Globalno obaveštenje kompanije Brown-Forman o privatnosti

POSLEDNJE AŽURIRANJE: 01/01/2020

Kad god pristupate našim proizvodima ili uslugama ili komunicirate s nama na druge načine, kompanija Brown-Forman Corporation i njena povezana društva („kompanija Brown-Forman”) prikuplja i koristi (obrađuje) informacije o vama (u daljem tekstu, vaše „lične informacije”). Ovo obaveštenje opisuje kako prikupljamo lične informacije i kako ih koristimo, delimo i štitimo. Ono takođe objašnjava vaša prava u vezi sa vašim ličnim informacijama i kako možete da nam se obratite.

S obzirom da ovo obaveštenje sadrži važne informacije, preporučujemo vam da ga pročitate. Molimo vas da koristite linkove da biste pristupili detaljnim informacijama. Ako vam bilo šta ne bude jasno, molimo vas da nam se obratite e-poštom na adresu: [email protected].

U ovom obaveštenju o privatnosti opisujemo:

 • Ko prikuplja vaše lične informacije
 • Informacije koje prikupljamo
 • Kako koristimo vaše lične informacije
 • Kako delimo vaše lične informacije
 • Ostale informacije koje prikupljamo
 • Vaša prava u vezi sa vašim ličnim informacijama
 • Ostale važne informacije

KO PRIKUPLJA VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Kompanija Brown-Forman je grupa kompanija koju predvodi Brown-Forman Corporation u Sjedinjenim Državama, s lokalnim pravnim licima širom sveta. Koja od Brown-Forman kompanija je odgovorna za prikupljanje i obradu vaših ličnih informacija zavisi od toga kako komunicirate s nama i gde se nalazite u svetu.

Molimo vas da pregledate informacije koje su specifične za zemlju da biste pronašli naziv i kontakt podatke određenog pravnog lica kompanije Brown-Forman, kao i dodatne informacije koje su relevantne za svaku zemlju. Svaki put kada u ovom obaveštenju kažemo „mi” ili „nas” ili „nam(a)”, mislimo na određeno pravno lice kompanije Brown-Forman.

LIČNE INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Da bismo vam omogućili naše usluge ili da bismo ispunili zakonske obaveze, potrebno nam je da prikupimo i koristimo određene lične informacije. Ako nam ne date informacije koje tražimo, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo tražene proizvode ili usluge. Neke od ovih informacija prikupljamo neposredno od vas, bilo lično ili preko veb lokacije, aplikacije ili društvenih mreža. Lične informacije o vama takođe prikupljamo i iz drugih izvora.

Kada primimo lične informacije o vama iz različitih izvora, mi možemo da kombinujemo ili povezujemo te informacije. Povezivanje različitih izvora informacija nam omogućava da vam pružimo bolju korisničku podršku kada nas kontaktirate i da vam pružimo personalizovane usluge, sadržaj i marketing.

Kliknite na linkove da biste saznali više:

 • Kada prikupljamo informacije
 • Informacije koje prikupljamo neposredno od vas
 • Drugi izvori informacija

Prikupljamo lične informacije kada:

 1. pristupate našim proizvodima i uslugama, uključujući mobilne aplikacije
 2. kreirate onlajn nalog kod neke od naših prodavnica
 3. učestvujete u nagradnoj promociji, takmičenju ili događaju
 4. kupujete u nekoj od naših onlajn prodavnica ili nam nešto vraćate
 5. ocenjujete nas ili učestvujete u anketi
 6. komunicirate s nama preko društvenih mreža
 7. obraćate nam se za pomoć
 8. podnosite prijavu za zaposlenje
 9. komunicirate s nama na društvenim mrežama

Prikupljamo lične informacije o vama koje mogu da obuhvataju:

 1. Ime i prezime, datum rođenja i zemlju prebivališta
 2. Kontakt podatke kao što su adresa e-pošte, broj telefona, adresa
 3. Detalje naloga kao što su korisničko ime, lozinka i jedinstveni korisnički ID
 4. Informacije o plaćanju kao što su detalji debitne ili kreditne kartice
 5. Fotografski dokaz uzrasta
 6. Vaše ocene naših proizvoda i usluga, informacije o vašim preferencijama i potrošačkim navikama
 7. Marketinška obaveštenja i željene postavke kolačića
 8. Radnu biografiju, očekivanja u vezi sa platom
 9. Detalje o vašem kontaktu sa nama, što obuhvata i snimke svih telefonskih poziva
 10. Fotografije i video zapise koje šaljete ili su snimljeni na nekom od naših događaja
 11. Profilne slike i informacije sa profila na društvenim mrežama
 12. Informacije o drugom pojedincu. Ako otkrijete bilo kakve lične informacije u vezi sa drugim ljudima nama ili našim pružaocima usluga u vezi sa našim proizvodima i uslugama, izjavljujete da ste imali ovlašćenje da to uradite i da nam dozvoljavate da koristimo te informacije u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Lične informacije takođe prikupljamo i iz drugih izvora:

