncentrációt igényel a sérülések elkerülése érdekében;

- hírességek vagy más ismert személyek, szerzői joggal védett tartalmak, harmadik felek tulajdonában lévő karakterek;

- sértő vagy hasonló kifejezések; amely nemen, faji hovatartozáson, szexuális irányultságon, valláson vagy kultúrán alapuló bűnözéshez/támadáshoz vezethet.

7.2 Fenntartjuk a jogot ezen irányelvek szükség szerinti módosítására.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYI JOGOK

Hozzájárulás és adatvédelem

A Promócióban való részvétellel minden nyertes tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy nevét és képmását ésszerű jövőbeni reklámozás céljából marketing vagy promóciós célokra további ellenszolgáltatás nélkül felhasználják.

Hacsak egy pályázó nem jelezte, hogy a jövőben szeretne kommunikációt kapni a Szervezőtől, személyes adatait kizárólag a promóció lebonyolítása céljából tároljuk, és a nyereményjáték lebonyolítása után nem őrzik meg. minden nyertes megkapta a jutalmát.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szervező - Brown-Forman (BROWN-FORMAN) és a BROWN-FORMAN csoporthoz tartozó más társaságok (melyek részletei kérésre elérhetők), vagy a BROWN-FORMAN ügynökei, partnerei vagy engedélyesei az Ön személyes adatait a megfelelő módon kezelik. a BROWN-FORMAN adatvédelmi szabályzatával

https://legal.brown-forman.com... , törvényes üzleti célokra, például személyre szabott szolgáltatások és tartalom biztosítására, szolgáltatásaink fejlesztésének lehetőségeinek elemzésére és mérlegelésére, valamint termékeket, és válaszolni az Ön kérésére. Személyes adatait bármely országba továbbíthatjuk, ahol a BROWN-FORMAN csoport vállalatai vagy szolgáltatóink létesítményekkel rendelkeznek, és a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megőrizzük. Ha a jövőben nem kíván további üzeneteket kapni a BROWN-FORMAN

csoporttól, és szeretné, ha törölnénk az adatbázisából, vagy ha módosítani kívánja adatait, vagy módosítani szeretné a tőlünk küldött üzenetek fogadásának módját, kérjük, írjon címre: [email protected]

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Szervező és/vagy a Szervező kizár minden felelősséget az esetleges külső, úgynevezett SQL támadásokért és a telefonhálózatot ért támadásokért, a meghibásodás estéjén. Ezért, ha a Weboldal, a szerver vagy a szerverhálózat elleni támadás miatt a játékosok hibás rendszerüzeneteket kapnak nyereményükről, nyerő/nem nyerő státuszáról stb. a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget ezekért az esetekért.

9.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játékos (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását vagy a játék szellemével bármilyen módon összeegyeztethetetlen vagy sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja esetén a játékos azonnali hatállyal kizárja őt a játékból.

9.3 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy a szerver weboldalához való kapcsolat (bármilyen okból) megszakad, ebben az esetben a Szervező és a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az adatvesztésért.

9.4 A Szervező és/vagy a Szervező nem vállal felelősséget a Rajongói Oldal/Alkalmazás rajta kívül álló okok miatti meghiúsulásáért, amely során a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható. 9.5 A Játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatokat nem a Facebook, hanem a Szervező adja át. 9.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. A vonatkozó információkat a Szervező a Játék egyéb hirdetményeivel azonos nyilvánossággal teszi közzé.

9.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot törölje. A Szervező a jelen Játékszabályzat módosításait, valamint a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Weboldalon és honlapján közzéteszi. A Játékosok felelőssége, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak róluk.

További pontok

1. A Promócióban való részvétellel úgy kell tekinteni, hogy a résztvevők elolvasták, megértették és elfogadták a jelen részvételi feltételeket.

2. A Promócióra és a jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország joga az irányadó, és a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

Budapest, 2022. november 21.

B-F Hungary Kft.

Szervező