 • Informacije koje dobijamo kao deo rutinskih provera prilikom verifikacije kartice (da bismo sprečili prevaru).
 • Informacije s društvene mreže. Kada koristite podatke za prijavu na društvenu mrežu da biste pristupili našim servisima, podelićete određene lične informacije s vašeg naloga na društvenoj mreži sa nama, na primer, vaše ime i prezime, adresu e-pošte, fotografiju, listu kontakata na društvenim mrežama i sve druge informacije kojima može da se pristupi ili kojima nam dozvolite da pristupimo kada povezujete svoj nalog na društvenim mrežama sa nalogom vaših servisa. Konkretne informacije koje se prenose zavise od vaših bezbednosnih postavki i politike privatnosti vaše društvene mreže.
 • Zajednički marketinški partneri, kada dele informacije sa nama.
 • Javno dostupne baze podataka.

KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Vaše lične informacije koristimo u legitimne poslovne svrhe kako je opisano u daljem tekstu. Kliknite na linkove da biste saznali više.

 • Omogućavanje pristupa našim servisima
 • Upravljanje nagradnim promocijama, ponudama i događajima
 • Pružanje korisničke podrške vama
 • Obrada vaše porudžbine
 • Slanje informacija o našim i proizvodima i uslugama
 • Obrada prijave za zaposlenje
 • Naši poslovni ciljevi
 • Personalizovanje naših servisa
 • Objavljivanje ocena koje ste nam dali
 • Bezbednost

Omogućavanje pristupa našim servisima:

Možemo da koristimo vaše lične informacije da bismo vam obezbedili funkcionalnosti naših servisa, događaja i mobilnih aplikacija kao što je organizacija pristupa registrovanom nalogu. Možemo takođe da koristimo lične informacije da bismo vam slali administrativne informacije kao što su izmene naših odredbi, uslova i politika. Angažovaćemo se u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama i/ili da bismo ispunili zakonsku obavezu.

Upravljanje nagradnim promocijama, ponudama i događajima:

Možemo da sprovodimo nagradne promocije, takmičenja i druge promotivne ponude. Ako učestvujete, koristićemo vaše informacije za vođenje takvih promocija i ponuda. Ako budete imali dovoljno sreće da pobedite, možda ćemo od vas tražiti dalje informacije da bismo vam mogli dostaviti nagradu i tražićemo od vas da nam dostavite kopiju vaše identifikacione isprave s fotografijom kako bismo mogli da proverimo da li ste napunili broj godina koji zakon traži za kupovinu i, ako se to zahteva, da bi se ispunili uslovi podobnosti. Neke od ovih promocija imaju dodatna pravila koja sadrže informacije o tome kako ćemo koristiti i otkrivati vaše lične informacije. Koristićemo ove informacije da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama.

Korisnički servis:

Ako nas kontaktirate ili mi vas kontaktiramo, koristićemo vaše lične informacije kao što su informacije o vašoj kupovini i istorija kontakata, da bismo mogli da vam pomognemo, rešavamo upite ili pritužbe. Angažovaćemo se u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, iz naših legitimnih poslovnih razloga i/ili da bismo ispunili zakonsku obavezu.

Obrada vaše porudžbine:

Informacije o vama koristimo da bismo obrađivali vaše porudžbine (što uključuje i utvrđivanje da li ispunjavate zakonsku starosnu granicu za kupovinu u vašoj zemlji), da bismo primili uplatu za artikle koje ste kupili od nas, da bismo otpremili artikle koje ste kupili ili da bismo obradili vraćanje robe ili zahtev za povraćaj novca. Možemo takođe da koristimo vaše podatke da se zaštitimo od ili da identifikujemo moguće prevarne transakcije. Angažovaćemo se u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama i/ili da bismo ispunili zakonsku obavezu.

Slanje informacija o našim i proizvodima i uslugama trećih lica:

Kada zatražite da primate marketinška obaveštenja od nas, mi možemo da vam šaljemo informacije o našim proizvodima, biltene, promocije, ponude ili druge informacije za koje smatramo da vas mogu interesovati. Koristimo lične informacije da bismo vam slali marketinška obaveštenja. Možete takođe da dobijate marketinška obaveštenja od kompanije Brown-Forman ako ste se saglasili sa primanjem marketinških poruka o alkoholu od odobrenog nezavisnog partnera. Angažovaćemo se u ovim komunikacijama ili zato što imamo legitimni interes ili uz vašu saglasnost.

Ako odlučite da otkažete primanje marketinških poruka, možete to da uradite tako što ćete kliknuti ovde [unsubscribe link].

Nastojaćemo da ispunimo vaš(e) zahtev(e) čim pre to razumno bude bilo moguće. Molimo vas da imate na umu da ako otkažete primanje marketinških obaveštenja od nas, mi i dalje možemo da vam šaljemo važne administrativne poruke čiji prijem ne možete da otkažete.

Naši poslovni ciljevi:

Lične informacije koje imamo o vama koristimo da bismo ispunjavali svoje poslovne ciljeve, što obuhvata:

 • Vršenje analize podataka, na primer, da bismo poboljšali efikasnost naših servisa;
 • Vršenje revizija da bi se potvrdilo da naši interni procesi funkcionišu kako je predviđeno i da su u skladu sa zakonskim, regulatornim ili ugovornim uslovima;
 • Praćenje radi zaštite od prevare i bezbednosne svrhe, na primer, da bi smo otkrili i sprečili sajber napade ili pokušaje krađe identiteta;
 • Razvoj novih proizvoda i usluga;
 • Razmatranje načina za unapređenje, poboljšanje ili izmenu naših sadašnjih proizvoda i usluga;
 • Identifikaciju trendova u korišćenju, na primer, da bismo shvatili koji delovi naših servisa su najinteresantniji našim korisnicima;
 • Utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja tako da možemo da prilagodimo naše kampanje potrebama i interesima naših korisnika i
 • Vođenje i proširenje naših poslovnih aktivnosti, na primer, da bismo shvatili koji delovi naših servisa su najinteresantniji našim korisnicima tako da možemo da usmerimo svoju energiju na zadovoljavanje njihovih interesovanja;

Angažovaćemo se u ovim aktivnostima da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, da bismo ispunili zakonsku obavezu i/ili zato što imamo legitimni interes.

Personalizovanje naših servisa

Možemo da analiziramo lične informacije prikupljene radi sastavljanja poslovnih izveštaja i pružanja personalizovanih servisa, što obuhvata: (i) analizu i predviđanje preferencija korisnika kako bi se pripremili zbirni izveštaji o trendovima u vezi sa tim kako se digitalni sadržaj koristi, tako da možemo da poboljšamo naše servise; (ii) da bismo vas bolje razumeli, tako da možemo da personalizujemo našu komunikaciju sa vama i pružimo vam informacije i/ili ponude prilagođene vašim interesovanjima i (iii) da bismo bolje razumeli vaše preferencije, tako da možemo preko naših servisa da isporučimo sadržaj za koji verujemo da će biti relevantan i interesantan za vas. Kada koristite neku od naših onlajn prodavnica, prikupljaćemo informacije od vas tokom procesa plaćanja. Ako ne dovršite kupovinu, ali tražite od nas da sačuvamo vašu korpu, poslaćemo vam prateću poruku e-pošte sa podsetnikom o njenom sadržaju. Možemo takođe da koristimo vaše informacije da bismo vam pružili personalizovani sadržaj i preporuke kada vam šaljemo informacije o vašim kupovinama. Personalizovane usluge ćemo vam pružati ili uz vašu saglasnost ili zato što imamo legitimni interes.

Ocenjivanja:

Kada ocenite neki od naših proizvoda, objavićemo tu ocenu u relevantnoj prodavnici, u skladu s našim standardima ocenjivanja i Uslovima korišćenja. Ove informacije će postati javne, zato vas molimo da ne uključujete nikakve podatke koji treba da ostanu poverljivi. Za više informacija, molimo vas da pogledate naše Uslove korišćenja [Link] Objavićemo vašu ocenu uz vašu saglasnost.

Bezbednost:

Možemo da koristimo informacije prikupljene prilikom nadgledanja naših veb lokacija, onlajn servisa i e-pošte da bismo zaštitili vas, naše zaposlene i naše partnere. Ove informacije se mogu prosleđivati policiji ili drugim odgovarajućim organima. Angažovaćemo se u ovim aktivnostima da bismo ispunili zakonsku obavezu ili zato što imamo legitimni interes.

KAKO DELIMO LIČNE INFORMACIJE

Vaše lične informacije delimo uz vašu saglasnost ili kada je to potrebno da bismo obavili bilo koju transakciju ili pružili bilo koju uslugu koju ste tražili. U ovom trenutku ne delimo lične informacije sa nepovezanim trećim licima. Slede kategorije primalaca sa kojima možemo da delimo vaše podatke. Kliknite na linkove da biste saznali više.

Druge kompanije u okviru Brown-Forman grupe:

 • Delimo vaše informacije sa drugim kompanijama u okviru Brown-Forman grupe kompanija u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Možete da pogledate spisak i lokacije kompanija u okviru Brown-Forman grupe ovde [link to 10-K]. Brown-Forman Corporation je lice odgovorno za upravljanje zajednički korišćenim ličnim informacijama. Koristićemo ove informacije da bismo vam pružili proizvode i usluge koje tražite.

Nezavisni pružaoci usluga:

Angažujemo nezavisne pružaoce usluga za obradu ličnih informacija u naše ime. To može da obuhvata pružanje korisničke podrške, pružaoce usluge veb hostovanja, kompanije za upravljanje podacima klijenata i vođenje spiskova, agencije koje vode naše nagradne promocije, kompanije koje ispunjavaju porudžbine proizvoda ili koordiniraju slanje pošte, kompanije za isporuku, obrađivače plaćanja, firme koje vrše analizu podataka i pružaoce usluga e-pošte. Nastojimo da angažujemo pružaoce usluga koji su u stanju da pruže odgovarajuće standarde privatnosti i zaštite podataka.

Kada delite lične informacije

 • Na oglasnim tablama, ćaskanjima, stranicama profila, blogovima i drugim servisima na kojima možete da objavljujete informacije i sadržaj (što obuhvata, bez ograničenja, naše stranice na društvenim mrežama). Molimo vas da imate na umu da će svaka informacija koju objavite ili otkrijete preko ovih servisa postati javna i može biti dostupna drugim korisnicima i opštoj javnosti.
 • Putem vaše aktivnosti deljenja na društvenim mrežama. Kada se povezujete sa servisima preko svog naloga na društvenoj mreži, podelićete informacije sa svojim prijateljima povezanim sa vašim nalogom na društvenoj mreži, sa drugim korisnicima i sa svojim pružaocem naloga na društvenoj mreži. Čineći to vi nas ovlašćujete da olakšamo ovo deljenje informacija i razumete da će se korišćenje podeljenih informacija uređivati politikom privatnosti pružaoca društvene mreže.

Poslovne transakcije, zakonski razlozi i primena prava:

Imamo legitimni interes da otkrivamo ili prenosimo vaše lične informacije trećem licu u slučaju bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja celom ili delom naše kompanije, resursima ili zalihama (što obuhvata i slučaj bankrota ili slične postupke). Ta treća lica mogu da obuhvataju, na primer, pravno lice-sticaoca i njegove savetnike.

Možemo takođe da otkrivamo lične informacije da bismo ispunili zakonske obaveze (kao što je plaćanje poreza), da bismo odgovorili na zahteve vlade ili drugih organa vlasti, da bismo zaštitili prava, privatnost, bezbednost ili svojinu kompanije Brown-Forman, vas ili drugih lica i da bismo mogli da upotrebimo dostupna sredstva ili ograničimo štetu koju bismo mogli pretrpeti. Ove zakonske obaveze i vladini zahtevi mogu da obuhvate zakone i organe vlasti van zemlje vašeg prebivališta.

Ostale informacije koje prikupljamo

Mi i naši pružaoci usluga takođe možemo da prikupljamo druge informacije koje ne otkrivaju vaš konkretni identitet niti se povezuju direktno sa pojedincem koji se može identifikovati (u daljem tekstu, „ostale informacije”). One mogu da obuhvate:

 • Datoteke evidencije servera i podatke o okruženju
 • Podatke o korišćenju aplikacije
 • Informacije prikupljene uz pomoć kolačića, piksel oznaka i drugih tehnologija
 • Demografske informacije i ostale informacije koje dostavite a koje ne otkrivaju vaš konkretni identitet
 • Informacije koje su sabrane na način da više ne otkrivaju vaš konkretni identitet

Ako se od nas zahteva da ostale informacije tretiramo kao lične informacije prema važećem zakonu, onda možemo da ih koristimo i otkrivamo u svrhe u koje koristimo i otkrivamo lične informacije detaljno navedene u ovoj Politici.

Ostale informacije se mogu prikupljati na razne načine, uključujući:

 • Preko vašeg pregledača ili uređaja
  • Datoteke evidencije servera. Koristimo proširene datoteke evidencije usklađene sa standardom W3C* kada beležimo serversku aktivnost naših veb servera uključujući, na primer, IP adresu (broj koji vaš pružalac usluga interneta automatski dodeljuje računaru koji koristite), identifikator uređaja, vreme i datum zahteva, zahtevanu stranicu, korisnički agent, posrednika i poslatu ili primljenu vrednost kolačića. Datoteke evidencije servera prikupljaju se i analiziraju da bi pružile informacije o aktivnosti korisnika u objedinjenom obliku i utvrdile potencijalne greške ili problemi u vezi sa performansama veb lokacije. Prikupljanje IP adresa je uobičajena praksa na internetu i sprovode je automatski mnoge veb lokacije. *W3C je međunarodni konzorcijum koji razvija veb standarde i smernice. Dodatne informacije dostupne su na adresi www.w3c.org.
  • Podaci o okruženju. Mi i naši pružaoci usluga možemo prikupljati i određene podatke o okruženju, kao što su tip vašeg računara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, verzija operativnog sistema, proizvođač i model uređaja, pregledač interneta i verzija pregledača interneta. Ove podatke o okruženju prikuplja većina pregledača i mogu se koristiti za optimizaciju vašeg doživljaja na Veb lokaciji.
 • Preko korišćenja neke od naših mobilnih aplikacija; Kada preuzimate i koristite neku od naših mobilnih aplikacija, mi i naši pružaoci usluga možemo da pratimo i prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije, kao što su datum i vreme kada je aplikacija na vašem uređaju pristupala našim serverima i koje informacije i datoteke su preuzete u aplikaciju, na osnovu broja vašeg uređaja.
 • Korišćenje kolačića: Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima.
 • Naše veb lokacije mogu takođe da nam daju informacije koje obuhvataju detalje o sadržaju kom pristupate i s kojim ste u interakciji. To se radi preko veb lokacija kompanije Brown-Forman i unakrsnog praćenja veb lokacija. Koristimo kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje informacija o pregledaču i operativnom sistemu vašeg uređaja, IP adresi, linkovima na koje kliknete i stranicama koje otvorite, koje potom koristimo da bismo prilagodili marketinške poruke. Za više informacija, molimo vas da pogledate našu Politiku o kolačićima [link]. Personalizovane usluge ćemo vam pružati ili uz vašu saglasnost ili zato što imamo legitimni interes.
 • Korišćenje piksel oznaka i drugih sličnih tehnologija; Mi i naši pružaoci usluga možemo koristiti i tzv. „piksel oznake”, „veb monitore”, „providne GIF-ove” ili slične tehnologije (zajedno, „Piksel oznake”) u vezi sa nekim stranicama Veb lokacije i porukama e-pošte u HTML formatu da bismo, između ostalog, prikupili objedinjene statističke podatke o korišćenju Veb lokacije i stopama odgovora. Piksel oznaka je elektronska slika, često samo jedan piksel (1x1), koja obično nije vidljiva posetiocima Veb lokacije i može se povezati sa Kolačićima na čvrstim diskovima posetilaca. Kada se koriste u porukama e-pošte u HTML formatu, Piksel oznake mogu da kažu pošiljaocu da li je i kada poruka e-pošte otvorena.
 • Fizička lokacija: Možemo da prikupljamo informacije o fizičkoj lokaciji vašeg uređaja ako koristite servis koji se zasniva na lokaciji. Pre prikupljanja tih informacija, od vas se može tražiti da dozvolite ili odbijete takvo korišćenje i/ili deljenje lokacije vašeg uređaja, ali ako odbijete, mi i/ili naši marketinški partneri možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo primenljive personalizovane usluge i sadržaj.
 • Signali da je praćenje zabranjeno; Trenutno ne odgovaramo na signale pregledača da je praćenje zabranjeno.

Analitički podaci. Mi koristimo servis Google Analytics koji koristi kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje i analizu informacija o korišćenju naših servisa i sastavljanje izveštaja o aktivnostima i trendovima. Google Analytics može takođe da prikuplja informacije o korišćenju drugih veb lokacija, aplikacija i onlajn resursa. O praksama kompanije Google možete da saznate više tako što ćete otići na: www.google.com/policies/privacy/partners/, a odjavićete se tako što ćete preuzeti dodatak za odjavljivanje sa Google Analytics za vaš pregledač, koji je dostupan na: https://tools.google.com/dlpag....

KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE OSTALIH INFORMACIJA

Možemo da koristimo i otkrivamo ostale informacije u bilo koje svrhe, izuzev kada se od nas prema važećem zakonu zahteva da uradimo drugačije. U nekim slučajevima, možemo da kombinujemo ostale informacije s ličnim informacijama. U tim slučajevima, kombinovane informacije ćemo tretirati kao lične informacije dok god su kombinovane.

VAŠA PRAVA NA VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Možete da zahtevate da pristupite, ispravite ili uklonite svoje lične informacije. Možete takođe da zahtevate da dobijete elektronsku kopiju svojih ličnih informacija da biste ih preneli drugoj kompaniji (u meri u kojoj ovo pravo na prenosivost podataka daje važeći zakon). U svakom slučaju, možemo da zahtevamo od vas da dokažete svoj identitet i/ili pružite dalje informacije kako bismo identifikovali vaše informacije. Odgovorićemo na vaše zahteve u skladu s važećim zakonom. Kliknite na linkove da biste saznali više.

 • Pristup vašim ličnim informacijama
 • Ispravljanje vaših ličnih informacija
 • Uklanjanje vaših ličnih informacija
 • Zahtevi za prenosivost

Pristup vašim ličnim informacijama

Možete da zatražite da vidite koje informacije o vama imamo i da dobijete objašnjenje o tome kako obrađujemo vaše podatke tako što ćete koristiti obrazac „kontaktirajte nas”.

Ispravljanje vaših ličnih informacija

Ako imamo lične informacije o vama koje su netačne, imate pravo da nam kažete da su one netačne i da tražite da ih izmenimo i dopunimo. Učinićemo to u skladu s važećim zakonom. Ukoliko želite da ispravite svoje lične informacije, molimo [[email protected]].

Uklanjanje vaših ličnih informacija

Možete da tražite od nas da uklonimo ili izbrišemo vaše lične informacije iz naše baze podataka. Ako ne želite da primate promotivne poruke e-pošte, molimo kliknite ovde. Ukoliko želite da se vaše lične informacije uklone iz naše baze podataka, molimo [[email protected]].

Zahtevi za prenosivost

Možete da zatražite od nas da vaše lične informacije prenesemo iz naše baze podataka. Molimo [[email protected]].

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Bezbednost vaših informacija shvatamo veoma ozbiljno. U ovom odeljku se navode naše tehnološke prakse za zaštitu vaših informacija. Kliknite na linkove da biste saznali više.

 • Kako štitimo vaše informacije
 • Kako zadržavamo vaše informacije
 • Međunarodni prenosi vaših informacija
 • Korišćenje tehnoloških informacija
 • Pristup servisima osobama mlađim od zakonom određenog uzrasta

Kako štitimo vaše lične informacije

Koristimo razne mere i alatke za bezbednost, kao što su zaštitni zidovi, da bismo se zaštitili od gubitka, zloupotrebe ili izmene ličnih informacija koje su pod našom kontrolom. Nažalost, ni za jedan sistem za prenos podataka preko interneta ili čuvanje podataka ne može se garantovati da je 100% bezbedan. Nemojte nam slati osetljive lične informacije.

Kako zadržavamo vaše lične informacije

Lične informacije zadržavamo onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno u svrhe za koje su pribavljene i u skladu s važećim zakonom. Kriterijumi koje koristimo da bismo odredili periode zadržavanja za informacije o platnoj kartici i informacije koje služe za proveru uzrasta obuhvataju:

 • Dužinu perioda tokom kog imamo tekući odnos s vama i pružamo vam usluge (na primer, dok god imate nalog kod nas i nastavljate da koristite usluge);
 • Da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo (na primer, određeni zakoni od nas zahtevaju da čuvamo evidenciju vaših transakcija tokom određenog perioda pre nego što možemo da je izbrišemo) ili
 • Da li je zadržavanje preporučljivo u svetlu naše pravne pozicije (na primer, u pogledu važećih ograničenja, sporova ili regulatornih istraga).

Međunarodni prenosi vaših ličnih informacija

Možemo da prenosimo vaše informacije kompaniji Brown-Forman Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim pružaocima usluga koji mogu da se nalaze van Evropskog ekonomskog područja (European Economic Area, EEA). U tim okolnostima preduzimamo mere da obezbedimo da vaše informacije budu zaštićene, što obuhvata i zaključivanje ugovora s primaocima vaših informacija da bi se obezbedilo da oni pružaju odgovarajuću zaštitu za vaše informacije. Možete da dobijete primerak ovih mera tako što ćete se obratiti na: [[email protected]].

U određenim okolnostima, sudovi, agencije za primenu prava, regulatorne agencije ili organi bezbednosti u tim drugim zemljama mogu da budu ovlašćeni da pristupe vašim ličnim informacijama.

Pristup servisima osobama mlađim od zakonom određenog uzrasta

Naši servisi nisu usmereni na pojedince koji su mlađi od zakonom određenog uzrasta za kupovinu alkohola i od takvih pojedinaca ne prikupljamo svesno lične informacije.

Servisi trećih lica

Ova Politika privatnosti ne uređuje i nismo odgovorni za privatnost, informacije ili druge prakse bilo kog trećeg lica, što obuhvata i svako treće lice koje upravlja bilo kojom veb lokacijom sa kojom se naši servisi povezuju. Uključivanje linka u servise ne znači da kompanija Brown-Forman odobrava povezanu lokaciju ili servis.

Reklamiranje trećih lica

Mi angažujemo nezavisne kompanije za oglašavanje da šalju reklame u vezi s robom i uslugama koje mogu da vam budu interesantne kada pristupate i koristite usluge kompanije Brown-Forman i druge veb lokacije ili onlajn servise.

Možete da primate reklame na osnovu informacija u vezi sa vašim pristupom i korišćenjem usluga i drugih veb lokacija ili onlajn servisa na bilo kom od vaših uređaja, kao i na osnovu informacija primljenih od trećih lica. Ove kompanije postavljaju ili prepoznaju jedinstveni kolačić na vašem pregledaču (uključujući i putem korišćenja piksel oznaka). One takođe koriste tehnologije, zajedno s informacijama koje prikupljaju o vašem onlajn korišćenju, da bi vas prepoznali preko uređaja koje koristite, kao što su mobilni telefon ili laptop računar. Ako želite više informacija o ovoj praksi i da saznate kako da se odjavite od ovoga na desktop i mobilnim pregledačima na određenom uređaju sa kog pristupate ovoj Politici privatnosti, molimo vas da posetite: http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertisi.... Možete da preuzmete aplikaciju AppChoices na: www.aboutads.info/appchoices da biste se odjavili na mobilnim aplikacijama.

Osetljive lične informacije

Tražimo od vas da nam ne šaljete niti otkrivate bilo kakve osetljive lične informacije (npr. broj socijalnog osiguranja, informacije u vezi s rasnim i etničkim poreklom, političkim mišljenjem, religijskim ili drugim uverenjima, zdravljem, biometrijskim ili genetskim karakteristikama, kriminalnom prošlošću ili članstvom u sindikatu) na ili preko servisa ili na drugi način.

AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo da promenimo ovu Politiku privatnosti. „POSLEDNJE AŽURIRANJE” na vrhu ove Politike privatnosti označava kada je ova Politika privatnosti poslednji put izmenjena. Sve izmene stupiće na snagu kada izmenjenu Politiku privatnosti objavimo na servisima. Vaše korišćenje servisa nakon ovih izmena znači da prihvatate izmenjenu Politiku privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Brown-Forman Corporation, koja se nalazi na adresi: 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210, USA, je kompanija koja je odgovorna za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših ličnih informacija po osnovu ove Politike privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na: [email protected] ili:

Brown-Forman Corporation

850 Dixie Highway

Louisville, KY, USA 40210

Kako komunikacije preko e-pošte nisu uvek bezbedne, molimo vas da u poruke e-pošte koje nam šaljete ne uključujete podatke o kreditnoj kartici ili druge osetljive informacije.

DODATNE INFORMACIJE ZA POJEDINCE U EEA

Ako se nalazite u EEA, možete takođe:

 • da uložite pritužbu pred organom nadležnim za zaštitu podataka za vašu zemlju ili region ili navodno kršenje važećeg zakona o zaštiti podataka.

© 2018 Brown-Forman Corporation. Sva prava zadržana.


Australia

Brown-Forman will collect, use and disclose your personal information in accordance with the Privacy Act 1988 (Cth) and any applicable data protection laws. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for such intended purposes, unless an exception under law permits to do so without your consent.

Brown-Forman Australia Pty Limited, Level 6, 280 Elizabeth Street, Surry Hills, New South Wales 2010, Australia.

©2018 Brown-Forman Corporation.  All Rights Reserved.

Austria

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2018 Brown-Forman Corporation.  Sämtliche Rechte vorbehalten.

Belgium

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Belgium - French

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Bulgaria

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Bulgaria EOOD, Ul. Akad. Metodi Popov 26, 1113 Sofia

Браун - Форман България ЕООД, Ул. Акад. Методи Попов 26, 1113 София

©2018 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

Croatia-Hrvatska

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C.

850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2018 Brown-Forman Arrow Continental Europe, L.L.C. Sva prava pridržana.

Cyprus

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

©2018 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Czech
Czech Republic

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Czechia, s.r.o.

Portheimka Center - Units 642-007 and 642-008, Namesti 14, rinja 17, 150 00 Prague 5

©2018 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Deutschland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Deutschland GmbH

Amtsgericht Hamburg; Registernummer: HRB 121438

Eingetragener Firmensitz: Dammtorwall 5-7, 20354 Hamburg

©2018 Brown-Forman Corporation.  Sämtliche Rechte vorbehalten.

France

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman France

Société immatriculée dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis)

Siège social : 47 Rue de Monceau, Paris, 75008

 ©2018 Brown-Forman France  Tous droits réservés.

Greece

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Greece E.P.E., 29 Paradise Street, TK 15125, Maroussi Attica, Greece

 ©2018 Brown-Forman Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Hungary - Magyarorszag

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Hungary kft – Magyarországi Fióktelep

Magyarország, a Fővárosi Cégbíróság által a következő cégjegyzék-szám alatt: Cg. 01-17-000089

Székhelye: 1141 Budapest, Őrs Vezér útja 76

©2018  Brown-Forman Hungary kft – Magyarország Fióktelep.  Minden jog fenntartva.

Ireland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the European Union, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

Mexico

Para individuos que están ubicados en México, Brown-Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V.  recabará, usará y revelará sus datos personales de acuerdo a la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y cualquier legislación aplicable. Como titular de la información usted tiene el derecho de acceder, rectificar, oponerse o cancelar el uso, obtención y tratamiento de sus datos personales (Derechos ARCO). Para ejercitar sus Derechos ARCO favor de ponerse en contacto con nosotros y procesaremos su solicitud.

Brown-Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V. 

Av. De las Américas 1545, Piso 8, 44630, Guadalajara, Jalisco, México.

©2018 Brown-Forman Corporation. Todos los derechos reservados.

Poland

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

Zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 55791

Siedziba: ul. Postepu 21 D str 02-676 Warszawa, Polska

©2018 Brown-Forman Corporation.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Singapore

Brown-Forman complies with Singapore’s Personal Data Protection Act 2012 (the “PDPA”).  We will collect your personal information in accordance with the PDPA. We will notify you of the purposes for which your personal information may be collected, used, disclosed and/or processed, as well as obtain your consent for the collection, use, disclosure and/or processing of your personal information for the intended purposes, unless an exception under the law permits us to collect and process your personal information without your consent. 

Where your personal information is to be transferred out of Singapore, we will comply with the PDPA in doing so.

Brown-Forman Worldwide, L.L.C., 101 Thomson Road, #22-01 United Square, Singapore 307591 

©2018 Brown-Forman Corporation.  All Rights Reserved.

United Kingdom

More Information on Retaining Personal Data.

For individuals who are located in the United Kingdom, you should be aware that we transfer your personal data based on Data Processing Agreements which incorporate the Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (“Model Clauses”) these Model Clauses are recognized by the European Commission as providing adequate safeguards to protect your privacy and rights regarding your personal data. If you are located outside of the EEA, we will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. By using our Website, you give us the consent to store, process and transfer your information as described above. If you object to such information (if any) being transferred or used in this way please do not use our website.

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

Registered in the United Kingdom; Register Number 4129810

Registered Office: Part Fourth Floor (west)

    45 Mortimer Street

    London W1W 8HJ

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

United States

The information included in this section is specific to our products and services in the United States.

There are several ways you can communicate with us. Our email address is [email protected] If you prefer to contact us in writing, please use the mailing address below:

Privacy Officer, c/o Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway, Louisville, KY 40210 USA

©2018 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.

California - updated January 1, 2020

Pursuant to the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), Brown-Forman Corporation and its affiliated companies (“Brown-Forman,” “we” or “our”) are providing the following additional details regarding the categories of Personal Information about California residents that we have collected or disclosed within the preceding 12 months:

(1) We collected the following categories of Personal Information:

A. Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers;

B. Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history, financial information, medical information and health insurance information;

C. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status;

D. Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details;

E. Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems;

F. Geolocation data, such as device location and IP location;

G. Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities;

H. Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services; and

I. Inferences drawn from any of the Personal Information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics.

As described in our Privacy Policy, we collect this Personal Information from you and from other categories of sources: information received as part of routine card verification (fraud) checks; social networks; publicly available databases; and joint marketing partners, when they share the information with us.

We share this Personal Information with our affiliates, successors-in-interest, clients, service providers, data processors, business partners, auditors, advisors and public or government authorities.

Also as described in our Privacy Policy, we may use this Personal Information to operate, manage, and maintain our business, to provide our products and services, to administer prize promotions, offers and events, for our employment and vendor management purposes, and to accomplish our business purposes and objectives, including, for example, using Personal Information to: develop, improve, repair, and maintain our products and services; personalize, advertise, and market our products and services; conduct research, analytics, and data analysis; maintain our facilities and infrastructure; undertake quality and safety assurance measures; conduct risk and security control and monitoring; detect and prevent fraud; perform identity verification; perform accounting, audit, and other internal functions, such as internal investigations; comply with law, legal process, and internal policies; maintain records; and exercise and defend legal claims.

(2) We disclosed the following Personal Information to third parties (such as our service providers, data processors, business partners, auditors, advisors and public or government authorities) for our operational business purposes:

A. Identifiers, such as name, contact information, online identifiers and Social Security numbers and other government-issued ID numbers;

B. Personal information, as defined in the California customer records law, such as name, contact information, insurance policy number, education, employment, employment history financial information, medical information and health insurance information;

C. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as sex, age, race, religion, national origin, disability, medical conditions and information, citizenship, immigration status and marital status;

D. Commercial information, such as transaction information, purchase history and financial details;

E. Internet or network activity information, such as browsing history, online behavior, and interactions with our and other websites, applications and systems;

F. Geolocation data, such as device location and IP location;

G. Audio, electronic, visual and similar information, such as images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities;

H. Professional or employment-related information, such as work history, prior employer, information relating to references, CV, details of qualifications, skills and experience, human resources data and data necessary for benefits and related administration services; and

I. Inferences drawn from any of the Personal Information listed above to create a profile or summary about, for example, an individual’s preferences and characteristics.

(3) We do not “sell” Personal Information for purposes of the CCPA.

For purposes of this CCPA Notice, “sell” means the disclosure of Personal Information for monetary or other valuable consideration but does not include, for example, the transfer of Personal Information as an asset that is part of a merger, bankruptcy, or other disposition of all or any portion of our business.

If you are a California resident, you may request that we:

(1) Disclose to you the following information covering the 12 months preceding your request:

o The categories of Personal Information we collected about you and the categories of sources from which we collected such Personal Information;

o The specific pieces of Personal Information we collected about you;

o The business or commercial purpose for collecting Personal Information about you;

o The categories of Personal Information about you that we otherwise shared or disclosed, and the categories of third parties with whom we shared or to whom we disclosed such Personal Information.

(2) Delete Personal Information we collected from you.

We will respond to your request consistent with applicable law. Nonetheless, you have the right to be free from unlawful discrimination for exercising your rights under the CCPA.

How to Make Requests

If you are a California resident, you may make a request for the disclosures described above or make a request to delete Personal Information we collected from you, by contacting us at:

[email protected]

Changes to this CCPA Notice

We may change or update this CCPA Notice from time to time. When we do, we will post the revised CCPA Notice on this page with a new “Last Updated” date.

©2020 Brown-Forman Corporation. All Rights Reserved.